5/5 - (3 امتیاز)
نرم افزار comsol

خرابی چاه چندجانبه

Failure of a Multilateral Well

چاه‌های چندجانبه -آن‌هایی که دارای پاهای متعدد هستند که از یک چاه جدا می‌شوند- می‌توانند به طور موثری روغن تولید کنند؛ زیرا پاها می‌توانند به چندین ناحیۀ تولیدی رسیده و در اطراف نواحی غیرقابل نفوذ حرکت کنند. متأسفانه مهندسان حفاری اغلب باید مکانیکی چاه‌های چندجانبه را با آستر یا محفظه تثبیت کنند که می‌تواند میلیون‌ها دلار قیمت داشته باشد. رهاسازی چاه بی‌مصرف هزینه‌های ساخت را کاهش می‌دهد، اما خطر نسبتاً بالای خرابی فاجعه‌بار را هم در هنگام نصب و هم پس از شروع پمپاژ به دنبال دارد.

شبیه‌سازی پروالاستیک با استفاده از جریان مایع زیرسطحی با قانون دارسی و اتصال آن به جابجایی‌های ساختاری با تجزیه و تحلیل فشار تنش، تراکم سه‌بعدی مربوط به پمپاژ را تخمین می‌زند. این مدل بر جابجایی‌های الاستیک متمرکز شده است که با تغییر فشار مایع هنگام شروع پمپاژ تغییر می‌کند.