نرم افزار comsol

لوله بال‌دار

Finned Pipe

برای افزایش انتقال حرارت از لوله‌های بال‌دار برای کولرها، بخاری‌ها یا مبدل‌های حرارتی استفاده می‌شود. آن‌ها بسته به کاربرد و شرایط مورد نیاز، در اندازه‌ها و طرح‌های مختلفی ارائه می‌شوند.

هنگامی که باله‌ها در خارج از لوله قرار می‌گیرند، آن‌ها سطح تبادل گرمای لوله را افزایش می‌دهند، به طوری که یک مایع خارجی یا خنک‌کننده می‌تواند گرما را با کارایی بیشتری تبادل کند. وقتی داخل لوله قرار بگیرید، این مایعات داخلی است که از افزایش سطح تبادل گرما سود می‌برد. به جای باله‌ها، شیارها همچنین می‌توانند سطح تبادل گرما را افزایش دهند، به ویژه در داخل لوله که فضای آن محدود است.