نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

جریان‌سنج فراصوت با پیکره‌بندی زمان پرواز کلی – Ultrasound Flowmeter with Generic Time-of-Flight Configuration

5/5 - (3 امتیاز)

دانستن سرعت یک سیال در حال حرکت در کلیه مواردی که از این سیال برای انتقال مواد یا انرژی استفاده می‌شود بسیار مهم است. در روش زمان پرواز یا زمان گذر برای تعیین سرعت جریان، یک سیگنال فراصوتی در سراسر جریان اصلی در یک لوله منتقل شده تا به طور غیر تهاجمی سرعت آن را تعیین کند. با انتقال سیگنال در یک زاویه نسبت به جریان اصلی، سیگنال فراصوت در صورت حرکت در جهت جریان اصلی، سریع‌تر از سرعت صدا حرکت کرده و در صورت حرکت در مقابل آن کندتر از سرعت صدا می‌شود. تفاوت زمان سفر در دو جهت به صورت خطی با سرعت جریان اصلی افزایش می‌یابد. جریان‌سنجی از این نوع، خصوصاً در تنظیمات صنعتی، کاربردهای بسیاری را پیدا می‌کند.

کامسول

انبساط حرارتی پوسته کامپوزیت چندلایه – Thermal Expansion of a Laminated Composite Shell

5/5 - (2 امتیاز)

مواد کامپوزیت اغلب در کاربردهای ساختاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، جایی که توانایی مناسب از خواصی مانند سفتی و استحکام، آن‌ها را در مقایسه با مواد مهندسی سنتی جذاب می‌کند. علاوه بر کاربردهای ساختاری، از کامپوزیت‌ها در کاربردهایی که خصوصیات حرارتی و ساختاری در آن‌ها مهم هستند هم استفاده می‌شود. یک نمونه ویفرهای سیلیکونی است که در صنعت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه، تجزیه و تحلیل حرارتی-سازه همراه با ساختارهای نازک از دیدگاه شبیه‌سازی اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.

نرم افزار کامسول

گرمایش ناشی از سونوگرافی متمرکز در بافت ظاهری – Focused Ultrasound Induced Heating in Tissue Phantom

به این مقاله رای دهید !

این مثال مدل، نحوۀ مدل‌سازی گرمایش بافت ناشی از سونوگرافی متمرکز را نشان می‌دهد. ابتدا، میدان آکوستیک ثابت در آب و بافت برای به دست آوردن توزیع شدت آکوستیک در بافت مدل شده است. انرژی آکوستیک جذب‌شده پس از آن به عنوان منبع گرما برای فیزیک انتقال Bioheat در حوزۀ بافت در یک مطالعۀ وابسته به زمان محاسبه شده و گرمایش و سرمایش بافت را هنگامی که به مدت ۱ ثانیه در معرض سونوگرافی قرار گیرد، شبیه‌سازی کرده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرم افزار کامسول

اثر متقابل ساختار سیال در اکستروژن آلومینیوم – Fluid-Structure Interaction in Aluminum Extrusion

به این مقاله رای دهید !

در فرآیندهای عظیم شکل‌گیری مانند نورد یا اکستروژن، آلیاژهای فلزی در حالت جامد گرم با مواد موجود در شرایط ایده‌آل پلاستیک تغییر شکل می‌یابند. چنین فرآیندهایی را می‌توان با استفاده از دینامیک سیال محاسباتی، جایی که ماده به عنوان سیال با ویسکوزیتۀ بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود، بستگی به سرعت و دما در نظر گرفت. اصطکاک داخلی مواد در حال حرکت به عنوان یک منبع گرما عمل می‌کند، به طوری که معادلات انتقال حرارت کاملاً با آن‌هایی که حاکم بر بخش دینامیک سیال هستند همراه است. این رویکرد به ویژه هنگامی که تغییر شکل‌های بزرگ درگیر باشد، سودمند است.

کامسول

ترموفورز – Thermophoresis

5/5 - (1 امتیاز)

هنگامی که یک شیب دما در یک گاز وجود داشته باشد، ذرات معلق تمایل دارند از مناطقی با درجه حرارت بالا به پایین منتقل شوند. نیرویی که این اثر را ایجاد می‌کند، نیروی ترموفورزی نامیده می‌شود. مولکول‌های گازی که با ذره‌ای از سمت گرم برخورد می‌کنند دارای سرعت بالاتری نسبت به سمت سرد هستند که این امر منجر به ایجاد نیروی خالص به سمت مناطق سرد می‌شود. این اثر می‌تواند برای ایجاد رسوب گرمای حرارتی مورد استفاده قرار گیرد که می‌تواند ذرات نامطلوب را از یک گاز خوراک فیلتر کند. همچنین می‌توان از آن در رسوب شیمیایی بخار استفاده کرد و مانع از ورود آلاینده‌های ذرات بر روی سطح یک گیرنده شد. این مدل اندازۀ یک منطقۀ عاری از ذرات را در بالای یک سوسکتور گرم برای شیب‌های مختلف دما شبیه‌سازی می کند.

کامسول

تمرکز اینرسی بین دو دیواره موازی – Inertial Focusing Between Two Parallel Walls

5/5 - (1 امتیاز)

بیش از ۵۰ سال است که این موضوع شناخته شده است که ذرات شناور خنثی در یک کانال جریان تمایل به مکان‌های خاص در مقطع کانال دارند. برای یک لولۀ استوانه‌ای یا دو صفحۀ موازی که دارای جريان خطى ناروان هستند، موقعیت تعادل در حدود ۰٫۶ برابر شعاع لوله یا فاصله از دیواره‌های موازی به ترتیب حدود ۰٫۲ برابر عرض کانال است. به این اثر Segre-Silberberg گفته می‌شود، در حالی که حلقه‌ای از ذرات با شعاع ۰٫۶ برابر شعاع لوله گاهی اوقات حلقۀ Segre-Silberberg نامیده می‌شود.

