کامسول

پایداری شیب در خاکریز یک سد – Slope Stability in a Dam Embankment

تجزیه و تحلیل پایداری شیب انجام شده و فاکتور ایمنی خاکریز سد با استفاده از روش کاهش مقاومت برشی محاسبه می‌شود. فشار آب منافذ با قانون دارسی توصیف شده و از مدل سازنده مهر-کولمب برای توصیف رفتار خاک استفاده می‌شود.

کامسول

جداسازی گلبول‌های قرمز – Red Blood Cell Separation

دی‌الکتروفوروز (DEP) هنگامی اتفاق می‌افتد که نیرویی بر روی یک ذرۀ دی‌الکتریک اعمال شود؛ زیرا این ماده در معرض میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار دارد. DEP کاربردهای بسیاری در زمینه دستگاه‌های پزشکی دارد که برای حسگرهای زیستی، تشخیصی، دستکاری ذرات و تصفیه (مرتب‌سازی)، مونتاژ ذرات و موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کامسول

تمرکز اینرسی بین دو دیواره موازی – Inertial Focusing Between Two Parallel Walls

بیش از 50 سال است که این موضوع شناخته شده است که ذرات شناور خنثی در یک کانال جریان تمایل به مکان‌های خاص در مقطع کانال دارند. برای یک لولۀ استوانه‌ای یا دو صفحۀ موازی که دارای جريان خطى ناروان هستند، موقعیت تعادل در حدود 0.6 برابر شعاع لوله یا فاصله از دیواره‌های موازی به ترتیب حدود 0.2 برابر عرض کانال است. به این اثر Segre-Silberberg گفته می‌شود، در حالی که حلقه‌ای از ذرات با شعاع 0.6 برابر شعاع لوله گاهی اوقات حلقۀ Segre-Silberberg نامیده می‌شود.

کامسول فارسی

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد. BHE به عنوان سینک حرارتی استوانه‌ای با سرعت استخراج یکنواخت ساده می‌شوند. آرایه در یک مدل زیرسطحی لایه‌دار با جریان آب زیرزمینی در یکی از لایه‌ها تعبیه شده است.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان اشباع و حمل و نقل متغیر — سوربینگ املاح – Variably Saturated Flow and Transport—Sorbing Solute

در این مثال آب ریخته شده در حلقۀ روی زمین به یک ستون نسبتاً خشک خاک منتقل شده و یک ماده شیمیایی را با خود حمل می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان اشباع متغیر – Variably Saturated Flow

در این مثال از رابط معادلۀ ریچاردز برای ارزیابی چگونگی مشاهدۀ حسگرهای آبیاری ژئوفیزیکی سطح واقعی اشباع مایع در خاک‌های اشباع‌شدۀ متغیر استفاده شده است.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان دوفازی بر روی لنزهای با نفوذ ناچیز – Two-Phase Flow over a Low Permeable Lens

این مثال جریان دوفازی را در محیط متخلخل نشان می‌دهد که حاوی یک لنز با نفوذپذیری کم است. فاز سنگین‌تر به محیط متخلخل نفوذ می‌کند، بنابراین لنز با نفوذ کم فقط در صورت رسیدن اشباع بحرانی در خارج از آن نفوذ می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

آزمایش جریان دو فازی – Two-Phase Flow Experiment

مدل اول جریان هم‌زمان دو سیال غیرقابل نفوذ در محیط متخلخل را توصیف می‌کند – در اینجا هوا در آزمایش فشار ورودی چند مرحله‌ای آب را جابجا می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

حمل و نقل در دریچه الکتروکینتیک – Transport in an Electrokinetic Valve

این برنامه نمونه¬ای از جریان محور فشار و الکتروفورز را در یک سیستم میکروکانال سه¬بعدی ارائه می¬دهد.

مثال آماده کامسول comsol

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد.

مثال آماده کامسول comsol

تراکم Terzaghi Compaction – Terzaghi

مایعاتی که از طریق منافذ در آبخوان یا مخزن حرکت می‌کنند می‌توانند محیط متخلخل را از تنش محافظت کنند؛ زیرا بخشی از بار را شامل می‌شوند؛ به عنوان مثال، پوشانندۀ سنگ‌ها، رسوبات، مایعات و ساختمان‌ها.

مثال آماده کامسول comsol

جریان غیر قابل انعطاف ثابت از پشت صحنه – Stationary Incompressible Flow over a Backstep

این مدل آموزشی معادلات ناپایدار نویر-استوکس را در یک هندسه پشت صحنه با استفاده از رابط جریان لایه‌ای حل می‌کند.

مثال آماده کامسول comsol

حمل و نقل ذرات محلول در مدل از پیش تعیین شده جریان آب زیرزمینی مشخص – Solute Transport in Prescribed Groundwater Flow Preset Model

پیش‌بینی حمل و نقل املاح که با مایعات زیرسطحی حرکت می‌کنند از نظر عمومی در مهندسی محیط زیست و علوم زمین مورد توجه است. املاح ممکن است نه تنها آلاینده باشند بلکه ردیاب‌های مصنوعی نیز برای اهداف تحقیق به آب‌های زیرزمینی اضافه می‌شوند.

