نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

جریان‌سنج فراصوت با پیکره‌بندی زمان پرواز کلی – Ultrasound Flowmeter with Generic Time-of-Flight Configuration

دانستن سرعت یک سیال در حال حرکت در کلیه مواردی که از این سیال برای انتقال مواد یا انرژی استفاده می‌شود بسیار مهم است. در روش زمان پرواز یا زمان گذر برای تعیین سرعت جریان، یک سیگنال فراصوتی در سراسر جریان اصلی در یک لوله منتقل شده تا به طور غیر تهاجمی سرعت آن را تعیین کند. با انتقال سیگنال در یک زاویه نسبت به جریان اصلی، سیگنال فراصوت در صورت حرکت در جهت جریان اصلی، سریع‌تر از سرعت صدا حرکت کرده و در صورت حرکت در مقابل آن کندتر از سرعت صدا می‌شود. تفاوت زمان سفر در دو جهت به صورت خطی با سرعت جریان اصلی افزایش می‌یابد. جریان‌سنجی از این نوع، خصوصاً در تنظیمات صنعتی، کاربردهای بسیاری را پیدا می‌کند.

کامسول

انبساط حرارتی پوسته کامپوزیت چندلایه – Thermal Expansion of a Laminated Composite Shell

مواد کامپوزیت اغلب در کاربردهای ساختاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، جایی که توانایی مناسب از خواصی مانند سفتی و استحکام، آن‌ها را در مقایسه با مواد مهندسی سنتی جذاب می‌کند. علاوه بر کاربردهای ساختاری، از کامپوزیت‌ها در کاربردهایی که خصوصیات حرارتی و ساختاری در آن‌ها مهم هستند هم استفاده می‌شود. یک نمونه ویفرهای سیلیکونی است که در صنعت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه، تجزیه و تحلیل حرارتی-سازه همراه با ساختارهای نازک از دیدگاه شبیه‌سازی اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.

نرم افزار کامسول

گرمایش ناشی از سونوگرافی متمرکز در بافت ظاهری – Focused Ultrasound Induced Heating in Tissue Phantom

این مثال مدل، نحوۀ مدل‌سازی گرمایش بافت ناشی از سونوگرافی متمرکز را نشان می‌دهد. ابتدا، میدان آکوستیک ثابت در آب و بافت برای به دست آوردن توزیع شدت آکوستیک در بافت مدل شده است. انرژی آکوستیک جذب‌شده پس از آن به عنوان منبع گرما برای فیزیک انتقال Bioheat در حوزۀ بافت در یک مطالعۀ وابسته به زمان محاسبه شده و گرمایش و سرمایش بافت را هنگامی که به مدت 1 ثانیه در معرض سونوگرافی قرار گیرد، شبیه‌سازی کرده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرم افزار کامسول

اثر متقابل ساختار سیال در اکستروژن آلومینیوم – Fluid-Structure Interaction in Aluminum Extrusion

در فرآیندهای عظیم شکل‌گیری مانند نورد یا اکستروژن، آلیاژهای فلزی در حالت جامد گرم با مواد موجود در شرایط ایده‌آل پلاستیک تغییر شکل می‌یابند. چنین فرآیندهایی را می‌توان با استفاده از دینامیک سیال محاسباتی، جایی که ماده به عنوان سیال با ویسکوزیتۀ بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود، بستگی به سرعت و دما در نظر گرفت. اصطکاک داخلی مواد در حال حرکت به عنوان یک منبع گرما عمل می‌کند، به طوری که معادلات انتقال حرارت کاملاً با آن‌هایی که حاکم بر بخش دینامیک سیال هستند همراه است. این رویکرد به ویژه هنگامی که تغییر شکل‌های بزرگ درگیر باشد، سودمند است.

کامسول

ترموفورز – Thermophoresis

هنگامی که یک شیب دما در یک گاز وجود داشته باشد، ذرات معلق تمایل دارند از مناطقی با درجه حرارت بالا به پایین منتقل شوند. نیرویی که این اثر را ایجاد می‌کند، نیروی ترموفورزی نامیده می‌شود. مولکول‌های گازی که با ذره‌ای از سمت گرم برخورد می‌کنند دارای سرعت بالاتری نسبت به سمت سرد هستند که این امر منجر به ایجاد نیروی خالص به سمت مناطق سرد می‌شود. این اثر می‌تواند برای ایجاد رسوب گرمای حرارتی مورد استفاده قرار گیرد که می‌تواند ذرات نامطلوب را از یک گاز خوراک فیلتر کند. همچنین می‌توان از آن در رسوب شیمیایی بخار استفاده کرد و مانع از ورود آلاینده‌های ذرات بر روی سطح یک گیرنده شد. این مدل اندازۀ یک منطقۀ عاری از ذرات را در بالای یک سوسکتور گرم برای شیب‌های مختلف دما شبیه‌سازی می کند.

کامسول

تمرکز اینرسی بین دو دیواره موازی – Inertial Focusing Between Two Parallel Walls

بیش از 50 سال است که این موضوع شناخته شده است که ذرات شناور خنثی در یک کانال جریان تمایل به مکان‌های خاص در مقطع کانال دارند. برای یک لولۀ استوانه‌ای یا دو صفحۀ موازی که دارای جريان خطى ناروان هستند، موقعیت تعادل در حدود 0.6 برابر شعاع لوله یا فاصله از دیواره‌های موازی به ترتیب حدود 0.2 برابر عرض کانال است. به این اثر Segre-Silberberg گفته می‌شود، در حالی که حلقه‌ای از ذرات با شعاع 0.6 برابر شعاع لوله گاهی اوقات حلقۀ Segre-Silberberg نامیده می‌شود.

کامسول فارسی

پراکندگی ذرات سنگین در یک جریان کانال آشفته – Dispersion of Heavy Particles in a Turbulent Channel Flow

در این مدل معیار، ذرات جامد در یک جریان کانال کاملاً توسعه یافتۀ آشفته آزاد می‌شوند. ذرات تحت فشار کششی قرار دارند که شامل سهم ناشی از تلاطم سیال بوده که با استفاده از یک مدل پیوستۀ تصادفی پیوسته (CRW) اجرا می‌شود. از آنجا که تلاطم در کانال ناهمسانگرد است، ذرات با بی تحرکی قابل توجهی تمایل به خوشه شدن در نزدیکی دیوارۀ کانال دارند، در حالی که ذرات بسیار کوچک به طور یکنواخت در کل مقطع کانال توزیع می‌شوند.

