4.5/5 - (4 امتیاز)
نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پارامتری یک میکرودریچه تسلا

Parameter Optimization of a Tesla Microvalve

از میکروشیر تسلای بهینه‌شده توپولوژی به عنوان الهام‌بخش برای هندسۀ پارامتری استفاده می‌شود. بهینه‌سازی این هندسه با بهینه‌سازی بیش از یک جارو پارامتری، فرسایش و اتساع هندسه را در نظر می‌گیرد. در این مثال بهینه‌سازی در بدترین شکل با سه هندسه تحقق یافته که در هر رفت و برگشت پارامتری هدایت می‌شود.

خرید بسته آموزش کامسول