آموزش کامسول comsol

ماژول رادیو فرکانسی RF

ماژول RF برای بهینه کردن سازی تجهیزات الکترومغناطیسی

طراحان دستگاه های RF و مایکروویو باید اطمینان حاصل کنند که شبیه سازی الکترومغناطیسی قابل اعتماد و قدرتمند می باشد. مدل سازی سنتی الکترومغناطیسی به شما تنها این امکان می دهد فیزیک RF را به تنهایی بررسی کنید، اما هیچ کالایی در دنیای واقعی تحت تنها یک قسمت از فیزیک کار نمی کند. برای دیدن اینکه سایر پدیده های فیزیک چگونه بر طراحی شما تأثیر می گذارند، نیاز به مدل سازی چند فیزیکی دارید ، این کار به شما امکان می دهد مدل را گسترش دهید و تأثیراتی از قبیل افزایش دما ، تغییر شکل ساختاری و جریان سیال را بررسی کنید.

با گسترش ماژول RF به وسیله پلتفرم شبیه سازی COMSOL Multiphysics® ، می توانید طرح های RF را در سناریوهای چند فیزیکی از جمله مایکروویو و گرمایش RF آنالیز کنید و همه در یک محیط نرم افزاری مشاهده نمایید.

محصولات ، مؤلفه ها و دستگاه ها همیشه قابل بهبود هستند. با استفاده از ماژول RF ، می توانید با بررسی تأثیراتی از قبیل انتشار موج الکترومغناطیسی ، گرمایش مایکروویو و گرمایش RF ، طرح ها را بهینه کرده و از ایجاد بهترین محصولات ممکن و پیشبرد سایر محصولات در زمینه خود اطمینان حاصل کنید.

در صنایع پر سرعت RF ، مایکروویو و امواج میلی متری ، پیشرفت محصول باید با پیشرفت فناوری همگام باشد. به عنوان مثال ، آنتن ها و front-ends RF. که شامل مواردی مثل فیلترها ، اتصال دهنده ها ، تقسیم کننده برق و مدارهای مطابق با امپدانس هستند باید با پیشرفت های آینده مانند شبکه 5G MINO ، اینترنت اشیاء (IoT) و SatCom سازگار باشد.

همچنین ارزیابی تداخل RF و سازگاری در سکوهای ارتباطی بی سیم برای کارکرد یکپارچه محصولات شما برای توسعه برنامه های کاربردی ، از جمله گجت های پوشیدنی ، وسایل نقلیه خودران ، و بهترین محصولات مایکروویو و محصولات RF بسیار مهم است.

آموزش کامسول comsol

وقتی COMSOL Multiphysics® را با ماژول RF گسترش می دهید ، می توانید علاوه بر قابلیت های اصلی COMSOL Multiphysics® ، به مدل سازی های تخصصی RF و مایکروویو نیز دسترسی داشته باشید.

ماژول RF ، ابزار های زیر را برای مدل سازی شامل می شوند :

آنتن Antennas
الگوهای تابش میدان Far-field radiation patterns
افزایش صرفه و هدایت پذیری آنتن Antenna gain and directivity
پارامترهای S S-parameters
امپدانس ورودی Input impedance
آرایه های فازی Phased arrays
مدارها Circuits
RFID RFID
دستگاه های زیست پزشکی Biomedical devices
پراکندگی مایکروویو و طیف سنجی Microwave sintering and spectroscopy
دستگاه های فیلتر پهنای باند Bandpass-filter type devices
مواد و پلاسمونیک های یکپارچه Metamaterials and integrated plasmonics
نانوساختارها Nanostructures
پرتوهای میلی متر موج و تراهرتز Millimeter-wave and terahertz radiation
رزوناتورها و فیلترها Resonators and filters
متصل کننده و تقسیم کننده های قدرت Couplers and power dividers
دستگاه های فرو مغناطیسی Ferrimagnetic devices
ارتباطات میدان نزدیک Near-field communication
آرایه ها و ساختارهای دوره ای Bloch-Floquet Bloch-Floquet periodic arrays and structures
محاسبات SAR SAR calculations
کوره های مایکروویو Microwave ovens
پراکندگی و تابش متقابل Scattering and cross radiation
خطوط انتقال Transmission lines
نوارهای میکرو (نوعی آنتن) Microstrips
موجبرهای Coplanar Coplanar waveguides
موجبرهای یکپارچه بستر (SIW) Substrate integrated waveguides (SIW)
دستگاه های قابل تنظیم فرکانس Frequency tunable devices
RF MEMS RF MEMS
EMI / EMC EMI/EMC
گرمایش الکترومغناطیسی Electromagnetic heating
خواص مواد وابسته به دما Temperature-dependent material properties
خواص ماده وابسته به الکترومغناطیسی Electromagnetic-field-dependent material properties
خواص مواد وابسته به فشار و استرس و هندسه قابل تغییر شکل Strain- and stress-dependent material properties and deformed geometry

·                 گرمایش فیزیولوژی و درمان های زیست پزشکی مانند قطع عضو با مایکروویو و تشخیص بافت های سرطان با موج های میلی متری

·                 تأثیر های تنش های استرسی و تغییر شکل های مکانیکی

·                 آهن های فریتی که دارای میدان مغناطیسی هستند

·                 فیلترهای قابل تنظیم پیزو الکتریک

·                 پلاسما مایکروویو

·                 دیالکتروفورز

·                 هدر رفت گرمای تابشی

آموزش کامسول comsol

برای اینکه محصولات RF ، دستگاه ها و قطعات کاملاً ایمن در دنیای واقعی کار کنند، باید طراحی های شبیه سازی شده عملی شود. شما می توانید با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics  و ماژول RF ، تاثیر چند فیزیک مختلف را بر طرح های RF ، تجزیه و تحلیل کنید.

بسیاری از اجزای RF ، دستگاه ها و محصولاتی که شما طراحی می کنید تحت تأثیر برخی پدیده های دیگر فیزیک اعم از انتقال حرارت ، پلاسما یا مکانیک ساختاری قرار دارند. برای دقیق ترین مطالعه ممکن ، باید بتوانید انواع این تأثیرات را همزمان بررسی کنید. با گسترش ماژول RF از COMSOL Multiphysics® می توانید همه اثرات فیزیکی لازم را در همان محیط مدل سازی با همدیگر جفت کنید و تحقیقات خود را ساده تر و کامل تر می کنید.

آیا حوزه فیزیک خاصی دیگری وجود دارد که روی محصول نهایی شما تأثیر بگذارد که شما باید بررسی کنید؟ می توانید ماژول RF را با هر یک از ماژول های الحاقی یا با استفاده از LiveLink  از مجموعه ای از محصولات مخلوط کنید و مطابقت دهید و در نهایت همه اینها به صورت یکپارچه با پلتفرم نرم افزاری اصلی COMSOL Multiphysicsate ادغام نمایید . این بدان معنی است که روند کار مدل سازی شما بدون در نظر گرفتن حوزه برنامه ای یا فیزیکی که در حال مدل سازی هستید ، یکسان خواهد بود.

آموزش کامسول comsol

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای رادیو فرکانس RF راهنمای جامع رادیو فرکانس RF