کامسول فارسی

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد. BHE به عنوان سینک حرارتی استوانه‌ای با سرعت استخراج یکنواخت ساده می‌شوند. آرایه در یک مدل زیرسطحی لایه‌دار با جریان آب زیرزمینی در یکی از لایه‌ها تعبیه شده است.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ژنراتور ترموالکتریک – Thermoelectric generator

در این مدل، نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان اثر Seebeck را که به عنوان مولد ترموالکتریک عمل می‌کند، مدل‌سازی نمود. اثر Seebeck پدیده‌ای است که در آن اختلاف درجه حرارت یک ماده منجر به اختلاف بالقوه می‌شود. پتانسیل ترسیم‌شده در این مدل با مقاله توسط Jaegle (مثال 3) مقایسه شده و یک انطباق خوب مشاهده شد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

میزان جذب خاص (SAR) و مطالعه دما در مغز انسان – Specific Absorption Rate (SAR) and Temperature Study in the Human Brain

دانشمندان از SAR (میزان جذب خاص) برای تعیین میزان اشعۀ جذب‌شده در بافت انسانی استفاده می‌کنند. این اندازه‌گیری مخصوصاً برای تلفن‌های همراه که تابش نزدیکی از مغز دارند بسیار مهم است. در این مدل، چگونگی جذب سر انسان از موج تابشی ناشی از آنتن و افزایش دما که باعث ایجاد تشعشع می‌شود، بررسی می‌شود.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

شبیه‌سازی فرسایش بافتی Simulation of RF Tissue Ablation – RF

این مثال نحوۀ مدلسازی فرسایش بافت را با استفاده از پرتوهای RF نشان می‌دهد. توضیحات دقیق‌تر از پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توان در پست وبلاگ “مطالعۀ پرتوی بافتی با استفاده از شبیه‌سازی” مطالعه کرد.

تجزیه و تحلیل STOP لنز Petzval Lens STOP Analysis – Petzval

این مدل تجزیه و تحلیل عملکرد یکپارچه ساختاری-حرارتی و نوری (STOP) یک سیستم نوری را نشان می‌دهد. آموزش لنز Petzval به عنوان پایه‌ای برای این مدل، همراه با هندسۀ غلاف ساده استفاده می‌شود.

مدل‌سازی یک کاوشگر دی‌الکتریک مخروطی برای تشخیص سرطان پوست – Modeling a Conical Dielectric Probe for Skin Cancer Diagnosis

پاسخ یک موج میلی‌متری با فرکانس‌های 35 گیگاهرتز و 95 گیگاهرتز، نسبت به محتوای آب بسیار حساس شناخته شده است.

گرمایش مایکروویوی تومور سرطانی – Microwave Heating of a Cancer Tumor

گرمایش الکترومغناطیسی یک گزینۀ ایده‌آل برای مدل‌سازی در کامسول مالتی‌فیزیک است. این مدل محدودۀ تومورشناسی فوق‌گرمایی را نشان می‌دهد اما موضوعات و تکنیک‌های مدل‌سازی به طور کلی برای هر مسأله‌ای که مربوط به گرمایش الکترومغناطیسی باشد، کاربرد دارد.

داخل‌کردن داده‌های مواد در شکل منظم به عنوان گزینه‌ای برای ایجاد هندسه نامنظم – Interpolating Material Data on a Regular Shape as an Alternative to Building an Irregular Geometry

ایجاد هندسه‌های نامنظم می‌تواند یک راه حل مناسب، حتی تنها گزینه برای برخی از انواع برنامه‌ها باشد. این فایل‌ها روشی را برای استفاده از یک فایل متنی با خصوصیات مواد تعریف شده در مختصات برای اختصاص مواد مختلف ارائه می‌دهند، حتی اگر تنها یک دامنۀ منظم وجود داشته باشد.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

مدار گرمایشی – Heating Circuit

مدارهای گرمایشی کوچک در بسیاری از برنامه‌ها کاربرد دارند. به عنوان مثال، در فرآیندهای تولید، مایعات واکنش‌پذیر را گرم می‌کنند. دستگاه در این مثال آموزشی شامل یک لایۀ مقاومتی الکتریکی است که در صفحه شیشه‌ای قرار گرفته است. در صورت اعمال ولتاژ در مدار، این لایه باعث ایجاد گرما شده که منجر به تغییر شکل ساختاری می‌شود. خواص لایه میزان گرمای تولید شده را تعیین می‌کند.

پپروژه آماده کامسول comsol

حوضه تصفیه آب – Water Treatment Basin

حوضه‌های تصفیه آب در فرآیندهایی در مقیاس صنعتی به منظور از بین بردن باکتری‌ها یا سایر آلاینده‌ها از جمله تهیۀ آب برای آشامیدن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پپروژه آماده کامسول comsol

تورم بادکنک آبی – Water Balloon Inflation

فرایند پرکردن بادکنک نمونه‌ای بارز برای تعامل فشار مایع و یک مادۀ ساختاری غیرخطی است.

پپروژه آماده کامسول comsol

محاسبه فاکتور مشاهده – View Factor Computation

هنگام شبیه‌سازی تابش سطح به سطح، ما به عوامل نمای بین عناصر سطوح پراکنده‌ای که تابش کرده و دریافت می‌کنند متکی هستیم.

پروژه آماده کامسول comsol

استفاده از توری مونتاژ برای مدل‌سازی انتقال حرارت مزدوج – Using Assembly Meshing for Conjugate Heat Transfer Modeling

برای کاهش تعداد عناصر مش در مدل خود می‌توانید از مشبک مونتاژ استفاده کنید، که مخصوصاً برای شبیه‌سازی انتقال حرارت مزدوج در مواردی که حوزه‌های سیال با مش متمایل قابل استفاده است، مفید است.

پروژه آماده کامسول comsol

مدل آموزش رابط محلی برای عدم تعادل حرارتی محلی – Tutorial model for Local Thermal Non-Equilibrium interface

این مدل آموزش نحوۀ استفاده از رابط محلی موضعی غیر تعادلی حرارتی را نشان می‌دهد.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان متلاطم از طریق مقطع مبدل حرارتی پوسته و لوله – Turbulent Flow Through a Shell-and-Tube Heat Exchanger Cross Section

این مدل بخشی از مبدل حرارتی پوسته و لوله را که آب گرم از بالا وارد آن می‌شود، مطالعه می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان آشفته با بیش از یک مرحله رو به عقب – Turbulent Flow Over a Backward Facing Step

مرحله رو به عقب یک مورد جالب برای مطالعۀ عملکرد و استراتژی راه حل یک مدل آشفتگی است.

پروژه آماده کامسول comsol

جبهه ذوب قلع – Tin Melting Front

این مثال نشان می‌دهد که چگونه مدل‌سازی انتقال فاز توسط یک رابط مرزی در حال حرکت با توجه به مسألۀ استفان انجام می‌شود

پروژه آماده کامسول comsol

سلول ترمو-فوتو-ولتیک – Thermo-Photo-Voltaic Cell

این مدل کاربردی را نشان می‌دهد که حداکثر شارهای تابشی سطح به سطح را داشته و شارهای حرارتی رسانا را به حداقل می‌رساند.

پروژه آماده کامسول comsol

ترموفورز – Thermophoresis

هنگامی که یک شیب دما در یک گاز وجود داشته باشد، ذرات معلق تمایل دارند از مناطقی با درجه حرارت بالا به پایین منتقل شوند.

پروژه آماده کامسول comsol

پایه ترموالکتریک – Thermoelectric Leg

ک پایۀ ترموالکتریک، یک جزء اساسی یک کولر ترموالکتریک (یا بخاری) است.