کامسول فارسی

پراکندگی ذرات سنگین در یک جریان کانال آشفته – Dispersion of Heavy Particles in a Turbulent Channel Flow

3.5/5 - (2 امتیاز)

در این مدل معیار، ذرات جامد در یک جریان کانال کاملاً توسعه یافتۀ آشفته آزاد می‌شوند. ذرات تحت فشار کششی قرار دارند که شامل سهم ناشی از تلاطم سیال بوده که با استفاده از یک مدل پیوستۀ تصادفی پیوسته (CRW) اجرا می‌شود. از آنجا که تلاطم در کانال ناهمسانگرد است، ذرات با بی تحرکی قابل توجهی تمایل به خوشه شدن در نزدیکی دیوارۀ کانال دارند، در حالی که ذرات بسیار کوچک به طور یکنواخت در کل مقطع کانال توزیع می‌شوند.

کامسول فارسی

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد. BHE به عنوان سینک حرارتی استوانه‌ای با سرعت استخراج یکنواخت ساده می‌شوند. آرایه در یک مدل زیرسطحی لایه‌دار با جریان آب زیرزمینی در یکی از لایه‌ها تعبیه شده است.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ژنراتور ترموالکتریک – Thermoelectric generator

5/5 - (1 امتیاز)

در این مدل، نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان اثر Seebeck را که به عنوان مولد ترموالکتریک عمل می‌کند، مدل‌سازی نمود. اثر Seebeck پدیده‌ای است که در آن اختلاف درجه حرارت یک ماده منجر به اختلاف بالقوه می‌شود. پتانسیل ترسیم‌شده در این مدل با مقاله توسط Jaegle (مثال ۳) مقایسه شده و یک انطباق خوب مشاهده شد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

میزان جذب خاص (SAR) و مطالعه دما در مغز انسان – Specific Absorption Rate (SAR) and Temperature Study in the Human Brain

5/5 - (1 امتیاز)

دانشمندان از SAR (میزان جذب خاص) برای تعیین میزان اشعۀ جذب‌شده در بافت انسانی استفاده می‌کنند. این اندازه‌گیری مخصوصاً برای تلفن‌های همراه که تابش نزدیکی از مغز دارند بسیار مهم است. در این مدل، چگونگی جذب سر انسان از موج تابشی ناشی از آنتن و افزایش دما که باعث ایجاد تشعشع می‌شود، بررسی می‌شود.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

شبیه‌سازی فرسایش بافتی Simulation of RF Tissue Ablation – RF

5/5 - (1 امتیاز)

این مثال نحوۀ مدلسازی فرسایش بافت را با استفاده از پرتوهای RF نشان می‌دهد. توضیحات دقیق‌تر از پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توان در پست وبلاگ “مطالعۀ پرتوی بافتی با استفاده از شبیه‌سازی” مطالعه کرد.

تجزیه و تحلیل STOP لنز Petzval Lens STOP Analysis – Petzval

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل تجزیه و تحلیل عملکرد یکپارچه ساختاری-حرارتی و نوری (STOP) یک سیستم نوری را نشان می‌دهد. آموزش لنز Petzval به عنوان پایه‌ای برای این مدل، همراه با هندسۀ غلاف ساده استفاده می‌شود.

مدل‌سازی یک کاوشگر دی‌الکتریک مخروطی برای تشخیص سرطان پوست – Modeling a Conical Dielectric Probe for Skin Cancer Diagnosis

5/5 - (1 امتیاز)

پاسخ یک موج میلی‌متری با فرکانس‌های ۳۵ گیگاهرتز و ۹۵ گیگاهرتز، نسبت به محتوای آب بسیار حساس شناخته شده است.

گرمایش مایکروویوی تومور سرطانی – Microwave Heating of a Cancer Tumor

5/5 - (1 امتیاز)

گرمایش الکترومغناطیسی یک گزینۀ ایده‌آل برای مدل‌سازی در کامسول مالتی‌فیزیک است. این مدل محدودۀ تومورشناسی فوق‌گرمایی را نشان می‌دهد اما موضوعات و تکنیک‌های مدل‌سازی به طور کلی برای هر مسأله‌ای که مربوط به گرمایش الکترومغناطیسی باشد، کاربرد دارد.

داخل‌کردن داده‌های مواد در شکل منظم به عنوان گزینه‌ای برای ایجاد هندسه نامنظم – Interpolating Material Data on a Regular Shape as an Alternative to Building an Irregular Geometry

5/5 - (1 امتیاز)

ایجاد هندسه‌های نامنظم می‌تواند یک راه حل مناسب، حتی تنها گزینه برای برخی از انواع برنامه‌ها باشد. این فایل‌ها روشی را برای استفاده از یک فایل متنی با خصوصیات مواد تعریف شده در مختصات برای اختصاص مواد مختلف ارائه می‌دهند، حتی اگر تنها یک دامنۀ منظم وجود داشته باشد.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

مدار گرمایشی – Heating Circuit

5/5 - (1 امتیاز)

مدارهای گرمایشی کوچک در بسیاری از برنامه‌ها کاربرد دارند. به عنوان مثال، در فرآیندهای تولید، مایعات واکنش‌پذیر را گرم می‌کنند. دستگاه در این مثال آموزشی شامل یک لایۀ مقاومتی الکتریکی است که در صفحه شیشه‌ای قرار گرفته است. در صورت اعمال ولتاژ در مدار، این لایه باعث ایجاد گرما شده که منجر به تغییر شکل ساختاری می‌شود. خواص لایه میزان گرمای تولید شده را تعیین می‌کند.

پپروژه آماده کامسول comsol

حوضه تصفیه آب – Water Treatment Basin

1/5 - (1 امتیاز)

حوضه‌های تصفیه آب در فرآیندهایی در مقیاس صنعتی به منظور از بین بردن باکتری‌ها یا سایر آلاینده‌ها از جمله تهیۀ آب برای آشامیدن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پپروژه آماده کامسول comsol

تورم بادکنک آبی – Water Balloon Inflation

5/5 - (2 امتیاز)

فرایند پرکردن بادکنک نمونه‌ای بارز برای تعامل فشار مایع و یک مادۀ ساختاری غیرخطی است.

پپروژه آماده کامسول comsol

محاسبه فاکتور مشاهده – View Factor Computation

5/5 - (2 امتیاز)

هنگام شبیه‌سازی تابش سطح به سطح، ما به عوامل نمای بین عناصر سطوح پراکنده‌ای که تابش کرده و دریافت می‌کنند متکی هستیم.

