ردیابی ذرات Particle Tracing Module کامسول comsol

ماژول ردیابی ذرات

 Particle Tracing Module

عملکرد محیط COMSOL را با ردیابی ذرات گسترش دهید

ماژول ردیابی ذرات COMSOL  برای محاسبه مسیر ذرات در یک میدان سیال یا الکترومغناطیسی ، از جمله تعامل ذره-ذره ، سیال-ذره و اثرات ذراتی میان میدان گسترش یافته است.

شما می توانید هر ماژول دیگر را با ماژول ردیابی ذرات برای محاسبه زمینه هایی که حرکت ذرات را ایجاد می کنند، ترکیب کنید . ذرات می توانند توده ای داشته باشند و یا از نظر تعداد کمتر باشند. این جنبش توسط فرمول های نیوتن ، لاگرانژی یا هامیلتون از مکانیک کلاسیک ، محاسبه می شود. شرایط مرزی بر روی ذرات روی دیواره های هندسه به گونه ای می تواند باشد تا ذرات بتوانند بی حرکت شوند ، بچسبند ، به بالا بجهند ، از بین برود ، یا منعکس شود. همچنین ممکن است شرایط دیوار تعریف شده توسط کاربر مشخص شود ، که در آن سرعت ذرات پس از برخورد تابعی از سرعت ذرات ورودی دیوار باشد. ذرات ثانویه که هنگام برخورد یک ذره ورودی به دیواره آزاد می شوند ، می توانند در نظر گرفته شوند. تعداد ذرات ثانویه و عملکرد توزیع سرعت آنها می تواند تابع سرعت ذرات اولیه و هندسه دیواره باشد. ذرات همچنین می توانند با توجه به بیان دلخواه یا احتمال چسبندگی به دیوار بچسبند . در این مدل سازی می توان متغیرهای وابسته اضافی را به مدل اضافه کرد و مقادیری مانند جرم ذرات ، دما یا چرخش را محاسبه نمود.

ذرات را می توان در مرزها و دامنه ها به طور یکنواخت ، مطابق با شبکه المان ، مطابق با اصطلاح دلخواه ، به صورت آزادی حرکت داد.. در این مدل طیف گسترده ای از نیروهای از پیش تعریف شده برای توصیف چگونگی تعامل ذرات با میادین در دسترس است. همچنین می توانید نیروهای دلخواه را مطابق با یک عبارت مناسب اضافه کنید و مدل تعامل دو طرفه بین ذرات و میدان  و همچنین تعامل ذرات بین یکدیگر (تعامل ذرات و ذرات) را بررسی نمایید

ردیابی ذرات Particle Tracing Module کامسول comsol

 • رابط ردیابی ذرات باردار برای مدل سازی مسیرهای یونی و الکترونی در میدان های الکتریکی و مغناطیسی از جمله برخورد الاستیک با گاز پس زمینه
 • ردیابی ذرات برای رابط جریان سیال برای مدل سازی حرکت ذرات میکروسکوپی و ماکروسکوپی در یک مایع
 • رابط ردیابی ذرات ریاضی ، که آزادی کاملی نسبت به معادلات حل شده ارائه می دهد
 • فرمولهای بی گروه ، نیوتنی ، لاگرانژی و هامیلتونی
 • نیروهای از پیش تعریف شده برای تسهیل تنظیم مدل
  • الکتریکی
  • مغناطیسی
  • برخوردی
  • لیفت
  • درگ
  • براون
  • گرمازدایی
  • جاذبه زمین
  • آکوستیک
  • دی الکتریک
  • مغناطیسی
 • نیروهای تعریف شده توسط کاربر
 • نیروهای ساختگی برای چرخاندن قابها
 • فعل و انفعالات ذره ای
 • فعل و انفعالات مجموعه ذرات
 • استفاده مجدد از بردار سرعت ذرات بر اساس برخی اصطلاحات منطقی امکان مدل سازی مونت کارلو را برای کلیه اهداف فراهم می کند
 • مکانیسم های انتشار ذرات
  • مبتنی بر مش که در آن تعداد مشخصی از ذرات در هر عنصر مش آزاد می شوند
  • توزیع یکنواخت ذرات در یک مرز معین
  • اصطلاحات ثابت که باعث می شود چگالی ذرات در مکان های خاص بیشتر باشد
  • توری
  • انتشار گرمایونی الکترون ها
 • شرایط مرزی
  • یخ زدگی
  • چسبیدگی
  • پریدن(جهش کردن)
  • ناپدید شدن
  • بازتاب کلی
  • پخش پراکندگی
  • شرایط دوره ای
  • تقارن
  • انتشار ثانویه
  • احتمالات چسبیدن
 • پس پردازش (خروجی های قابل مشاهده )
  • طرح مسیر ذرات (خطوط ، لوله ها ، نقاط و دم دنباله دار)
  • مسیرهای رنگی با عبارات دلخواه
  • فیلتر ذرات برای ترسیم
  • تصاوير متحرك
  • بخش ها و نقشه های Poincaré
  • نمودارهای فاز
  • محاسبه حداکثر ، حداقل ، متوسط ​​و انتگرال بر روی تمام ذرات
  • وارد کردن داده های ذرات در جداول
  • صادر کردن داده ذرات
  • نمودار 1D,2D
  • مخابره احتمالات
 • اضافه کردن متغیرهای وابسته کمکی برای محاسبه جرم ذرات ، چرخش و غیره.
 • سازگاری کامل با مش متحرک

ردیابی ذرات Particle Tracing Module کامسول comsol

 • طیف سنجی جرمی
 • فیزیک پرتو
 • حرکت براون
 • اپتیک یون
 • طیف سنجی تحرک یون
 • تجسم جریان سیال
 • افشانه
 • پویایی آئروسل
 • میکسر
 • انتشار ثانویه
 • جداسازی و تصفیه
 • تجسم توزیع انرژی یون
 • آکوستوفورز
 • مکانیک کلاسیک

ردیابی ذرات Particle Tracing Module کامسول comsol

ردیابی ذرات Particle Tracing Module کامسول comsol ردیابی ذرات Particle Tracing Module کامسول comsol

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای ردیابی ذرات Particle Tracing Module راهنمای جامع ردیابی ذرات Particle Tracing Module