پروژه آماده کامسول comsol

ژنراتور ترموالکتریک – Thermoelectric generator

در این مدل، نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان اثر Seebeck را که به عنوان مولد ترموالکتریک عمل می‌کند، مدل‌سازی کرد.

پروژه آماده کامسول comsol

خنک‌کننده ترموالکتریک – Thermoelectric Cooler

خنک‌کننده‌های ترموالکتریک به طور گسترده‌ای برای خنک‌کردن الکترونیکی در مناطق مختلف کاربردی، از محصولات مصرفی گرفته تا طراحی فضاپیما استفاده می‌شوند.

پروژه آماده کامسول comsol

تحلیل تنش حرارتی تیغه ساکن توربین – Thermal Stress Analysis of a Turbine Stator Blade

شرایط توربین‌های گازی بسیار شدید است. فشار می‌تواند تا 40 بار باشد و درجه حرارت بیش از 1000 کلوین گرم باشد، بنابراین هر مؤلفۀ جدید باید با دقت طراحی شود تا بتواند در برابر فشارهای حرارتی، لرزش‌ها و بارهایی که توسط مایع در حال گردش در توربین تحمل می‌شود، مقاومت کند.

پروژه آماده کامسول comsol

عملکرد حرارتی پنجره – Thermal Performances of Windows

در طول طراحی یک ساختمان، مسائل زیست‌محیطی تأثیر چشمگیری در کل پروژه به دست آورده‌اند.

پروژه آماده کامسول comsol

عملکرد حرارتی پنجره‌های کرکره‌ای – Thermal Performances of Roller Shutters

در طول طراحی یک ساختمان، مسائل زیست‌محیطی تأثیر چشمگیری در کل پروژه به دست آورده‌اند.

مثال آماده کامسول comsol

مدل‌سازی حرارتی از یک سینک گرمایی میکروکانل – Thermal Modeling of a Microchannel Heat Sink

مدیریت حرارتی به یک جنبۀ مهم سیستم‌های الکترونیکی امروزی تبدیل شده است، که اغلب شامل مدارهای با کارایی بالا هستند که مقادیر زیادی گرما را از بین می‌برند.

مثال آماده کامسول comsol

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد.

مثال آماده کامسول comsol

مقاومت در برابر تماس حرارتی بین یک بسته الکترونیکی و یک سینک گرمایی – Thermal Contact Resistance Between an Electronic Package and a Heat Sink

این مثال بخش هایی از مطالعه Ref را بازتولید می‌کند. 1 روی مقاومت تماس حرارتی در رابط بین سینک گرمایی و یک بست‌ الکترونیکی.

مثال آماده کامسول comsol

جریان چرخشی به دور یک دیسک چرخان – Swirl Flow Around a Rotating Disk

جریان چرخان کاربردی است که شامل جریان چرخشی ثابت در اطراف یک محور است.

مثال آماده کامسول comsol

تابش سطح به سطح با بازتاب خاص – Surface-to-Surface Radiation with Specular Reflection

هدف از این مدل معرفی انعکاس ویژه در تابش سطح به سطح با استفاده از الگوریتم Ray Shooting است.

مثال آماده کامسول comsol

جریان غیر قابل انعطاف ثابت از پشت صحنه – Stationary Incompressible Flow over a Backstep

این مدل آموزشی معادلات ناپایدار نویر-استوکس را در یک هندسه پشت صحنه با استفاده از رابط جریان لایه‌ای حل می‌کند.

مثال آماده کامسول comsol

صفحه خورشیدی در جریان تناوبی – Solar Panel in Periodic Flow

این مدل تجزیه و تحلیل جریان باد شدید در اطراف صفحه خورشیدی و جابجایی ساختاری مربوطه را به دلیل بار باد نشان می‌دهد. پنل خورشیدی در آرایه‌ای از صفحات یکسان با هم قرار گرفته است که این فرض را فراهم می‌آورد که می‌توان شرایط جریان دوره‌ای را در جهت جریان بکار برد.

مثال آماده کامسول comsol

شبیه‌سازی فرسایش بافتی Simulation of RF Tissue Ablation – RF

این مثال نحوۀ مدلسازی فرسایش بافت را با استفاده از پرتوهای RF نشان می‌دهد. توضیحات دقیق‌تر از پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توان در پست وبلاگ “مطالعۀ پرتوی بافتی با استفاده از شبیه‌سازی” مطالعه کرد.

مثال آماده کامسول comsol

بلوک شیشه‌ای سیلیس روکش‌شده با یک لایه مس – Silica Glass Block Coated with a Copper Layer

در این مدل وابسته به زمان، یک بلوک شیشه‌ای سیلیس -که با یک لایۀ مس نازک پوشیده شده است- در معرض شار گرمایی قرار می‌گیرد.

مثال آماده کامسول comsol

مبدل حرارتی پوسته و لوله – Shell-and-Tube Heat Exchanger

مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله معمولاً در پالایشگاه‌های نفت و سایر فرآیندهای بزرگ شیمیایی استفاده می‌شوند.

هدایت پوسته – Shell Conduction

این مدل تجزیه و تحلیل ایستای هدایت گرما را در یک پوستۀ رسانای نازک شبیه‌سازی می‌کند.

مثال آماده کامسول comsol

بهینه‌سازی شکل یک میکرودریچه تسلا – Shape Optimization of a Tesla Microvalve

از میکروشیر تسلای بهینه‌شدۀ توپولوژی به عنوان الهام‌بخش هندسۀ اولیه استفاده می‌شود. از چندجمله‌ای‌های برنشتاین مرتبه دوم برای آشفتگی شکل هندسی استفاده می‌شود.

مثال آماده کامسول comsol

افزایش حباب – Rising Bubble

روش تنظیم سطح برای مسائل مرزهای متحرک که توپولوژی هندسه با گذشت زمان تغییر می‌کند، مناسب است. حبابی از روغن که از طریق آب به بالا رفته و سرانجام با روغن در بالای آن ادغام می‌شود، باعث تغییر این نوع توپولوژی می‌شود.

مثال آماده کامسول

گداختگی حرارتی سریع – Rapid Thermal Annealing

در صنعت نیمه‌هادی، گداختگی سریع حرارتی (RTA) یک مرحلۀ فرآیند نیمه‌هادی است که برای فعال‌سازی دوپانت‌ها و واکنش سطحی اتصالات فلزی استفاده می‌شود.

