5/5 - (3 امتیاز)

بدنه خاکستری

Gray Body

بدنۀ خاکستری با حفرۀ کروی با مناطق مختلف باز با استفاده از رابط انتقال گرما، تابش سطح به سطح شبیه‌سازی می‌شود. میزان انتشار برای هر مورد با تئوری کلاسیک بدنۀ خاکستری محاسبه و مقایسه می‌شود. نتیجه کامسول مالتی‌فیزیک با دقیق‌ترین نظریه مطابقت دارد.
در این پست وبلاگ بیشتر بدانید: درک نظریۀ کلاسیک تابش بدنۀ خاکستری

خرید بسته آموزش کامسول