پردازش فلز Metal Processing کامسول comsol

ماژول پردازش فلز

 Metal Processing

تغییرات فاز در قطعات مکانیکی

هنگامی که موادی مانند فولاد در درجه حرارت بالا گرم یا خنک می شود ، ممکن است تغییر فاز متالورژی رخ دهد.  این تغییر و تحولات بعضاً به عنوان بخشی از عملیات حرارتی یک جزء مکانیکی ، عمدی بوده یا به صورت سهواً مانند جوشکاری رخ می دهند. مراحل متالورژیکی که در یک جزء وجود دارد ، بر خواص مکانیکی و حرارتی آن تأثیر می گذارد و با بهینه سازی ترکیب فاز می توانید عملکرد یک مؤلفه را بهبود بخشید. ماژول پرداخت فلز، یک افزودنی به کامسول است که می تواند برای شبیه سازی تحولات فاز متالورژی در اجسام محور 3D،2Dو1D مورد استفاده قرار گیرد.

ماژول پرداخت فلز مجموعه کاملی از ابزارها را برای شبیه سازی فرآیندهای تولید مثل کوئنچ کردن فولاد ، جوشکاری و ساخت مواد افزودنی فراهم می کند. این ابزارها درون رابطهای فیزیکی قرار دارند که بطور خودکار معادلات خاص فرآیند تولیدی را که شما الگوسازی می کنید تنظیم و حل می کنند.

در زیر مورادی که در این ماژول موجود است را می توانید مشاهده کنید:

کوئنچ کردن  Steel Quenching

 پردازش فلز Metal Processing  کامسول comsol

فرایند ترکیب فلز با کربن Carburization

فرایند ایجاد فولاد با پلاستیسیته حاصل از استحاله  Transformation-Induced Plasticity (TRIP)

تحولات فاز پراکنده و ناپایدار  Diffusive and Displacive Phase Transformations

تجزیه و تحلیل ساختاری  Structural Analysis

آنالیز حرارتی             Thermal Analysis

سخت شدن القایی       Induction Hardening

 پردازش فلز Metal Processing  کامسول comsol