مثال آماده کامسول

انتقال تابشی گرما در محیط استوانه‌ای محدود – Radiative Heat Transfer in Finite Cylindrical Media

این مدل‌ها از روش (DOM) مختصات گسسته و تقریب P1 برای حل مسئله انتقال تابشی سه‌بعدی در یک محیط استوانه‌ای محدود پراکنده، جذب‌کننده و خطی-ناهمسانگرد استفاده می‌کنند.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

انتقال حرارت تابشی در یک دیگ بخار آب و برق – Radiative Heat Transfer in a Utility Boiler

این مدل از روش مختصات گسسته (DOM) برای تحلیل انتقال گرمای تابشی در یک دیگ بخار ابزار با موانع داخلی استفاده می‌کند. DOM یکی از مفیدترین مدل‌های تابشی برای پیش‌بینی شار گرمای تابشی در دیواره‌های کورۀ یک محفظۀ احتراق است.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

خنک‌کننده تابشی یک صفحه شیشه‌ای – Radiative Cooling of a Glass Plate

هنگام تولید شیشه، ذوب شیشه از طریق تشعشع خنک می‌شود تا شکل نهایی ایجاد شده و این امر را تحت فشار قرار دهد. حل عددی انتقال حرارت تابشی، با استفاده از معادلۀ انتقال تابش(RTE) ، به بهینه‌سازی این فرآیند کمک می‌کند.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

تابش در یک حفره – Radiation in a Cavity

این مدل نحوۀ ساخت و حل یک مسألۀ انتقال گرمای تابشی را با استفاده از رابط انتقال حرارت نشان می‌دهد. به طور خاص، این مدل دوبعدی استفاده از ویژگی تابش سطح به سطح را نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

تغییر فاز – Phase Change

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک تغییر فاز را مدل‌سازی نمود و تأثیر آن را در تجزیه و تحلیل انتقال حرارت پیش‌بینی کرد. وقتی یک فاز تغییر می‌کند، به عنوان مثال از جامد به مایع، انرژی به جامد اضافه می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

تابش خورشیدی و سایه‌بانی – Parasol and Solar Irradiation

برنامه تابش خورشیدی و سایه‌بانی چگونگی مدل‌سازی اثرات حرارتی خورشید به عنوان منبع تابش خارجی را نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پارامتری یک میکرودریچه تسلا – Parameter Optimization of a Tesla Microvalve

از میکروشیر تسلای بهینه‌شده توپولوژی به عنوان الهام‌بخش برای هندسۀ پارامتری استفاده می‌شود. بهینه‌سازی این هندسه با بهینه‌سازی بیش از یک جارو پارامتری، فرسایش و اتساع هندسه را در نظر می‌گیرد.

نرم افزار کامسول comsol

انتقال حرارت خارج از هواپیما برای یک صفحه باریک – Out-of-Plane Heat Transfer for a Thin Plate

این مثال انتقال حرارت را در یک صفحۀ فلزی مستطیل نازک مدل‌سازی می‌کند. از آنجا که ضخامت صفحه فقط 1/100 طول و عرض آن است، می‌توانید فرایند را با استفاده از تقریب دوبعدی شبیه‌سازی کنید.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه سازی یک میکرودریچه تسلا – Optimization of a Tesla Microvalve

این مدل یک بهینه‌سازی توپولوژیکی را برای یک میکروشیر تسلا انجام می‌دهد. یک میکروشیر تسلا جریان رو به عقب را با استفاده از نیروهای اصطکاک به جای قطعات متحرک مهار می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

جریان آشفته غیر هم‌دما بر روی یک صفحه تخت – Nonisothermal Turbulent Flow over a Flat Plate

این مدل اعتبارسنجی، جریان پرتلاطم غیر هم‌دمای بیش از یک صفحۀ مسطح، ضریب انتقال حرارت به دست آمده از شبیه‌سازی را با مقادیر نظری بر اساس توابع همبستگی عدد نوسلت که در نوشته‌جات یافت می‌شود، مقایسه می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

مبدل حرارتی MEMS غیر هم‌دما – Nonisothermal MEMS Heat Exchanger

مثال مربوط به مبدل حرارتی MEMS از جنس فولاد ضدزنگ است که می‌توانید آن را در تجهیزات آزمایشگاهی بر روی تراشه در بیوتکنولوژی و در میکرواکتورهایی مانند سلول‌های میکروسوختی پیدا کنید.

نرم افزار کامسول comsol

جریان لایه‌ای غیر هم‌دما در یک لوله گرد – Nonisothermal Laminar Flow in a Circular Tube

این مدل اعتبارسنجی جریان چندلایۀ غیر هم‌دمای از میان یک لولۀ گرد، ضریب انتقال حرارت به دست آمده از شبیه‌سازی را با مقادیر نظری بر اساس توابع همبستگی عدد نوسلت که در نوشته‌جات یافت می‌شود، مقایسه می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

خنک کننده همرفت طبیعی یک فلاسک خلا – Natural Convection Cooling of a Vacuum Flask

مثال زیر یک هدایت خالص و یک مسألۀ همرفت آزاد را حل می‌کند که در آن یک فلاسک خلاء با نگه داشتن قهوه گرم انرژی حرارتی را از بین می‌برد. هدف اصلی محاسبۀ توان خنک‌کنندۀ فلاسک است؛ یعنی چه مقدار گرما را در هر واحد زمان از دست می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

مدل‌سازی روش 3-امگا با تجزیه و تحلیل فرکانس-دامنه انتقال حرارت – Modeling of 3-omega Method with Frequency-Domain Analysis of Heat Transfer

این مدل نحوۀ تعریف یک تحلیل دامنۀ فرکانس انتقال گرما را نشان می‌دهد. روش 3-امگا از معادلۀ کاهیل برای تقریب هدایت حرارتی یک نمونه از دمای اندازه‌گیری شدۀ یک نوار فلزی که در بالای آن قرار گرفته و در معرض گرمایش نوسانی قرار دارد، استفاده می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

مدل‌سازی جذب پرتو لیزر در شیشه سیلیس با قانون بیر-لمبرت – Modeling Laser Beam Absorption in Silica Glass with Beer-Lambert Law

در این آموزش نحوۀ استفاده از پرتوی تابشی در رابط جذب رسانه (ماژول انتقال حرارت) برای مدل‌سازی میرایی یک لیزر که از طریق نمونه‌ای از شیشۀ سیلیس و از منبع حرارتی حاصل از جذب تولید می‌شود، نشان داده شده است.

نرم افزار کامسول comsol

مدل‌سازی کره در حال سقوط روی سطح آب – Modeling a Sphere Falling on a Water Surface

این مثال مدل‌سازی کره که در سطح آب قرار دارد را نشان می‌دهد. به طور خاص، این مدل حرکت نوسان‌کنندۀ یک کره شناور را از طریق هوا گرفته و با رابط هوا و آب در تعامل بوده تا در نهایت روی آب شناور شود.

نرم افزار کامسول comsol

گرمایش مایکروویوی تومور سرطانی – Microwave Heating of a Cancer Tumor

گرمایش الکترومغناطیسی یک گزینۀ ایده‌آل برای مدل‌سازی در کامسول مالتی‌فیزیک است. این مدل محدودۀ تومورشناسی فوق‌گرمایی را نشان می‌دهد اما موضوعات و تکنیک‌های مدل‌سازی به طور کلی برای هر مسأله‌ای که مربوط به گرمایش الکترومغناطیسی باشد، کاربرد دارد.

