آیکون کامسول comsol

راهنمای جامع کامسول

comsol

امیدواریم  این مجموعه اطلاعات وسعت نظر و عمق یادگیری شما را افزایش داده  تا به طور کامل بر نرم افزار مسلط شوید و شما را قادر سازد تا توانایی شما در انجام هر  شبیه سازی با استفاده از آنچه گفته می شود افزایش پیدا کند. این مجموعه از مطالب متنوع آموزشی به منظور آموزش چگونگی استفاده از نرم افزار تهیه شده است و به شما یک تجربه  آموزش هدایت شده ی جامع و کاربردی  می دهد.

فرقی نمی کند رشته مهندسی ، زمینه تحقیق و صنعت شما چه باشد. شما خواهید دید که مطالب ارائه شده برای همه ی کاربران کامسول مالتی فیزیک مفید خواهد بود.

هدف از این مجموعه این است که توانایی شما را افزایش پیدا کمد و شما  گام بعدی را برداشته و از  مهارت هایی که  در اینجا یاد می گیرید در پروژه های خود استفاده کنید.

خواهید دید که  شما در همه قابلیت های اصلی کامسول مالتی فیزیک پایۀ محکمی پیدا کرده اید سپس می توانید با استفاده از این دانش خود  مدل سازی های شخصی یا پیشرفته را انجام دهید.

این مجموعه، مسائل اساسی کامسول مالتی فیزیک از آشنایی با چیدمان نرم افزار تا اضافه کردن پدیده های چند فیزیکه و دیگر موارد را پوشش می دهد

منابعی را در اختیار شما قرار می دهیم،  تا در مورد موضوعات بیشتر تحقیق کنید

جدا از این سری،  دوره های آموزشی ای در دسترس است که می توانید با مراجعه به آن برای  عملکرد اصلی نرم افزار و فیزیک خاص فراتر از محدوده این آموزش ها  بروید.

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

راهنمای مقدماتی و جامع نرم افزار

راهنمای ساخت فیزیک مسئله در نرم افزار

راهنمای مشاهده نتایج نرم افزار کامسول (پس پردازش)

راهنمای ساخت اپلیکیشن