جریان زیر زمینی Subsurface Flow کامسول comsol

ماژول جریان زیر زمینی

جریان زیر زمینی Subsurface Flow

ماژول جریان Suburface برای مهندسین و دانشمندانی که می خواهند جریان سیال را در زیر زمین یا سایر محیط های متخلخل شبیه سازی کنند و همچنین این جریان را با پدیده های دیگر مانند poroelasticity ، انتقال حرارت ، شیمی و میدان های الکترومغناطیسی متصل می کنند. این می تواند برای مدل سازی جریان آب زیرزمینی ، پخش زباله و آلودگی از طریق خاک ، جریان نفت و گاز به چاه ها و فرونشست زمین به دلیل استخراج آب های زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد. ماژول جریان Suburface می تواند جریان زیرسطحی را در کانال ها ، جریان های متخلخل اشباع شده و اشباع متغیر یا شکستگی ها، مدل کند و اینها را برای شبیه سازی حمل و نقل املاح و گرما ، واکنشهای ژئوشیمیایی و رسوب پذیری قرار دهد. بسیاری از صنایع مختلف نیاز به مقابله با چالش های ژئوفیزیک و هیدرولوژی دارند.  رشته های مهندسی عمران ، معدن ، نفت ، کشاورزی ، شیمیایی ، هسته ای از جمله زمینه های اصلی مرتبط هستند.

رابط های اختصاصی موجود در ماژول جریان زیرسطحی به توصیف فیزیک خاصی برای مدل سازی جریان و سایر پدیده ها در محیط های زیر زمینی  می پردازد. این ماژول ها به عنوان واسط های فیزیک شناخته می شوند و می توانند به طور مستقیم با سایر رابطهای فیزیکی درون ماژول جریان زیرسطحی یا با رابطهای فیزیکی در هر یک از ماژولهای دیگر در مجموعه محصول COMSOL همراه شوند. این رفتار شامل اتصال رفتار poroelastic توصیف شده توسط ماژول جریان زیرسطحی با برنامه های مکانیکی جامد غیرخطی برای خاک و سنگ در ماژول ژئومکانیک است

جریان زیر زمینی Subsurface Flow کامسول comsol

ماژول جریان Suburface دارای تعدادی رابط فیزیکی برای شبیه سازی جریان زیرسطحی و فرآیندهای وابسته به آن است:

  • جریان متخلخل
  • جریان کانال آزاد
  • جا به جایی مواد
  • انتقال حرارتPoroelasticity

جریان زیر زمینی Subsurface Flow کامسول comsol

بررسی محیط های متخلخل با اشباع متغیر با استفاده از معادلات ریچاردز
نرخ نگهداري در محيط هاي اشباع شده با فرمول های van Genuchten ، و فرمول هاي بروكس و كوري
جریان در محیط های متخلخل و اشباع از طریق قانون Darcy و معادلات Brinkman
جریان در کانال های آزاد از طریق معادلات Navier-Stokes و فرمول Stokes Flow
جریان مایعات در شکستگی
انتقال مواد از طریق همرفت و انتشار
حمل و نقل املاح از طریق همرفت ، انتشار و پراکندگی ( در حالی که فاکتورهای جذب و عقب ماندگی را در نظر گرفته می شود)
حمل و نقل گونه های رقیق شده در محیط متخلخل و شکستگی
شرایط ورود به سینتیک واکنش ژئوشیمیایی
انتقال گرما در مواد جامد و مایعات از طریق رسانا و همرفت
انتقال حرارت از طریق محیط های متخلخل با توجه به رسانش های مختلف بین فازها ، مدل های مخلوط برای رسانایی در فازها ، همرفت و انتشار حرارتی
مدت زمان گرمایش پس زمینه
تراکم و تجزیه و تحلیل فروپاشی Poroelastic

جریان زیر زمینی Subsurface Flow کامسول comsol

تجزیه و تحلیل جریان ، انتقال و انتشار
ذخیره سازی گاز ، ترمیم و توقیف گاز
آبگیری مکانیکی و گرانش مواد متخلخل و فیبر
مهندسی نفت
تجزیه و تحلیل ستون های آلاینده زیرسطحی و جریان های خاک
جریان کم عمق آب و انتقال رسوب
جدول تجزیه و تحلیل آب و نفوذ آب شور به آب های زیرزمینی
جریان آب زیرزمینی

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای جریان زیر زمینی Subsurface Flow راهنمای جامع جریان زیر زمینی Subsurface Flow