نرم افزار کامسول comsol

اثر مارنگونی – Marangoni Effect

همرفت مارنگونی زمانی اتفاق می‌افتد که کشش سطحی یک رابط (به طور کلی مایع – هوا) به غلظت یک گونه یا توزیع دما بستگی دارد. در صورت وابستگی به دما، اثر مارنگونی را نیز انتقال گرما-مویرگی می‌نامند. اثر مارنگونی در زمینۀ جوشکاری، رشد کریستال و ذوب پرتوالکترونی فلزات از اهمیت اساسی برخوردار است.

نرم افزار کامسول comsol

انتشار نور در یک صفحه از ذرات – Light Diffusion in a Slab of Particles

در این مدل آموزشی نحوۀ استفاده از انتقال گرما با تابش در رابط کاربری چندرسانه‌ای جذب-پراکندگی رسانه برای مدل‌سازی انتشار نور از طریق یک ورقه ذرات، با گرمایش مربوط به جذب و پراکندگی نشان داده شده است. نتایج عددی با یک راه حل تحلیلی مقایسه شده است.

نرم افزار کامسول comsol

جعبه هم‌دما – Isothermal Box

این مثال انتقال حرارت را در یک جعبۀ هم‌دما با هدف انتقال مواد یخچال‌دار مانند مواد پزشکی به مدت 24 ساعت حل می‌کند. در این حالت، جعبه نه تنها باید در مدت طولانی محتوا را سرد نگه دارد، بلکه باید به یک محدودیت دمای ذخیره‌سازی نیز پایبند باشد.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

داخل‌کردن داده‌های مواد در شکل منظم به عنوان گزینه‌ای برای ایجاد هندسه نامنظم – Interpolating Material Data on a Regular Shape as an Alternative to Building an Irregular Geometry

ایجاد هندسه‌های نامنظم می‌تواند یک راه حل مناسب، حتی تنها گزینه برای برخی از انواع برنامه‌ها باشد. این فایل‌ها روشی را برای استفاده از یک فایل متنی با خصوصیات مواد تعریف شده در مختصات برای اختصاص مواد مختلف ارائه می‌دهند، حتی اگر تنها یک دامنۀ منظم وجود داشته باشد.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

بخاری القایی درون خطی – Inline Induction Heater

فولادهای ضد زنگ آهن‌دار به دلیل قیمت نسبتاً پایین و پایدار و به دلیل عدم وجود نیکل در اجزای آن‌ها در صنایع غذایی بیشتر و بیشتر محبوب شده‌اند. مقاومت آنها در برابر خوردگی با افزودن کروم یا مولیبدن قابل بهبود بوده و خاصیت مغناطیسی آن‌ها روش‌های جدیدی را در فرآوری مواد غذایی ارائه می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

ریشه‌کنی تومور کبدی – Hepatic Tumor Ablation

یک روش برای از بین بردن تومورهای سرطانی از بافت سالم، گرم‌کردن بافت بدخیم تا دمای بحرانی است که سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد. این مثال با درج یک کاوشگر الکتریکی چهار مسلح -که از طریق آن جریان الکتریکی جریان می‌یابد- گرمایش موضعی را انجام می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

مدل انتقال حرارت در اکسیداسیون مواد سلولزی – Heat Transfer Modeling in Cellulosic Material Oxidation

تحولات حرارتی ناشی از مواد جامد ممکن است با استفاده از یک قانون آرهینیوس برای بیان وابستگی به دما از نرخ دگرگونی مدل‌سازی شود.

نرم افزار کامسول comsol

انتقال حرارت در یک بسته بندی سطحی برای تراشه سیلیکون – Heat Transfer in a Surface-Mount Package for a Silicon Chip

تمام مدارهای یکپارچه -مخصوصاً دستگاه‌های پرسرعت- گرما تولید می‌کنند. در چیدمان سیستم متراکم الکترونیکی امروزه، منابع گرما چندین بار نزدیک بهIC های حساس به گرما قرار داده شده‌اند.

نرم افزار کامسول comsol

سینک حرارتی – Heat Sink

این مدل به عنوان اولین معرفی برای شبیه‌سازی جریان سیال و انتقال حرارت مزدوج در نظر گرفته شده است. به شما نشان می‌دهد که چگونه: یک جعبه هوا را در اطراف یک دستگاه کشیده تا بتوانید در این جعبه از خنک‌کنندۀ همرفت استفاده کنید،

نرم افزار کامسول comsol

تولید گرما در ترمز دیسک – Heat Generation in a Disc Brake

این مثال گرمای گذرا و دمای نهایی یک ترمز دیسک ماشین را در توالی ترمز و رهاسازی مدل‌سازی می‌کند. مهم است که مدل گرمای گذرا و خنک‌کنندۀ همرفت زیر را تعیین کنید تا حداقل فاصلۀ بین یک سری اتصالات ترمز مشابه تعیین شود. اگر خنک‌کننده کافی نباشد دیسک بیش از حد گرم شده و باعث خرابی ترمز می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

انتقال گرما با منبع گرمای موضعی روی صفحه – Heat Conduction with a Localized Heat Source on a Disk

این مدل تأیید کلاسیک توزیع دمای پایدار را در یک صفحۀ مسطح گرم‌شده توسط یک منبع گرمای موضعی در مرکز آن حل می‌کند. این روش‌ها و روش‌های مختلفی را برای تعریف منبع گرمای بومی‌سازی‌شده در یک دامنۀ کوچک با نشان دادن آن به عنوان یک نقطۀ هندسی یا یک دیسک کوچک نشان داده و مقایسه می‌کند.

انتقال حرارت و رطوبت در یک دیوار نیمه نامحدود – Heat and Moisture Transport in a Semi-Infinite Wall

این مدل به عنوان یک معیار در مورد شمارۀ 15026: 2007 ضمیمۀ A تعریف شده است. هدف از این مدل، محاسبۀ دما و پروفیل رطوبت در زمان‌های مختلف پس از تغییر در شرایط خارجی (دما و رطوبت نسبی) در داخل یک دیوار (از جنس بتن) است.

نرم افزار comsol

جریان گرما و رطوبت عبوری از استوانه – Heat and moisture flow past a cylinder

این آموزش استفاده از رابط از پیش تعریف شده جریان گرما و رطوبت را برای مدل‌سازی انتقال حرارت و انتقال رطوبت در یک جریان هوای آشفته، با تعیین مقدار تبخیر و تراکم بر روی سطوح، و کنترل خودکار منبع گرمای نهان مرتبط نشان می‌دهد.

بدنه خاکستری – Gray Body

بدنۀ خاکستری با حفرۀ کروی با مناطق مختلف باز با استفاده از رابط انتقال گرما، تابش سطح به سطح شبیه‌سازی می‌شود. میزان انتشار برای هر مورد با تئوری کلاسیک بدنۀ خاکستری محاسبه و مقایسه می‌شود. نتیجه کامسول مالتی‌فیزیک با دقیق‌ترین نظریه مطابقت دارد.

نرم افزار comsol

شرایط گرانشی و مرزی – Gravity and Boundary Conditions

تأثیر گرانش بر الگوی جریان، معمولاً هنگام مدل‌سازی جریان در مایعات با چگالی متغیر، مسألۀ مهمی است. شما می‌توانید با افزودن به موازنه‌های لحظه‌ای، قدرت این تأثیر را در معادلات مدل به حساب آورید.