پروژه آماده کامسول comsol

استفاده از توری مونتاژ برای مدل‌سازی انتقال حرارت مزدوج – Using Assembly Meshing for Conjugate Heat Transfer Modeling

5/5 - (2 امتیاز)

برای کاهش تعداد عناصر مش در مدل خود می‌توانید از مشبک مونتاژ استفاده کنید، که مخصوصاً برای شبیه‌سازی انتقال حرارت مزدوج در مواردی که حوزه‌های سیال با مش متمایل قابل استفاده است، مفید است.

پروژه آماده کامسول comsol

مدل آموزش رابط محلی برای عدم تعادل حرارتی محلی – Tutorial model for Local Thermal Non-Equilibrium interface

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل آموزش نحوۀ استفاده از رابط محلی موضعی غیر تعادلی حرارتی را نشان می‌دهد.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان متلاطم از طریق مقطع مبدل حرارتی پوسته و لوله – Turbulent Flow Through a Shell-and-Tube Heat Exchanger Cross Section

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل بخشی از مبدل حرارتی پوسته و لوله را که آب گرم از بالا وارد آن می‌شود، مطالعه می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان آشفته با بیش از یک مرحله رو به عقب – Turbulent Flow Over a Backward Facing Step

5/5 - (2 امتیاز)

مرحله رو به عقب یک مورد جالب برای مطالعۀ عملکرد و استراتژی راه حل یک مدل آشفتگی است.

پروژه آماده کامسول comsol

جبهه ذوب قلع – Tin Melting Front

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال نشان می‌دهد که چگونه مدل‌سازی انتقال فاز توسط یک رابط مرزی در حال حرکت با توجه به مسألۀ استفان انجام می‌شود

پروژه آماده کامسول comsol

سلول ترمو-فوتو-ولتیک – Thermo-Photo-Voltaic Cell

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل کاربردی را نشان می‌دهد که حداکثر شارهای تابشی سطح به سطح را داشته و شارهای حرارتی رسانا را به حداقل می‌رساند.

پروژه آماده کامسول comsol

ترموفورز – Thermophoresis

5/5 - (2 امتیاز)

هنگامی که یک شیب دما در یک گاز وجود داشته باشد، ذرات معلق تمایل دارند از مناطقی با درجه حرارت بالا به پایین منتقل شوند.

پروژه آماده کامسول comsol

پایه ترموالکتریک – Thermoelectric Leg

5/5 - (2 امتیاز)

ک پایۀ ترموالکتریک، یک جزء اساسی یک کولر ترموالکتریک (یا بخاری) است.

پروژه آماده کامسول comsol

ژنراتور ترموالکتریک – Thermoelectric generator

5/5 - (2 امتیاز)

در این مدل، نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان اثر Seebeck را که به عنوان مولد ترموالکتریک عمل می‌کند، مدل‌سازی کرد.

پروژه آماده کامسول comsol

خنک‌کننده ترموالکتریک – Thermoelectric Cooler

5/5 - (2 امتیاز)

خنک‌کننده‌های ترموالکتریک به طور گسترده‌ای برای خنک‌کردن الکترونیکی در مناطق مختلف کاربردی، از محصولات مصرفی گرفته تا طراحی فضاپیما استفاده می‌شوند.

پروژه آماده کامسول comsol

تحلیل تنش حرارتی تیغه ساکن توربین – Thermal Stress Analysis of a Turbine Stator Blade

5/5 - (2 امتیاز)

شرایط توربین‌های گازی بسیار شدید است. فشار می‌تواند تا ۴۰ بار باشد و درجه حرارت بیش از ۱۰۰۰ کلوین گرم باشد، بنابراین هر مؤلفۀ جدید باید با دقت طراحی شود تا بتواند در برابر فشارهای حرارتی، لرزش‌ها و بارهایی که توسط مایع در حال گردش در توربین تحمل می‌شود، مقاومت کند.

پروژه آماده کامسول comsol

عملکرد حرارتی پنجره – Thermal Performances of Windows

5/5 - (2 امتیاز)

در طول طراحی یک ساختمان، مسائل زیست‌محیطی تأثیر چشمگیری در کل پروژه به دست آورده‌اند.

پروژه آماده کامسول comsol

عملکرد حرارتی پنجره‌های کرکره‌ای – Thermal Performances of Roller Shutters

5/5 - (2 امتیاز)

در طول طراحی یک ساختمان، مسائل زیست‌محیطی تأثیر چشمگیری در کل پروژه به دست آورده‌اند.

مثال آماده کامسول comsol

مدل‌سازی حرارتی از یک سینک گرمایی میکروکانل – Thermal Modeling of a Microchannel Heat Sink

5/5 - (2 امتیاز)

مدیریت حرارتی به یک جنبۀ مهم سیستم‌های الکترونیکی امروزی تبدیل شده است، که اغلب شامل مدارهای با کارایی بالا هستند که مقادیر زیادی گرما را از بین می‌برند.

مثال آماده کامسول comsol

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد.

مثال آماده کامسول comsol

مقاومت در برابر تماس حرارتی بین یک بسته الکترونیکی و یک سینک گرمایی – Thermal Contact Resistance Between an Electronic Package and a Heat Sink

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال بخش هایی از مطالعه Ref را بازتولید می‌کند. ۱ روی مقاومت تماس حرارتی در رابط بین سینک گرمایی و یک بست‌ الکترونیکی.

مثال آماده کامسول comsol

جریان چرخشی به دور یک دیسک چرخان – Swirl Flow Around a Rotating Disk

5/5 - (2 امتیاز)

جریان چرخان کاربردی است که شامل جریان چرخشی ثابت در اطراف یک محور است.

مثال آماده کامسول comsol

تابش سطح به سطح با بازتاب خاص – Surface-to-Surface Radiation with Specular Reflection

5/5 - (2 امتیاز)

هدف از این مدل معرفی انعکاس ویژه در تابش سطح به سطح با استفاده از الگوریتم Ray Shooting است.

مثال آماده کامسول comsol

جریان غیر قابل انعطاف ثابت از پشت صحنه – Stationary Incompressible Flow over a Backstep

4.7/5 - (4 امتیاز)

این مدل آموزشی معادلات ناپایدار نویر-استوکس را در یک هندسه پشت صحنه با استفاده از رابط جریان لایه‌ای حل می‌کند.

