5/5 - (2 امتیاز)

ماژول انتقال حرارت

Heat Transfer

ماژول انتقال حرارت برای شبیه سازی های پیشرفته

تجزیه و تحلیل انتقال حرارت از طریق رسانش و تابش با انتقال ماژول انتقال حرارت، یک افزودنی به کامسول می باشد.  ماژول انتقال حرارت شامل مجموعه ای کامل از ویژگی ها برای بررسی طرح های حرارتی و تأثیر بارهای گرمایی است. می توانید زمینه های دما و شار گرما را در دستگاه ها ، قطعات و ساختمان ها مدل کنید. برای بررسی رفتار دنیای واقعی یک سیستم یا طراحی بطور عملی ، به راحتی چندین اثر فیزیکی را در یک شبیه سازی با قابلیت های مدل سازی چند فیزیکی موجود در نرم افزار، استفاده کنید

ویژگی های تخصصی برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت

این ماژول دارای ویژگی های بسیار مفید است که شما را به شبیه سازی هر چه دقیق تر نزدیک می کند.

در زیر می توانید مواردی از این ویژگی ها را مشاهده کنید:

انتقال حرارت Conjugate و جریان غیر حرارتی

لایه های نازک و پوسته

تابش سطح به سطح

تغییر فاز

تجزیه و تحلیل هدایت ، همرفت و تابش

انتقال حرارت Heat Transfer کامسول comsol

ازماژول انتقال حرارت می توان برای مطالعه سه نوع انتقال حرارت استفاده نمود:

هدایت

همرفت

تابش – تشعشع

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای انتقال حرارت Heat Transfer راهنمای جامع انتقال حرارت Heat Transfer
خرید بسته آموزش کامسول