آموزش کامسول comsol

ماژول الکترومغناطیسی

AC/DC

این ماژول جهت شبیه سازی الکترمغناطیس فرکانس پایین و اجزای الکترومکانیکی می باشد. تجزیه و تحلیل سیستم ها و فرآیندهای الکترومغناطیسی که شامل محدوده های استاتیکی و فرکانس پایین هستند ، نیاز به یک ابزار شبیه سازی قدرتمند و انعطاف پذیر دارند. ماژول AC / DC در COMSOL طیف گسترده ای از ویژگی های مدل سازی و روشهای عددی را برای بررسی زمینه های الکترومغناطیسی EMI/EMC و حل معادلات ماکسول فراهم می کند.

قابلیت های چندفیزیکی نرم افزار COMSOL امکان بررسی تأثیرات دیگر مانند انتقال گرما ، مکانیک ساختاری و آکوستیک بر روی یک مدل الکترومغناطیسی را ممکن می سازد.

وقتی COMSOL Multiphysics® را با ماژول AC / DC ترکیب می نماییم ، علاوه بر قابلیت های اصلی پلتفرم نرم افزاری COMSOL Multiphysics® ، ویژگی های مخصوص مدل سازی الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بدست می آید. برای رسیدن به یک مدل شبیه سازی در کامسول به ابزارها و ادواتی نیاز داریم درماژول AC/DC ابزار های زیر  موجود می باشد :

آموزش کامسول comsol

خازنها Capacitors
سلف ها Inductors
مقره ها Insulators
تنش دی الکتریک Dielectric stress
کویل Coils
موتور Motors
سنسورها Sensors
سولنوئیدها Solenoids
استخراج پارامترهای مدار (ماتریس های R، L، Z) Circuit parameter extraction (R-, L-, Z-matrices)
القا و ظرفیت خازن Parasitic capacitance and inductance
شبیه سازی های مدار و میدان SPICE ترکیبی Combined SPICE circuit and field simulations
جوشکاری برق Electric welding
عایق کاری برق Electric insulation
EMI / EMC EMI/EMC
محافظ الکترومغناطیسی Electromagnetic shielding
صفحه نمایش لمسی خازنی Capacitive touchscreens
یاطاقان مغناطیسی Magnetic bearings
انتقال الکترومغناطیسی Electromigration
کوره های القایی Induction furnaces
ورود به سیستم القایی Induction logging
دی الکتریک Dielectrics
ژنراتورها Generators
آهنرباهای دائمی Permanent magnets
الکترومغناطیس Electromagnets
اکچویتر(محرک،فعال کننده) Actuators
پیستون ها Plungers
مبدل ها Transformers
خطوط انتقال Transmission lines
گرافن Graphene
ماشین الات برقی Electromachinery
قابلیت اطمینان الکترونیکی Electronics reliability
مقاومت الکتریکی Electrical contact resistance
زمینه های الکترومغناطیسی در محیط های متخلخل Electromagnetic fields in porous media

محیط های چند فیزیکه قابل ترکیب با ماژولAC/DC شامل موارد زیر می باشد:

گرمایش القایی Induction heating
گرمایش ژول و گرمایش مقاوم Joule heating and resistive heating
تغییر شکل و تنش در اثر نیروی الکترومغناطیسی و گشتاور Deformation and stress due to electromagnetic force and torque
نیرو لورنتس در جامدات و مایعات Lorentz forces in solids and fluids

هم چنین قابلیت های بیشتر با ماژول های اضافی بیشتر زیر نیز به دست می آید:

آموزش کامسول comsol

تابش گرمایی Heat radiation
مقاومت در برابر تماس حرارتی Thermal contact resistance
گرمایش زیستی Bioheating
تغییر شکل الکترواستاتیک Electrostatic deformation
اثر پیزوالکتریک Piezoelectric effect
اثر پیزومقاومتی Piezoresistive effect
ساختار های برقی Electrostriction
ساختار های مغناطیسی Magnetostriction
اثر ترموالکتریک Thermoelectric effect
گرمایش ژول در مواد لایه ای Joule heating in layered materials
القا با پلاسما Inductively coupled plasma
ظرفیت دهی با پلاسما Capacitively coupled plasma
جداسازی بافت Tissue ablation
ردیابی ذرات باردار Charged particle tracing
دیالکتروفورز Dielectrophoresis
بهینه سازی کلی یک یا چندگانه General single- and multiphysics optimization

آموزش کامسول comsol

محصولات و دستگاه ها که شما به صورت ایستا یا با فرکانس پایین طراحی می کنید ، باید با خیال راحت در دنیای واقعی کار کنند. برای تجزیه و تحلیل جامع ، از نرم افزار COMSOL Multiphysics و ماژول AC / DC استفاده کنید تا ببینید که چگونه چندین اثر فیزیکی بر طراحی شما تأثیر می گذارد. بیشتر اجزای الکترومغناطیسی ، دستگاه ها و محصولات تحت تأثیر شاخه هایی از فیزیک ، اعم از انتقال حرارت ، مکانیک سازه یا آکوستیک قرار دارند. برای دقیق ترین مطالعات می توانید انواع این تأثیرات را همزمان بررسی کنید. پلتفرم COMSOL Multiphysics® شما را قادر می سازد تا چندین اثر فیزیکی را در یک محیط نرم افزاری به صورت هم زمان با هم مورد بررسی قرار دهید.

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای الکترومغناطیس AC DC راهنمای جامع الکترومغناطیس AC DC