مثال آماده کامسول comsol

صفحه خورشیدی در جریان تناوبی – Solar Panel in Periodic Flow

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل تجزیه و تحلیل جریان باد شدید در اطراف صفحه خورشیدی و جابجایی ساختاری مربوطه را به دلیل بار باد نشان می‌دهد. پنل خورشیدی در آرایه‌ای از صفحات یکسان با هم قرار گرفته است که این فرض را فراهم می‌آورد که می‌توان شرایط جریان دوره‌ای را در جهت جریان بکار برد.

مثال آماده کامسول comsol

شبیه‌سازی فرسایش بافتی Simulation of RF Tissue Ablation – RF

5/5 - (1 امتیاز)

این مثال نحوۀ مدلسازی فرسایش بافت را با استفاده از پرتوهای RF نشان می‌دهد. توضیحات دقیق‌تر از پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توان در پست وبلاگ “مطالعۀ پرتوی بافتی با استفاده از شبیه‌سازی” مطالعه کرد.

مثال آماده کامسول comsol

بلوک شیشه‌ای سیلیس روکش‌شده با یک لایه مس – Silica Glass Block Coated with a Copper Layer

5/5 - (1 امتیاز)

در این مدل وابسته به زمان، یک بلوک شیشه‌ای سیلیس -که با یک لایۀ مس نازک پوشیده شده است- در معرض شار گرمایی قرار می‌گیرد.

مثال آماده کامسول comsol

مبدل حرارتی پوسته و لوله – Shell-and-Tube Heat Exchanger

5/5 - (2 امتیاز)

مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله معمولاً در پالایشگاه‌های نفت و سایر فرآیندهای بزرگ شیمیایی استفاده می‌شوند.

هدایت پوسته – Shell Conduction

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل تجزیه و تحلیل ایستای هدایت گرما را در یک پوستۀ رسانای نازک شبیه‌سازی می‌کند.

مثال آماده کامسول comsol

بهینه‌سازی شکل یک میکرودریچه تسلا – Shape Optimization of a Tesla Microvalve

5/5 - (2 امتیاز)

از میکروشیر تسلای بهینه‌شدۀ توپولوژی به عنوان الهام‌بخش هندسۀ اولیه استفاده می‌شود. از چندجمله‌ای‌های برنشتاین مرتبه دوم برای آشفتگی شکل هندسی استفاده می‌شود.

مثال آماده کامسول comsol

افزایش حباب – Rising Bubble

5/5 - (3 امتیاز)

روش تنظیم سطح برای مسائل مرزهای متحرک که توپولوژی هندسه با گذشت زمان تغییر می‌کند، مناسب است. حبابی از روغن که از طریق آب به بالا رفته و سرانجام با روغن در بالای آن ادغام می‌شود، باعث تغییر این نوع توپولوژی می‌شود.

مثال آماده کامسول

گداختگی حرارتی سریع – Rapid Thermal Annealing

5/5 - (3 امتیاز)

در صنعت نیمه‌هادی، گداختگی سریع حرارتی (RTA) یک مرحلۀ فرآیند نیمه‌هادی است که برای فعال‌سازی دوپانت‌ها و واکنش سطحی اتصالات فلزی استفاده می‌شود.

مثال آماده کامسول

انتقال تابشی گرما در محیط استوانه‌ای محدود – Radiative Heat Transfer in Finite Cylindrical Media

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل‌ها از روش (DOM) مختصات گسسته و تقریب P1 برای حل مسئله انتقال تابشی سه‌بعدی در یک محیط استوانه‌ای محدود پراکنده، جذب‌کننده و خطی-ناهمسانگرد استفاده می‌کنند.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

انتقال حرارت تابشی در یک دیگ بخار آب و برق – Radiative Heat Transfer in a Utility Boiler

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل از روش مختصات گسسته (DOM) برای تحلیل انتقال گرمای تابشی در یک دیگ بخار ابزار با موانع داخلی استفاده می‌کند. DOM یکی از مفیدترین مدل‌های تابشی برای پیش‌بینی شار گرمای تابشی در دیواره‌های کورۀ یک محفظۀ احتراق است.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

خنک‌کننده تابشی یک صفحه شیشه‌ای – Radiative Cooling of a Glass Plate

5/5 - (3 امتیاز)

هنگام تولید شیشه، ذوب شیشه از طریق تشعشع خنک می‌شود تا شکل نهایی ایجاد شده و این امر را تحت فشار قرار دهد. حل عددی انتقال حرارت تابشی، با استفاده از معادلۀ انتقال تابش(RTE) ، به بهینه‌سازی این فرآیند کمک می‌کند.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

تابش در یک حفره – Radiation in a Cavity

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل نحوۀ ساخت و حل یک مسألۀ انتقال گرمای تابشی را با استفاده از رابط انتقال حرارت نشان می‌دهد. به طور خاص، این مدل دوبعدی استفاده از ویژگی تابش سطح به سطح را نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

تغییر فاز – Phase Change

5/5 - (4 امتیاز)

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک تغییر فاز را مدل‌سازی نمود و تأثیر آن را در تجزیه و تحلیل انتقال حرارت پیش‌بینی کرد. وقتی یک فاز تغییر می‌کند، به عنوان مثال از جامد به مایع، انرژی به جامد اضافه می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

تابش خورشیدی و سایه‌بانی – Parasol and Solar Irradiation

5/5 - (3 امتیاز)

برنامه تابش خورشیدی و سایه‌بانی چگونگی مدل‌سازی اثرات حرارتی خورشید به عنوان منبع تابش خارجی را نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پارامتری یک میکرودریچه تسلا – Parameter Optimization of a Tesla Microvalve

4.5/5 - (4 امتیاز)

از میکروشیر تسلای بهینه‌شده توپولوژی به عنوان الهام‌بخش برای هندسۀ پارامتری استفاده می‌شود. بهینه‌سازی این هندسه با بهینه‌سازی بیش از یک جارو پارامتری، فرسایش و اتساع هندسه را در نظر می‌گیرد.

