لایه نشانی و آبکاری Electrodeposition آموزش کامسول comsol

ماژول لایه نشانی و آبکاری

 Electrodeposition

مدل سازی و شبیه سازی روش های مقرون به صرفه برای درک ، بهینه سازی و کنترل فرایندهای آبکاری هستند. یک شبیه سازی معمولی ، توزیع جریان را در سطح الکترودها و همچنین ضخامت و ترکیب لایه رسوب شده را به دست می آورد. شبیه سازی ها برای مطالعه پارامترهای مهم مانند هندسه سلولی ، ترکیب الکترولیت ، سینتیک واکنش الکترود ، ولتاژ و جریان و همچنین در بررسی اثرات دما استفاده می شود. با کسب اطلاعات در مورد این پارامترها می توانید شرایط کار سلول های الکتروشیمیایی و قرارگیری و طراحی ماسک ها را بهینه کرده و از کیفیت سطوح خود اطمینان حاصل کرده و در عین حال تلفات مواد و انرژی را به حداقل برسانید.

ماژول آبکاری برای طیف گسترده ای از برنامه ها از جمله: رسوب فلزی قطعات الکترونیکی و قطعات برقی،محافظت در برابر خوردگی و سایش آبکاری تزئینی ، الکتروفورمینگ(شکل دهی الکتریکی) قطعات با ساختارهای نازک و پیچیده ، قلم زنی ، الکتروگرمایش برق و برق کاری استفاده می شود . با استفاده از ماژول آبکاری می توانید تمام پدیده های اثر گذار را در نظر بگیرید و آنها را با هم شبیه سازی کنید. به طور خاص تر ، ممکن است معادله هایی را توصیف کنید که جریان ، جا به جایی گونه های شیمیایی ، تعادل بار ، و سینتیک الکتروشیمیایی را توصیف می کند. با توجه به امکان پاسخگویی به چندین پدیده فیزیکی مربوطه ، شما می توانید برآورد دقیقی از کیفیت ، شکل و ضخامت رسوب روی سطح الکترودها بدست آورید.

ابزارها و رابط های فیزیکی برای تعریف خصوصیات فیزیکی فرآیند شما در ماژول برقکاری موجود است. فرمول های از پیش تعریف شده به شما اجازه می دهد تا اثرات توزیع جریان اصلی ، ثانویه و ثالثیه را مدل کنید. این اثرات اغلب نشانگرهای عالی سطح کیفیت محصول فرآیند شماست.

لایه نشانی و آبکاری Electrodeposition آموزش کامسول comsol

ماژول Electrodeposition با بسیاری از ابزارهای آسان برای بسیاری از خصوصیات مرتبط با سلولهای برقی و الکتروپلیتیشن همراه است. این موارد شامل موارد زیر است:

سینتیک واکنش الکتروشیمیایی Electrochemical Reaction Kinetics
جریان سیال Fluid Flow
تماس های باتری Battery Interfaces
بالانس جریان در الکترولیت و الکترود Current Balances in the Electrolyte and Electrodes
حمل و نقل مواد Chemical Species Transport
انتقال حرارت Heat Transfer

لایه نشانی و آبکاری Electrodeposition آموزش کامسول comsol

 • رابط های توزیع جریان اصلی ، ثانویه و ثاثلیه برای تعادل جریان موجود در الکترولیت
 • فرمولاسیون برای electroneutrality ، معین کردن الکترولیت ، یا معادله پواسون به منظور اعمال معادلات تعادل بار
 • معادلات Nernst-Planck در محلول های رقیق و غلیظ
 • معادله Nernst- Einstein  برای ارتباط جا به جایی و انتشار در الکترولیت ها
 • قانون اهم و حفظ جریان در الکترودها
 • معادله Nernst  برای پتانسیل تعادل و تمرکز پتانسیل
 • اتصال خودکار استوکیومتری و قانون فارادی برای تعادل مواد و جریان در  واکنشهای الکترود
 • محاسبه سینتیک الکترود برای فعال سازی و تمرکز پتانسیل
 • الکتروکاتالیز برای الکترودهای متضاد ، به عنوان مثال فرایند ایجاد اکسیژن(O2)
 • معادلات باتلر-وولر و تافل برای سینتیک از پیش تعریف شده
 • متغیر ضخامت الکترود که به رسوب گذاری روی الکترود ها و در نتیجه بر هدایت الکتریکی آن اثر می گذارد
 • معادلات Nernst-Planck-Poisson
 • تغییر  الکتروفورز
 • توزیع فعلی بر اساس روش المان مرزی
 • جابجایی مرزهای لایه های سپرده شده روی الکترودها و قلم زنی الکتروشیمیایی برای تغییرات بزرگ در هندسه الکترود
 • گرمایش ژول به دلیل تلفات اهمی در الکترودها و الکترولیت ها
 • گرمایش به دلیل هدر رفت انرژی فعال سازی
 • تخمین توانایی آبکاری شدن
 • برآورد شماره واگنر

لایه نشانی و آبکاری Electrodeposition آموزش کامسول comsol

 • آندی کردن
 • برآورد اثر دو قطبی در سلولهای فلزی
 • آبکاری کروم
 • پوشش الکترولیتی
 • آبکاری الکتریکی
 • رنگ آمیزی الکترولیتی
 • آبکاری برای کاربردهای معدن
 • آبکاری برای PCB
 • الکتروفورمینگ
 • آبکاری
 • Electrowinning
 • قلاب زدن
 • آبکاری لایه ای
 • آبکاری برنامه ریزی شده
 • سلول های هال
 • Striking methods
 • زبری سطح
 • پوشش های مقاوم
 • تولید به روش الکترو شیمیایی
 • پرداخت الکتروشیمیایی
 • ماشینکاری الکتروشیمیایی
 • محافظت و ماسک

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای لایه نشانی و آبکاری Electrodeposition راهنمای جامع لایه نشانی و آبکاری Electrodeposition