نرم افزار comsol

تأثیر لعاب بر عملکرد حرارتی یک پنجره – Glazing Influence on Thermal Performances of a Window

در طول طراحی یک ساختمان، مسائل زیست‌محیطی تأثیر چشمگیری در کل پروژه کسب کرده‌اند. یکی از اولین نگرانی‌ها بهبود عملکرد حرارتی است. در این فرآیند، نرم‌افزار شبیه‌سازی ابزارهای اصلی برای مدل‌سازی تلفات حرارتی و عملکرد در ساختمان است.

نرم افزار comsol

دوقلوی زمین‌گرمایی – Geothermal Doublet

این یکی از دو مدل ارسال شده در وبلاگ در مورد انتقال گرما در زیرسطح است: انتقال حرارت جفت‌شده با جریان متخلخل زیرسطحی

نرم افزار comsol

جوشکاری جنبشی سایشی یک صفحه آلومینیومی – Friction Stir Welding of an Aluminum Plate

در جوشکاری جنبشی سایشی، یک ابزار چرخشی در امتداد اتصال جوش حرکت کرده و از طریق تولید گرمای اصطکاک آلومینیوم را ذوب می‌کند. چرخش ابزار باعث می‌شود آلومینیوم ذوب شده به هم وصل شود تا دو صفحه به هم بپیوندند.

نرم افزار comsol

همرفت آزاد در شیشه آب – Free Convection in a Water Glass

این مدل انتقال همرفت و انتقال آزاد یک لیوان آب سرد گرم شده به دمای اتاق را بررسی می‌کند. در ابتدا شیشه و آب در دمای 5 درجه سانتیگراد قرار دارند و سپس در یک اتاق با دمای 25 درجه سانتیگراد روی میز قرار می‌گیرند.

نرم افزار comsol

همرفت آزاد در یک محیط متخلخل – Free Convection in a Porous Medium

این مثال مدل‌سازی جریان زیر سطح را که در آن همرفت آزاد در محیط متخلخل تجزیه و تحلیل می‌شود، بررسی می‌کند. نتایج با نوشته‌جات منتشر شده در این زمینه مقایسه می‌شوند.

نرم افزار comsol

همرفت آزاد در یک لامپ کم نور – Free Convection in a Light Bulb

این مدل همرفت آزاد گاز آرگون را در یک لامپ نور بررسی می‌کند. این اتصال جابجایی انتقال حرارت (هدایت، تشعشع و انتقال) را به انتقال حرکت (جریان غیر هم‌دما) ناشی از تغییرات چگالی ناشی از دما نشان می‌دهد.

نرم افزار comsol

خنک‌کننده همرفتی اجباری یک محفظه با پنکه و شبکه – Forced Convection Cooling of an Enclosure with Fan and Grille

این مطالعه رفتار حرارتی یک واحد منبع تغذیه رایانه (PSU) را شبیه‌سازی می‌کند. بیشتر این محفظه‌های الکترونیکی شامل دستگاه‌های خنک‌کننده برای جلوگیری از آسیب دیدن اجزای الکترونیکی در اثر دمای بیش از حد بالا است.

نرم افزار comsol

خنک‌کننده اجباری هوا با سینک بخاری – Forced Air Cooling with Heat Sink

سینک‌های حرارتی معمولاً با توجه به توانایی آن‌ها در از بین بردن گرما برای منحنی پنکۀ مشخص، محک زده می‌شوند. یکی از راه‌های ممکن برای انجام این نوع آزمایش، قرار دادن سینک ظرفشویی در یک کانال مستطیلی با دیواره‌های عایق است.

نرم افزار comsol

اثر متقابل ساختار سیال در اکستروژن آلومینیوم – Fluid-Structure Interaction in Aluminum Extrusion

در فرآیندهای عظیم شکل‌گیری مانند نورد یا اکستروژن، آلیاژهای فلزی در حالت جامد گرم با مواد موجود در شرایط ایده‌آل پلاستیک تغییر شکل می‌یابند. چنین فرآیندهایی را می‌توان با استفاده از دینامیک سیال محاسباتی، جایی که ماده به عنوان سیال با ویسکوزیتۀ بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود، بستگی به سرعت و دما در نظر گرفت.

نرم افزار comsol

تعدیل‌کننده سیال – Fluid Damper

از تعدیل‌کننده‌های سیال در دستگاه‌های نظامی برای جداسازی شوک و در ساختارهای مدنی برای سرکوب لرزش ناشی از زلزله و ایجاد لرزش ناشی از باد استفاده می‌شود، از جمله بسیاری از کاربردهای دیگر. تعدیل‌کننده‌های سیال با اتلاف انرژی مکانیکی در گرما کار می‌کنند.

نرم افزار comsol

جریان از طریق یک صفحه نمایش شیب یکنواخت – Flow Through a Uniform Inclined Screen

این مدل با استفاده از ویژگی صفحه نمایش در فیزیک تک‌فاز جریان، جریان را از طریق یک صفحۀ شیب‌دار یکسان‌سازی کرده و نتایج را با یک راه حل تحلیلی مقایسه می‌کند.

نرم افزار comsol

لوله حرارتی تخت – Flat Heat Pipe

لوله‌های گرمایی در طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها برای خنک‌کنندۀ کارآمد، به عنوان مثال در سیستم‌های میکروالکترونیکی، داخلی کامپیوتر و برای دستگاه‌های بزرگ خنک‌کننده در صنعت فضاپیما استفاده می‌شوند. این ترکیب اصول انتقال حرارت و تغییر فاز را برای انتقال حرارت بسیار کارآمد بین یک طرف سرد و گرم انجام می‌دهد.

نرم افزار comsol

روش فلش – Flash Method

از روش فلش برای اندازه‌گیری هدایت حرارتی یک مادۀ نمونۀ نازک که تقریباً اندازۀ یک سکه است استفاده می‌شود. مواد نمونه به يك پالس ليزر در يكي از وجوه آن ارسال مي‌شود. به نوبۀ خود، صورت مخالف در حدود 1 K می‌شود. از آنجایی که پالس یکنواخت بوده و به خوبی تعریف شده است، می‌توانید تغییرات دما را در طرف دیگر اندازه‌گیری کنید. بدین ترتیب می‌توانید هدایت حرارتی نمونه را با دقت بالایی اندازه گیری کنید.

نرم افزار comsol

لوله بال‌دار – Finned Pipe

برای افزایش انتقال حرارت از لوله‌های بال‌دار برای کولرها، بخاری‌ها یا مبدل‌های حرارتی استفاده می‌شود. آن‌ها بسته به کاربرد و شرایط مورد نیاز، در اندازه‌ها و طرح‌های مختلفی ارائه می‌شوند.

