نرم افزار comsol

هم‌زن سطح آزاد

Free Surface Mixer

این مثال از جریان آشفته در هم‌زن آشفته تا حدی مغشوش را نشان می‌دهد که چگونه می‌توان ماشین‌های چرخان، رابط‌های جریان آشفته را از ماژول هم‌زن با سطح آزاد و ویژگی‌های سطح ثابت تنظیم نمود. هر دو شبیه‌سازی وابسته به زمان گردونۀ یخ‌زده و وابسته به زمان انجام شده و مقایسه می‌شوند.

‘ icon_select=’yes’ icon=’ue823′ font=’entypo-fontello’ custom_id=”]