نرم افزار کامسول comsol

انتقال حرارت خارج از هواپیما برای یک صفحه باریک – Out-of-Plane Heat Transfer for a Thin Plate

5/5 - (3 امتیاز)

این مثال انتقال حرارت را در یک صفحۀ فلزی مستطیل نازک مدل‌سازی می‌کند. از آنجا که ضخامت صفحه فقط ۱/۱۰۰ طول و عرض آن است، می‌توانید فرایند را با استفاده از تقریب دوبعدی شبیه‌سازی کنید.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه سازی یک میکرودریچه تسلا – Optimization of a Tesla Microvalve

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل یک بهینه‌سازی توپولوژیکی را برای یک میکروشیر تسلا انجام می‌دهد. یک میکروشیر تسلا جریان رو به عقب را با استفاده از نیروهای اصطکاک به جای قطعات متحرک مهار می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

جریان آشفته غیر هم‌دما بر روی یک صفحه تخت – Nonisothermal Turbulent Flow over a Flat Plate

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل اعتبارسنجی، جریان پرتلاطم غیر هم‌دمای بیش از یک صفحۀ مسطح، ضریب انتقال حرارت به دست آمده از شبیه‌سازی را با مقادیر نظری بر اساس توابع همبستگی عدد نوسلت که در نوشته‌جات یافت می‌شود، مقایسه می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

مبدل حرارتی MEMS غیر هم‌دما – Nonisothermal MEMS Heat Exchanger

5/5 - (3 امتیاز)

مثال مربوط به مبدل حرارتی MEMS از جنس فولاد ضدزنگ است که می‌توانید آن را در تجهیزات آزمایشگاهی بر روی تراشه در بیوتکنولوژی و در میکرواکتورهایی مانند سلول‌های میکروسوختی پیدا کنید.

نرم افزار کامسول comsol

جریان لایه‌ای غیر هم‌دما در یک لوله گرد – Nonisothermal Laminar Flow in a Circular Tube

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل اعتبارسنجی جریان چندلایۀ غیر هم‌دمای از میان یک لولۀ گرد، ضریب انتقال حرارت به دست آمده از شبیه‌سازی را با مقادیر نظری بر اساس توابع همبستگی عدد نوسلت که در نوشته‌جات یافت می‌شود، مقایسه می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

خنک کننده همرفت طبیعی یک فلاسک خلا – Natural Convection Cooling of a Vacuum Flask

5/5 - (3 امتیاز)

مثال زیر یک هدایت خالص و یک مسألۀ همرفت آزاد را حل می‌کند که در آن یک فلاسک خلاء با نگه داشتن قهوه گرم انرژی حرارتی را از بین می‌برد. هدف اصلی محاسبۀ توان خنک‌کنندۀ فلاسک است؛ یعنی چه مقدار گرما را در هر واحد زمان از دست می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

مدل‌سازی روش ۳-امگا با تجزیه و تحلیل فرکانس-دامنه انتقال حرارت – Modeling of 3-omega Method with Frequency-Domain Analysis of Heat Transfer

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل نحوۀ تعریف یک تحلیل دامنۀ فرکانس انتقال گرما را نشان می‌دهد. روش ۳-امگا از معادلۀ کاهیل برای تقریب هدایت حرارتی یک نمونه از دمای اندازه‌گیری شدۀ یک نوار فلزی که در بالای آن قرار گرفته و در معرض گرمایش نوسانی قرار دارد، استفاده می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

مدل‌سازی جذب پرتو لیزر در شیشه سیلیس با قانون بیر-لمبرت – Modeling Laser Beam Absorption in Silica Glass with Beer-Lambert Law

5/5 - (3 امتیاز)

در این آموزش نحوۀ استفاده از پرتوی تابشی در رابط جذب رسانه (ماژول انتقال حرارت) برای مدل‌سازی میرایی یک لیزر که از طریق نمونه‌ای از شیشۀ سیلیس و از منبع حرارتی حاصل از جذب تولید می‌شود، نشان داده شده است.

نرم افزار کامسول comsol

مدل‌سازی کره در حال سقوط روی سطح آب – Modeling a Sphere Falling on a Water Surface

5/5 - (3 امتیاز)

این مثال مدل‌سازی کره که در سطح آب قرار دارد را نشان می‌دهد. به طور خاص، این مدل حرکت نوسان‌کنندۀ یک کره شناور را از طریق هوا گرفته و با رابط هوا و آب در تعامل بوده تا در نهایت روی آب شناور شود.

نرم افزار کامسول comsol

گرمایش مایکروویوی تومور سرطانی – Microwave Heating of a Cancer Tumor

5/5 - (3 امتیاز)

گرمایش الکترومغناطیسی یک گزینۀ ایده‌آل برای مدل‌سازی در کامسول مالتی‌فیزیک است. این مدل محدودۀ تومورشناسی فوق‌گرمایی را نشان می‌دهد اما موضوعات و تکنیک‌های مدل‌سازی به طور کلی برای هر مسأله‌ای که مربوط به گرمایش الکترومغناطیسی باشد، کاربرد دارد.

نرم افزار کامسول comsol

اثر مارنگونی – Marangoni Effect

5/5 - (4 امتیاز)

همرفت مارنگونی زمانی اتفاق می‌افتد که کشش سطحی یک رابط (به طور کلی مایع – هوا) به غلظت یک گونه یا توزیع دما بستگی دارد. در صورت وابستگی به دما، اثر مارنگونی را نیز انتقال گرما-مویرگی می‌نامند. اثر مارنگونی در زمینۀ جوشکاری، رشد کریستال و ذوب پرتوالکترونی فلزات از اهمیت اساسی برخوردار است.

نرم افزار کامسول comsol

انتشار نور در یک صفحه از ذرات – Light Diffusion in a Slab of Particles

5/5 - (3 امتیاز)

در این مدل آموزشی نحوۀ استفاده از انتقال گرما با تابش در رابط کاربری چندرسانه‌ای جذب-پراکندگی رسانه برای مدل‌سازی انتشار نور از طریق یک ورقه ذرات، با گرمایش مربوط به جذب و پراکندگی نشان داده شده است. نتایج عددی با یک راه حل تحلیلی مقایسه شده است.

