5/5 - (3 امتیاز)
نرم افزار comsol

همرفت آزاد در شیشه آب

Free Convection in a Water Glass

این مدل انتقال همرفت و انتقال آزاد یک لیوان آب سرد گرم شده به دمای اتاق را بررسی می‌کند. در ابتدا شیشه و آب در دمای ۵ درجه سانتیگراد قرار دارند و سپس در یک اتاق با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد روی میز قرار می‌گیرند.
با استفاده از ماژول انتقال گرما، جریان غیر گرمایی با انتقال حرارت همراه است.

خرید بسته آموزش کامسول