نرم افزار comsol

خنک‌کننده تبخیر آب – Evaporative Cooling of Water

در این آموزش، چگونگی جفت‌شدن سه رابط فیزیکی برای مدل‌سازی خنک‌کنندۀ تبخیر ارائه شده است. تأثیراتی که باید در نظر گرفته شود انتقال حرارت، انتقال بخار آب و جریان سیال است. از ویژگی رطوبت سطح برای اجرای اصطلاح منبع بخار آب و محاسبۀ منبع گرمای تبخیر استفاده می‌شود. از ویژگی رطوبت هوا برای تعریف دقیق خصوصیات ترمودینامیکی وابسته به رطوبت استفاده می‌شود.

نرم افزار comsol

تبخیر در محیط متخلخل با میزان تبخیر زیاد – Evaporation in Porous Media with Large Evaporation Rate

تبخیر در رسانه‌های متخلخل یک فرآیند مهم در صنایع غذایی و کاغذی، در میان دیگر موارد است. بسیاری از اثرات جسمی را باید در نظر گرفت: جریان مایعات، انتقال حرارت و انتقال مایعات و گازهای شرکت‌کننده. همۀ این تأثیرات کاملاً همراه هستند و از رابط‌های از پیش تعریف شده برای مدل‌سازی این اثرات با ماژول انتقال حرارت استفاده می‌شود.

نرم افزار comsol

خنک‌کننده تراشه الکترونیکی – Electronic Chip Cooling

در این مدل آموزشی از هندسۀ سینک گرما از کتابخانه جزء استفاده شده است. این آموزش روش‌های مختلفی را برای مدل‌سازی انتقال حرارت هنگام مطالعۀ خنک‌کننده یک تراشۀ الکترونیکی نشان می‌دهد.

نرم افزار comsol

مبدل حرارتی دیوار پویا – Dynamic Wall Heat Exchanger

مبدل حرارتی در این مدل آموزشی حاوی یک دیوار پویا با شکل موج نوسان‌کننده است. تغییر شکل باعث اختلاط در مایع شده و تشکیل لایه‌های مرز حرارتی را کاهش می‌دهد. از این رو انتقال حرارت بین دیواره‌ها و سیال را افزایش می‌دهد.

نرم افزار comsol

مبدل حرارتی دو لوله – Double-Pipe Heat Exchanger

مبدل‌های حرارتی دو لوله، با شکل معمولی چرخشU ، یکی از ساده‌ترین و ارزان‌ترین نوع مبدل‌های حرارتی است که در صنعت فرآیند شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرم افزار comsol

پراکندگی ذرات سنگین در یک جریان کانال آشفته – Dispersion of Heavy Particles in a Turbulent Channel Flow

در این مدل معیار، ذرات جامد در یک جریان کانال کاملاً توسعه یافتۀ آشفته آزاد می‌شوند. ذرات تحت فشار کششی قرار دارند که شامل سهم ناشی از تلاطم سیال بوده که با استفاده از یک مدل پیوستۀ تصادفی پیوسته (CRW) اجرا می‌شود.

نرم افزار comsol

سینک گرمایی دیسک-پشته – Disk-Stack Heat Sink

این مسأله از یک تجزیه و تحلیل حرارتی اولیه در سطح صفحۀ معمولی پیروی می‌کند. ابتدا شبیه‌سازی برد را با برخی مدارهای مجتمع (IC) انجام دهید. سپس برای مشاهدۀ اثرات خنک‌کننده، یک سینک گرمایی دیسک-پشته را اضافه کنید. سرانجام، برای اضافه کردن یک لایۀ مسی به انتهای صفحه رفته تا حتی از توزیع دما هم خارج شوید.

نرم افزار comsol

مجموعه‌های چهارگانه عرضی گسسته برای انتقال حرارت با تابش در متوسط شرکت‌کننده – Discrete Ordinates Quadrature Sets for Heat Transfer with Radiation in Participating Medium

این مدل مجموعه‌های چهارگانه‌ای را که در روش دست‌سازهای گسسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقایسه می‌کند. برای ارزیابی عملکرد مجموعه‌های چهارگانه در هندسه‌های پیچیده، نتایج پرتوافشانی فرودی و تعادل انرژی و وابستگی آن‌ها به چرخش یک دامنۀ محاسباتی مربع اندازه‌گیری می‌شود.

نرم افزار comsol

مجموعه‌های چهارگانه عرضی گسسته برای تشعشع در جذب متوسط – Discrete Ordinates Quadrature Sets for Radiation in Absorbing Medium

این مدل مجموعه‌های چهارگانه‌ای را که در روش دست‌سازهای گسسته مورد استفاده قرار گرفته، مقایسه می‌کند. راه حل تحلیلی مرجع تابش حوادث با 256 جهت گسسته به دست می‌آید. خطاها در پرتوافشانی فرودی و در تعادل انرژی اندازه‌گیری می‌شود.

نرم افزار comsol

مبدل حرارتی متقابل جریان – Cross-Flow Heat Exchanger

این مدل جریان سیال و انتقال حرارت را در یک مبدل حرارتی میکرو از فولاد ضد زنگ حل می‌کند. این نوع مبدل‌های حرارتی در دستگاه‌های آزمایشگاهی روی تراشه در بیوتکنولوژی و رآکتورهای میکرو، به عنوان مثال برای سلول‌های میکروسوختی یافت می‌شوند. این مدل گرما را از طریق همرفت و انتقال هدایت می‌کند.

خنک‌سازی و جامدسازی فلز – Cooling and Solidification of Metal

این مثال الگویی از یک فرآیند ریخته‌گری مداوم است. فلز مایع در قالب یک مقطع یکنواخت ریخته می‌شود. قسمت بیرونی قالب خنک شده و همانطور که جریان می‌یابد فلز جامد می‌شود. هنگامی که فلز قالب را ترک می‌کند، در قسمت خارجی کاملاً جامد می‌شود، اما هنوز درون آن مایع است. این فلز همچنان به خنک شدن ادامه می‌دهد و در نهایت به طور کامل جامد می‌شود که در این مرحله می‌توان آنرا به بخش‌هایی برش داد.

خنک‌کننده همرفتی از یک القاگر پوتورز – Convective Cooling of a Potcore Inductor

القاگر یکی از اجزای متداول در انواع دستگاه‌های برقی است. کاربردهای آن شامل تبدیل نیرو و اندازه‌گیری بوده و همچنین می‌توان از آن به همراه خازن‌ها برای ایجاد نوسان‌گر استفاده کرد. در دستگاه‌های کوچک با اجزای بسیار، مانند لپ‌تاپ‌ها، تولید گرما می‌تواند مشکل ایجاد کند و باید در طراحی مدنظر قرار گیرد.

نرم افزار comsol

خنک‌کننده همرفت تابلوهای مدار – همرفت طبیعی سه‌بعدی – Convection Cooling of Circuit Boards — 3D Natural Convection

مجموعۀ مدل‌ها، خنک‌کنندۀ هوا از تخته‌های مدار جمع شده با چندین مدار مجتمع (IC) را بررسی کرده که به عنوان منبع گرما عمل می‌کنند. دو سناریوی خنک‌کنندۀ احتمالی به تصویر کشیده شده است: تخته‌های هم‌تراز عمودی با استفاده از همرفت طبیعی و تخته‌های افقی با همرفت اجباری (خنک‌کنندۀ پنکه).