نرم افزار کامسول comsol

جعبه هم‌دما – Isothermal Box

4.5/5 - (4 امتیاز)

این مثال انتقال حرارت را در یک جعبۀ هم‌دما با هدف انتقال مواد یخچال‌دار مانند مواد پزشکی به مدت ۲۴ ساعت حل می‌کند. در این حالت، جعبه نه تنها باید در مدت طولانی محتوا را سرد نگه دارد، بلکه باید به یک محدودیت دمای ذخیره‌سازی نیز پایبند باشد.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

داخل‌کردن داده‌های مواد در شکل منظم به عنوان گزینه‌ای برای ایجاد هندسه نامنظم – Interpolating Material Data on a Regular Shape as an Alternative to Building an Irregular Geometry

5/5 - (3 امتیاز)

ایجاد هندسه‌های نامنظم می‌تواند یک راه حل مناسب، حتی تنها گزینه برای برخی از انواع برنامه‌ها باشد. این فایل‌ها روشی را برای استفاده از یک فایل متنی با خصوصیات مواد تعریف شده در مختصات برای اختصاص مواد مختلف ارائه می‌دهند، حتی اگر تنها یک دامنۀ منظم وجود داشته باشد.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

بخاری القایی درون خطی – Inline Induction Heater

5/5 - (3 امتیاز)

فولادهای ضد زنگ آهن‌دار به دلیل قیمت نسبتاً پایین و پایدار و به دلیل عدم وجود نیکل در اجزای آن‌ها در صنایع غذایی بیشتر و بیشتر محبوب شده‌اند. مقاومت آنها در برابر خوردگی با افزودن کروم یا مولیبدن قابل بهبود بوده و خاصیت مغناطیسی آن‌ها روش‌های جدیدی را در فرآوری مواد غذایی ارائه می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

ریشه‌کنی تومور کبدی – Hepatic Tumor Ablation

5/5 - (3 امتیاز)

یک روش برای از بین بردن تومورهای سرطانی از بافت سالم، گرم‌کردن بافت بدخیم تا دمای بحرانی است که سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد. این مثال با درج یک کاوشگر الکتریکی چهار مسلح -که از طریق آن جریان الکتریکی جریان می‌یابد- گرمایش موضعی را انجام می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

مدل انتقال حرارت در اکسیداسیون مواد سلولزی – Heat Transfer Modeling in Cellulosic Material Oxidation

5/5 - (3 امتیاز)

تحولات حرارتی ناشی از مواد جامد ممکن است با استفاده از یک قانون آرهینیوس برای بیان وابستگی به دما از نرخ دگرگونی مدل‌سازی شود.

نرم افزار کامسول comsol

انتقال حرارت در یک بسته بندی سطحی برای تراشه سیلیکون – Heat Transfer in a Surface-Mount Package for a Silicon Chip

5/5 - (2 امتیاز)

تمام مدارهای یکپارچه -مخصوصاً دستگاه‌های پرسرعت- گرما تولید می‌کنند. در چیدمان سیستم متراکم الکترونیکی امروزه، منابع گرما چندین بار نزدیک بهIC های حساس به گرما قرار داده شده‌اند.

نرم افزار کامسول comsol

سینک حرارتی – Heat Sink

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل به عنوان اولین معرفی برای شبیه‌سازی جریان سیال و انتقال حرارت مزدوج در نظر گرفته شده است. به شما نشان می‌دهد که چگونه: یک جعبه هوا را در اطراف یک دستگاه کشیده تا بتوانید در این جعبه از خنک‌کنندۀ همرفت استفاده کنید،

نرم افزار کامسول comsol

تولید گرما در ترمز دیسک – Heat Generation in a Disc Brake

5/5 - (3 امتیاز)

این مثال گرمای گذرا و دمای نهایی یک ترمز دیسک ماشین را در توالی ترمز و رهاسازی مدل‌سازی می‌کند. مهم است که مدل گرمای گذرا و خنک‌کنندۀ همرفت زیر را تعیین کنید تا حداقل فاصلۀ بین یک سری اتصالات ترمز مشابه تعیین شود. اگر خنک‌کننده کافی نباشد دیسک بیش از حد گرم شده و باعث خرابی ترمز می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

انتقال گرما با منبع گرمای موضعی روی صفحه – Heat Conduction with a Localized Heat Source on a Disk

4/5 - (4 امتیاز)

این مدل تأیید کلاسیک توزیع دمای پایدار را در یک صفحۀ مسطح گرم‌شده توسط یک منبع گرمای موضعی در مرکز آن حل می‌کند. این روش‌ها و روش‌های مختلفی را برای تعریف منبع گرمای بومی‌سازی‌شده در یک دامنۀ کوچک با نشان دادن آن به عنوان یک نقطۀ هندسی یا یک دیسک کوچک نشان داده و مقایسه می‌کند.

انتقال حرارت و رطوبت در یک دیوار نیمه نامحدود – Heat and Moisture Transport in a Semi-Infinite Wall

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل به عنوان یک معیار در مورد شمارۀ ۱۵۰۲۶: ۲۰۰۷ ضمیمۀ A تعریف شده است. هدف از این مدل، محاسبۀ دما و پروفیل رطوبت در زمان‌های مختلف پس از تغییر در شرایط خارجی (دما و رطوبت نسبی) در داخل یک دیوار (از جنس بتن) است.

نرم افزار comsol

جریان گرما و رطوبت عبوری از استوانه – Heat and moisture flow past a cylinder

5/5 - (3 امتیاز)

این آموزش استفاده از رابط از پیش تعریف شده جریان گرما و رطوبت را برای مدل‌سازی انتقال حرارت و انتقال رطوبت در یک جریان هوای آشفته، با تعیین مقدار تبخیر و تراکم بر روی سطوح، و کنترل خودکار منبع گرمای نهان مرتبط نشان می‌دهد.

بدنه خاکستری – Gray Body

5/5 - (3 امتیاز)

بدنۀ خاکستری با حفرۀ کروی با مناطق مختلف باز با استفاده از رابط انتقال گرما، تابش سطح به سطح شبیه‌سازی می‌شود. میزان انتشار برای هر مورد با تئوری کلاسیک بدنۀ خاکستری محاسبه و مقایسه می‌شود. نتیجه کامسول مالتی‌فیزیک با دقیق‌ترین نظریه مطابقت دارد.

