4.7/5 - (4 امتیاز)
مثال آماده کامسول comsol

جریان غیر قابل انعطاف ثابت از پشت صحنه

Stationary Incompressible Flow over a Backstep

این مدل آموزشی معادلات ناپایدار نویر-استوکس را در یک هندسه پشت صحنه با استفاده از رابط جریان لایه‌ای حل می‌کند. یکی از ویژگی‌های بارز جریان سیال در هندسه‌های این نوع، منطقۀ چرخش است که در آنجا جریان از ناحیۀ ورودی باریک تشکیل می‌شود. مدل به وضوح تشکیل چنین منطقه‌ای را نشان داده که با تجسم خط جریان‌های جریان به بهترین شکل نمایش داده می‌شود.

خرید بسته آموزش کامسول