نرم افزار comsol

ریخته‌گری مداوم – Continuous Casting

این مثال فرآیند ریخته‌گری میله فلزی را از حالت مایع به حالت جامد با استفاده از رابط چندرسانه‌ای غیر هم‌دمای جریان -که ترکیبی از انتقال گرما و جریان سیال است- مدل‌سازی می‌کند. این مدل جریان و انتقال گرما و جریان جامد، از جمله انتقال فاز از مذاب به جامد را توصیف می‌کند. این تغییر فاز باعث تغییر در حرکت، انتشار گرمای نهان و تغییر در خصوصیات فیزیکی می‌شود.

نرم افزار comsol

سوئیچ تماس – Contact Switch

این مدل چگونگی پیاده‌سازی یک تماس مالتی‌فیزیکی را نشان می‌دهد. این مثال رفتار حرارتی و الکتریکی دو بخش تماس با یک سوئیچ را مدل‌سازی می‌کند. جریان الکتریکی و گرما از یک قسمت به قسمت دیگر فقط از طریق سطح تماس جریان می‌یابد. دستگاه سوئیچ تماس دارای بدنۀ استوانه‌ای و شکل قلاب صفحه‌ای در قسمت تماس است. در آنجا، مقاومت ظاهری حرارتی و الکتریکی با فشار تماس مکانیکی در رابط همراه بوده که توسط مدل حل می‌شود.

خطر تراکم در یک دیوار چوبی – Condensation Risk in a Wood-Frame Wall

این مدل ثابت دوبعدی انتقال گرما و رطوبت را در دیواره‌ای متشکل از مواد مختلف ریزسنجی محاسبه می‌کند. مقایسه با روش Glaser برای محلول دما و رطوبت نسبی ارائه شده است. تأثیر استفاده از سد بخار نیز بررسی شده است.

نرم افزار comsol

تشخیص تراکم در یک دستگاه الکترونیکی با حمل و نقل و انتشار – Condensation Detection in an Electronic Device with Transport and Diffusion

این مثال تکامل ترمودینامیکی هوای مرطوب را در یک جعبۀ الکترونیکی شبیه سازی کرده تا بتواند تشخیص دهد که آیا تغیرات در هنگام تغییر خصوصیات محیط خارجی رخ می‌دهد؟ این مدل داده‌های اندازه‌گیری شده برای دمای هوا، فشار و غلظت بخار آب را اندازه‌گیری می‌کند. برای قسمت اول شبیه‌سازی، غلظت بخار آب در داخل جعبه یکدست و برابر با غلظت خارجی در نظر گرفته می‌شود. در بخش دوم حمل و نقل و انتشار بخار آب مورد توجه قرار گرفته است.

مبدل حرارتی لوله هم‌محور – Concentric Tube Heat Exchanger

یافتن ابعاد مناسب برای مبدل حرارتی برای اطمینان از اثربخشی آن ضروری است. از دیگر خصوصیاتی که باید برای طراحی مبدل حرارتی در نظر گرفته شود این است که باید هم اندازۀ آن مناسب باشد و هم مایع گرم یا سرد شده از دمای مناسب را فراهم نماید.

نرم افزار comsol

مانع حرارتی مرکب – Composite Thermal Barrier

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان چندین لایۀ نازک ساندویچ شده با رسانش حرارتی مختلف را از دو طریق مختلف تنظیم کرد. ابتدا شیء مرکب به عنوان یک شیء سه‌بعدی مدل‌سازی می‌شود. در روش دوم از شرایط مرزی لایۀ نازک با گزینۀ حرارتی ضخیم برای جلوگیری از حل دامنه‌های نازک استفاده می‌شود. این روش در مدل‌سازی انتقال حرارت از طریق موانع حرارتی مانند پوشش چندلایه مفید است.

محاسبه مانده‌های جرم و انرژی – Calculating Mass and Energy Balances

این مدل آموزش می‌تواند برای یادگیری نحوۀ محاسبۀ مانده‌های جرم و انرژی استفاده شود.

شین اصلی با تابش سطح به سطح – Busbar with Surface-to-Surface Radiation (فایل ندارد)

این مدل یک شین اصلی گرم شدۀ الکترومغناطیسی را با اشعۀ سطح به سطح محاسبه کرده و نتایج را با مدل شین اصلی بدون تابش مقایسه می‌کند.

نرم افزار comsol

جریان شناور در آب – Buoyancy Flow in Water

این مثال وضعیت ثابت انتقال همرفت را در حفره‌ای پر از آب و محدود به دو صفحه عمودی بررسی می‌کند.

نرم افزار comsol

جریان شناور در هوا – Buoyancy Flow in Air

این مثال وضعیت ثابت انتقال همرفت را در حفره‌ای پر از هوا و با دو صفحۀ عمودی محدود می‌کند. برای تولید جریان شناور، صفحات در دماهای مختلف گرم شده و در یک محدوده تنظیم می‌شوند تا لایۀ جریان حفظ شود.

حباب القایی محبوس بین لایه‌های مایع طبقه‌بندی شده – Bubble-induced Entrainment Between Stratified Liquid Layers

این مدل یک معیار برای جریان سه فاز است که معمولاً در فرآوری مواد غذای ، صنایع داروسازی و فرآوری مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج در مقابل داده‌های گزارش شده در نوشته‌جات تأیید می‌شود.

نوار دو فلزی در جریان هوا – Bimetallic Strip in Airflow

این یک مدل مفهومی است که چگونگی تعامل بین ساختار سیال، انتقال حرارت و انبساط حرارتی را نشان می‌دهد.

جریان هوا بر روی بدنه احمد – Airflow over an Ahmed Body

بدنۀ احمد نمایانگر یک هندسۀ ساده و وسایل نقلیۀ زمینی از نوع بدنۀ بلوف است. شکل آن به اندازۀ کافی ساده بوده که امکان شبیه‌سازی دقیق جریان را فراهم کرده اما برخی از ویژگی‌های مهم عملی مرتبط با بدنۀ خودرو را حفظ می‌کند.

Bimetallic Strip in Airflow

نوار دو فلزی در جریان هوا – Bimetallic Strip in Airflow

این یک مدل مفهومی است که چگونگی تعامل بین ساختار سیال، انتقال حرارت و انبساط حرارتی را نشان می‌دهد. یک نوار دو فلزی در یک کانال هوا طوری گرم می‌شود که خم شود. پس از مدتی، جریان هوا با دمای ورودی که در زمان متفاوت است معرفی می‌شود. در نتیجه، تغییراتی در شکل ایجاد می‌شود

Airflow over an Ahmed Body

جریان هوا بر روی بدنه احمد – Airflow over an Ahmed Body

در این مدل چگونگی شبیه‌سازی جذب و دفع آب وابسته به زمان در سیستم خلاء با فشار کم انجام می‌شود. هنگامی که یک شیر دروازه به قفل بار باز می‌شود، آب وارد سیستم شده و انتقال و پمپاژ بعدی آب مدل‌سازی می‌شود.