نرم افزار comsol

شرایط گرانشی و مرزی – Gravity and Boundary Conditions

5/5 - (3 امتیاز)

تأثیر گرانش بر الگوی جریان، معمولاً هنگام مدل‌سازی جریان در مایعات با چگالی متغیر، مسألۀ مهمی است. شما می‌توانید با افزودن به موازنه‌های لحظه‌ای، قدرت این تأثیر را در معادلات مدل به حساب آورید.

نرم افزار comsol

تأثیر لعاب بر عملکرد حرارتی یک پنجره – Glazing Influence on Thermal Performances of a Window

5/5 - (2 امتیاز)

در طول طراحی یک ساختمان، مسائل زیست‌محیطی تأثیر چشمگیری در کل پروژه کسب کرده‌اند. یکی از اولین نگرانی‌ها بهبود عملکرد حرارتی است. در این فرآیند، نرم‌افزار شبیه‌سازی ابزارهای اصلی برای مدل‌سازی تلفات حرارتی و عملکرد در ساختمان است.

نرم افزار comsol

دوقلوی زمین‌گرمایی – Geothermal Doublet

5/5 - (3 امتیاز)

این یکی از دو مدل ارسال شده در وبلاگ در مورد انتقال گرما در زیرسطح است: انتقال حرارت جفت‌شده با جریان متخلخل زیرسطحی

نرم افزار comsol

جوشکاری جنبشی سایشی یک صفحه آلومینیومی – Friction Stir Welding of an Aluminum Plate

5/5 - (3 امتیاز)

در جوشکاری جنبشی سایشی، یک ابزار چرخشی در امتداد اتصال جوش حرکت کرده و از طریق تولید گرمای اصطکاک آلومینیوم را ذوب می‌کند. چرخش ابزار باعث می‌شود آلومینیوم ذوب شده به هم وصل شود تا دو صفحه به هم بپیوندند.

نرم افزار comsol

همرفت آزاد در شیشه آب – Free Convection in a Water Glass

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل انتقال همرفت و انتقال آزاد یک لیوان آب سرد گرم شده به دمای اتاق را بررسی می‌کند. در ابتدا شیشه و آب در دمای ۵ درجه سانتیگراد قرار دارند و سپس در یک اتاق با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد روی میز قرار می‌گیرند.

نرم افزار comsol

همرفت آزاد در یک محیط متخلخل – Free Convection in a Porous Medium

5/5 - (4 امتیاز)

این مثال مدل‌سازی جریان زیر سطح را که در آن همرفت آزاد در محیط متخلخل تجزیه و تحلیل می‌شود، بررسی می‌کند. نتایج با نوشته‌جات منتشر شده در این زمینه مقایسه می‌شوند.

نرم افزار comsol

همرفت آزاد در یک لامپ کم نور – Free Convection in a Light Bulb

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل همرفت آزاد گاز آرگون را در یک لامپ نور بررسی می‌کند. این اتصال جابجایی انتقال حرارت (هدایت، تشعشع و انتقال) را به انتقال حرکت (جریان غیر هم‌دما) ناشی از تغییرات چگالی ناشی از دما نشان می‌دهد.

نرم افزار comsol

خنک‌کننده همرفتی اجباری یک محفظه با پنکه و شبکه – Forced Convection Cooling of an Enclosure with Fan and Grille

5/5 - (3 امتیاز)

این مطالعه رفتار حرارتی یک واحد منبع تغذیه رایانه (PSU) را شبیه‌سازی می‌کند. بیشتر این محفظه‌های الکترونیکی شامل دستگاه‌های خنک‌کننده برای جلوگیری از آسیب دیدن اجزای الکترونیکی در اثر دمای بیش از حد بالا است.

نرم افزار comsol

خنک‌کننده اجباری هوا با سینک بخاری – Forced Air Cooling with Heat Sink

5/5 - (3 امتیاز)

سینک‌های حرارتی معمولاً با توجه به توانایی آن‌ها در از بین بردن گرما برای منحنی پنکۀ مشخص، محک زده می‌شوند. یکی از راه‌های ممکن برای انجام این نوع آزمایش، قرار دادن سینک ظرفشویی در یک کانال مستطیلی با دیواره‌های عایق است.

نرم افزار comsol

اثر متقابل ساختار سیال در اکستروژن آلومینیوم – Fluid-Structure Interaction in Aluminum Extrusion

5/5 - (3 امتیاز)

در فرآیندهای عظیم شکل‌گیری مانند نورد یا اکستروژن، آلیاژهای فلزی در حالت جامد گرم با مواد موجود در شرایط ایده‌آل پلاستیک تغییر شکل می‌یابند. چنین فرآیندهایی را می‌توان با استفاده از دینامیک سیال محاسباتی، جایی که ماده به عنوان سیال با ویسکوزیتۀ بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود، بستگی به سرعت و دما در نظر گرفت.

نرم افزار comsol

تعدیل‌کننده سیال – Fluid Damper

5/5 - (3 امتیاز)

از تعدیل‌کننده‌های سیال در دستگاه‌های نظامی برای جداسازی شوک و در ساختارهای مدنی برای سرکوب لرزش ناشی از زلزله و ایجاد لرزش ناشی از باد استفاده می‌شود، از جمله بسیاری از کاربردهای دیگر. تعدیل‌کننده‌های سیال با اتلاف انرژی مکانیکی در گرما کار می‌کنند.

نرم افزار comsol

جریان از طریق یک صفحه نمایش شیب یکنواخت – Flow Through a Uniform Inclined Screen

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل با استفاده از ویژگی صفحه نمایش در فیزیک تک‌فاز جریان، جریان را از طریق یک صفحۀ شیب‌دار یکسان‌سازی کرده و نتایج را با یک راه حل تحلیلی مقایسه می‌کند.

نرم افزار comsol

لوله حرارتی تخت – Flat Heat Pipe

5/5 - (3 امتیاز)

لوله‌های گرمایی در طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها برای خنک‌کنندۀ کارآمد، به عنوان مثال در سیستم‌های میکروالکترونیکی، داخلی کامپیوتر و برای دستگاه‌های بزرگ خنک‌کننده در صنعت فضاپیما استفاده می‌شوند. این ترکیب اصول انتقال حرارت و تغییر فاز را برای انتقال حرارت بسیار کارآمد بین یک طرف سرد و گرم انجام می‌دهد.

