کامسول فارسی

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه

Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد. BHE به عنوان سینک حرارتی استوانه‌ای با سرعت استخراج یکنواخت ساده می‌شوند. آرایه در یک مدل زیرسطحی لایه‌دار با جریان آب زیرزمینی در یکی از لایه‌ها تعبیه شده است.

     برای اطلاعات بیشتر، لطفا به پست وبلاگ “مدل‌سازی فرآیندهای زمین گرمایی با نرم افزار کامسول” مراجعه کنید.