امواج صوتی Acoustics - آموزش کامسول comsol

ماژول امواج صوتی

Acoustics

نرم افزاری برای مدل سازی رفتار صوتی محصولات و طرح ها
محصولات و طرح های مربوط به پدیده های صوتی را می توان برای مطالعه و پیش بینی عواملی مانند کیفیت صدا و عملکرد کاهش نویز مدل سازی کرد.  ماژول آکوستیک موجود در نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس ®  ، برای مدل سازی آکوستیک و ارتعاشات برای برنامه های کاربردی مانند بلندگو، دستگاه های تلفن همراه، میکروفن، صدا خفه کن، حسگرها، سونار، و کنتور جریان است. می توانید از ویژگی های تخصصی برای تجسم زمینه های صوتی و ساخت نمونه های اولیه مجازی از دستگاه ها یا قطعات استفاده کنید.

برای مطالعات دقیق تر ، آکوستیک را می توان با سایر اثرات جسمی از جمله مکانیک ساختاری ، پیزوالکتریک و جریان سیال همراه کرد. نرم افزار COMSOL   شامل قابلیت کوپلینگ است که شما را قادر به ارزیابی عملکرد یک محصول و یا طراحی در محیط مجازی نزدیک به واقعیت می کند .

ماژول آکوستیک همچنین شامل بسیاری از فرمولاسیون های تخصصی و مواد مختلف است که می تواند برای استفاده ویژه، کاربردی مانند آکوستیک های ترمووی استفاده شده در مبدل های مینیاتوری و دستگاه های تلفن همراه یا معادلات Biot برای مدل سازی امواج poroelastic باشد. محیط چند فاز با چندین روش عددی اختصاصی ، از جمله روش المان محدود (FEM) ، روش عنصر مرزی (BEM) ، ردیابی اشعه و روش المان محدود گالرکین (dG-FEM) گسترش یافته است.

امواج صوتی Acoustics - آموزش کامسول comsol

ماژول آکوستیک شامل ابزاری برای مدل سازی است:

·        جذب کننده ها ·        Absorbers
·        پنهان کردن امواج آکوستیک ·        Acoustic cloaking
·        تابش آکوستیک ·        Acoustic radiation
·        جریان آکوستیک ·        Acoustic streaming
·        میکروفون ·        Microphones
·        دستگاه های تلفن همراه ·        Mobile devices
·        رفتار معمول اتاق ها ·        Modal behavior of rooms
·        صدا خفه کن ·        Mufflers
·        برنامه های بیواکوستیک ·        Bioacoustic applications
·        توده امواج صوتی  (BAW) ·        Bulk acoustic waves (BAW)
·        آکوستیک سالن کنسرت ·        Concert hall acoustics
·        آکوستیک محدب ·        Convected acoustics
·        ناپایداریهای احتراق ·        Combustion instabilities
·        کنتورهای جریان کوریولیس ·        Coriolis flow meters
·        آکوستیک کابین اتومبیل ·        Car cabin acoustics
·        پخش کننده ·        Diffusers
·        مبدل های الکتروواستاتیک ·        Electroacoustic transducers
Flow meters ·        Flow meters
·        سر و صدای ناشی از سیال ·        Fluid-borne noise
·        تعامل ساختار سیال  در حوزه فرکانس (FSI) ·        Fluid-structure interaction (FSI) in the frequency domain
·        سمعک ·        Hearing aids
·        پاسخ ضربه ·        Impulse response
·        صدای جت ·        Jet noise
·        بلندگوها ·        Loudspeakers
·        سنسورهای آکوستیک MEMS ·        MEMS acoustics sensors
·        میکروفون MEMS ·        MEMS microphones
·        آلات موسیقی ·        Musical instruments
·        سر و صدا و لرزش ماشین آلات ·        Noise and vibration of machinery
·        مواد و عایق های کاهش صدا ·        Noise-reducing materials and insulation
·        آزمایش غیر مخرب (NDT) ·        Nondestructive testing (NDT)
·        اکتشاف نفت و گاز ·        Oil and gas exploration
·        مبدل های پیزواکوستیک ·        Piezoacoustic transducers
·        صدا خفه کنهای واکنش پذیر و جذب کننده ·        Reactive and absorptive mufflers
·        آکوستیک اتاق و ساختمان ·        Room and building acoustics
·        مبدل ها ·        Transducers
·        سنسورها و گیرنده ها ·        Sensors and receivers
·        دستگاه های سونار ·        Sonar devices
·        امواج صوتی سطحی (SAW) ·        Surface acoustic waves (SAWs)
·        عایق صدا ·        Sound insulation
·        لرزاننده های آکوستیک ·        Vibroacoustics
·        ووفر و ساب ووفر ·        Woofers and subwoofers
·        سونوگرافی ·        Ultrasound
·        کنتور اولتراسونیک ·        Ultrasonic flow meters
·        مبدل های فراصوت ·        Ultrasound transducers
·        آکوستیک زیر آب ·        Underwater acoustics

امواج صوتی Acoustics - آموزش کامسول comsol

ترکیب های موجود در ماژول آکوستیک:

·        تعامل آکوستیک-ساختار ·        Acoustic-structure interaction
·        تعامل آکوستیک ساختار در مواد پیزوالکتریک ·        Acoustic-structure interaction in piezoelectric materials
·        تعامل آکوستیک-امواجporoelastic ·        Acoustic-poroelastic waves interaction
·        تعامل ساختار Poroelastic ·        Poroelastic-structure interaction
·        دامنه های FEM و BEM صوتی اتصال ·        Coupling acoustic FEM and BEM domains
·        تعامل آکوستیک و حرارتی ·        Acoustic-thermoviscous acoustic interaction
·        تعامل صوتی با ساختار گرمایی ·        Thermoviscous acoustic-structure interaction
·        تعامل ساختار Aeroacoustic- ·        Aeroacoustic-structure interaction

قابل دسترسی با ماژول های اضافی:

·        تعامل آکوستیک و قشا ·        Acoustic-shell interaction
·        تعامل صوتی و قشا حرارتی ·        Thermoviscous acoustic-shell interaction
·        انتشار صدا در سیستم های لوله ای ·        Sound propagation in pipe systems
·        رفتار الکتریکی مبدل ها از طریق مدل های یکپارچه ·        Electrical behavior of transducers via lumped models
·        رفتار الکتریکی آهنرباها ، کویل ها و مواد نرم آهن در مبدل ها ·        Electrical behavior of magnets, coils, and soft iron materials in transducers
·        سابقه میانگین جریان در هواشناسی ·        Background mean flow in aeroacoustics
·        تعامل موج پوسته poroelastic Poroelastic waves-shell interaction

امواج صوتی Acoustics - آموزش کامسول comsol

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای اکوستیک Acoustics راهنمای جامع امواج صوتی Acoustics