نرم افزار comsol

روش فلش – Flash Method

5/5 - (3 امتیاز)

از روش فلش برای اندازه‌گیری هدایت حرارتی یک مادۀ نمونۀ نازک که تقریباً اندازۀ یک سکه است استفاده می‌شود. مواد نمونه به يك پالس ليزر در يكي از وجوه آن ارسال مي‌شود. به نوبۀ خود، صورت مخالف در حدود ۱ K می‌شود. از آنجایی که پالس یکنواخت بوده و به خوبی تعریف شده است، می‌توانید تغییرات دما را در طرف دیگر اندازه‌گیری کنید. بدین ترتیب می‌توانید هدایت حرارتی نمونه را با دقت بالایی اندازه گیری کنید.

نرم افزار comsol

لوله بال‌دار – Finned Pipe

5/5 - (3 امتیاز)

برای افزایش انتقال حرارت از لوله‌های بال‌دار برای کولرها، بخاری‌ها یا مبدل‌های حرارتی استفاده می‌شود. آن‌ها بسته به کاربرد و شرایط مورد نیاز، در اندازه‌ها و طرح‌های مختلفی ارائه می‌شوند.

نرم افزار comsol

خنک‌کننده تبخیر آب – Evaporative Cooling of Water

5/5 - (3 امتیاز)

در این آموزش، چگونگی جفت‌شدن سه رابط فیزیکی برای مدل‌سازی خنک‌کنندۀ تبخیر ارائه شده است. تأثیراتی که باید در نظر گرفته شود انتقال حرارت، انتقال بخار آب و جریان سیال است. از ویژگی رطوبت سطح برای اجرای اصطلاح منبع بخار آب و محاسبۀ منبع گرمای تبخیر استفاده می‌شود. از ویژگی رطوبت هوا برای تعریف دقیق خصوصیات ترمودینامیکی وابسته به رطوبت استفاده می‌شود.

نرم افزار comsol

تبخیر در محیط متخلخل با میزان تبخیر زیاد – Evaporation in Porous Media with Large Evaporation Rate

5/5 - (3 امتیاز)

تبخیر در رسانه‌های متخلخل یک فرآیند مهم در صنایع غذایی و کاغذی، در میان دیگر موارد است. بسیاری از اثرات جسمی را باید در نظر گرفت: جریان مایعات، انتقال حرارت و انتقال مایعات و گازهای شرکت‌کننده. همۀ این تأثیرات کاملاً همراه هستند و از رابط‌های از پیش تعریف شده برای مدل‌سازی این اثرات با ماژول انتقال حرارت استفاده می‌شود.

نرم افزار comsol

خنک‌کننده تراشه الکترونیکی – Electronic Chip Cooling

5/5 - (2 امتیاز)

در این مدل آموزشی از هندسۀ سینک گرما از کتابخانه جزء استفاده شده است. این آموزش روش‌های مختلفی را برای مدل‌سازی انتقال حرارت هنگام مطالعۀ خنک‌کننده یک تراشۀ الکترونیکی نشان می‌دهد.

نرم افزار comsol

مبدل حرارتی دیوار پویا – Dynamic Wall Heat Exchanger

5/5 - (2 امتیاز)

مبدل حرارتی در این مدل آموزشی حاوی یک دیوار پویا با شکل موج نوسان‌کننده است. تغییر شکل باعث اختلاط در مایع شده و تشکیل لایه‌های مرز حرارتی را کاهش می‌دهد. از این رو انتقال حرارت بین دیواره‌ها و سیال را افزایش می‌دهد.

نرم افزار comsol

مبدل حرارتی دو لوله – Double-Pipe Heat Exchanger

5/5 - (2 امتیاز)

مبدل‌های حرارتی دو لوله، با شکل معمولی چرخشU ، یکی از ساده‌ترین و ارزان‌ترین نوع مبدل‌های حرارتی است که در صنعت فرآیند شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرم افزار comsol

پراکندگی ذرات سنگین در یک جریان کانال آشفته – Dispersion of Heavy Particles in a Turbulent Channel Flow

5/5 - (2 امتیاز)

در این مدل معیار، ذرات جامد در یک جریان کانال کاملاً توسعه یافتۀ آشفته آزاد می‌شوند. ذرات تحت فشار کششی قرار دارند که شامل سهم ناشی از تلاطم سیال بوده که با استفاده از یک مدل پیوستۀ تصادفی پیوسته (CRW) اجرا می‌شود.

نرم افزار comsol

سینک گرمایی دیسک-پشته – Disk-Stack Heat Sink

5/5 - (2 امتیاز)

این مسأله از یک تجزیه و تحلیل حرارتی اولیه در سطح صفحۀ معمولی پیروی می‌کند. ابتدا شبیه‌سازی برد را با برخی مدارهای مجتمع (IC) انجام دهید. سپس برای مشاهدۀ اثرات خنک‌کننده، یک سینک گرمایی دیسک-پشته را اضافه کنید. سرانجام، برای اضافه کردن یک لایۀ مسی به انتهای صفحه رفته تا حتی از توزیع دما هم خارج شوید.

نرم افزار comsol

مجموعه‌های چهارگانه عرضی گسسته برای انتقال حرارت با تابش در متوسط شرکت‌کننده – Discrete Ordinates Quadrature Sets for Heat Transfer with Radiation in Participating Medium

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل مجموعه‌های چهارگانه‌ای را که در روش دست‌سازهای گسسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقایسه می‌کند. برای ارزیابی عملکرد مجموعه‌های چهارگانه در هندسه‌های پیچیده، نتایج پرتوافشانی فرودی و تعادل انرژی و وابستگی آن‌ها به چرخش یک دامنۀ محاسباتی مربع اندازه‌گیری می‌شود.

نرم افزار comsol

مجموعه‌های چهارگانه عرضی گسسته برای تشعشع در جذب متوسط – Discrete Ordinates Quadrature Sets for Radiation in Absorbing Medium

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل مجموعه‌های چهارگانه‌ای را که در روش دست‌سازهای گسسته مورد استفاده قرار گرفته، مقایسه می‌کند. راه حل تحلیلی مرجع تابش حوادث با ۲۵۶ جهت گسسته به دست می‌آید. خطاها در پرتوافشانی فرودی و در تعادل انرژی اندازه‌گیری می‌شود.

نرم افزار comsol