مثال آماده کامسول comsol

تزریق ذرات محلول – Solute Injection

این مدل یک آلودگی را ردیابی می‌کند که در یک نقطه از طریق آبخوان مانند چاه تزریق یا نشت سمی وارد آبخوان شود و با گذشت زمان از طریق سفرۀ آب پخش می‌شود.

مثال آماده کامسول

مخزنی با چاه‌های افقی – Reservoir with Horizontal Wells

در این مثال یک مخزن نفتی با دو چاه افقی مدل‌سازی شده است. این مخزن شامل دو فاز، آب و روغن است. با تزریق آب از طریق چاه پایین، نفت بازیابی می‌شود، بنابراین سرعت تولید روغن و نسبت تولید آب به روغن با گذشت زمان محاسبه می‌گردد.

مثال آماده کامسول

جداسازی گلبول‌های قرمز – Red Blood Cell Separation

دی‌الکتروفوروز (DEP) هنگامی اتفاق می‌افتد که نیرویی بر روی یک ذرۀ دی‌الکتریک اعمال شود؛ زیرا این ماده در معرض میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار دارد.

نرم افزار کامسول comsol

جریان منافذ – Pore-Scale Flow

این مدل غیر متعارف از جریان رسانای متخلخل، از جریان خزنده (استوکس) در میان رسانه‌های متخلخل استفاده می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

تغییر فاز – Phase Change

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک تغییر فاز را مدل‌سازی نمود و تأثیر آن را در تجزیه و تحلیل انتقال حرارت پیش‌بینی کرد. وقتی یک فاز تغییر می‌کند، به عنوان مثال از جامد به مایع، انرژی به جامد اضافه می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

انتقال سم دفع آفات و واکنش در خاک – Pesticide Transport and Reaction in Soil

آلدی‌کرب یک سم دفع آفات تجاری است که در انواع محصولات کشاورزی از جمله پنبه، میوه، سیب‌زمینی و لوبیا استفاده می‌شود. این امر از این احتمال به وجود می‌آید که جمعیت عمومی ممکن است از طریق خوردن آب و غذاهای آلوده در معرض آلدی‌کرب قرار گیرند.

نرم افزار کامسول comsol

چاه حفره‌دار – Perforated Well

توانایی توصیف چگونگی قیف مایعات به سوراخ‌های ریزگرد در مورد چاه‌های حفره‌ای، موضوع تعداد زیادی از بررسی‌های در حال رشد است.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پارامتری یک میکرودریچه تسلا – Parameter Optimization of a Tesla Microvalve

از میکروشیر تسلای بهینه‌شده توپولوژی به عنوان الهام‌بخش برای هندسۀ پارامتری استفاده می‌شود. بهینه‌سازی این هندسه با بهینه‌سازی بیش از یک جارو پارامتری، فرسایش و اتساع هندسه را در نظر می‌گیرد.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پراکندگی باند در یک جریان الکتریکی از طریق میکروکانال خمیده – Optimizing Band Dispersion in an Electroosmotic Flow Through a Curved Microchannel

این مدل پراکندگی باند گونۀ خنثی را از طریق میکروکانال منحنی در یک جریان الکترواسمزی (EOF) بررسی می‌کند. با استفاده از ماژول بهینه‌سازی، بهینه‌سازی هندسی برای به حداقل رساندن پراکندگی ناشی از منحنی انجام می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه سازی یک میکرودریچه تسلا – Optimization of a Tesla Microvalve

این مدل یک بهینه‌سازی توپولوژیکی را برای یک میکروشیر تسلا انجام می‌دهد. یک میکروشیر تسلا جریان رو به عقب را با استفاده از نیروهای اصطکاک به جای قطعات متحرک مهار می‌کند.

نرم افزار comsol

دوقلوی زمین‌گرمایی – Geothermal Doublet

این یکی از دو مدل ارسال شده در وبلاگ در مورد انتقال گرما در زیرسطح است: انتقال حرارت جفت‌شده با جریان متخلخل زیرسطحی

نرم افزار comsol

همرفت آزاد در یک محیط متخلخل – Free Convection in a Porous Medium

این مثال مدل‌سازی جریان زیر سطح را که در آن همرفت آزاد در محیط متخلخل تجزیه و تحلیل می‌شود، بررسی می‌کند. نتایج با نوشته‌جات منتشر شده در این زمینه مقایسه می‌شوند.

نرم افزار comsol

جریان Forchheimer Flow – Forchheimer

این مثال یک مدل آموزشی از اتصال بین جریان یک سیال در یک کانال باز و یک بلوک متخلخل متصل به یکی از دیواره‌های کانال است. این جریان توسط معادله نویر-استوکس در منطقۀ آزاد و نسخۀ اصلاح‌شدۀ Forchheimer از معادلات Brinkman در منطقۀ متخلخل شرح داده شده است.

نرم افزار comsol

خرابی چاه چندجانبه – Failure of a Multilateral Well

چاه‌های چندجانبه -آن‌هایی که دارای پاهای متعدد هستند که از یک چاه جدا می‌شوند- می‌توانند به طور موثری روغن تولید کنند؛ زیرا پاها می‌توانند به چندین ناحیۀ تولیدی رسیده و در اطراف نواحی غیرقابل نفوذ حرکت کنند. متأسفانه مهندسان حفاری اغلب باید مکانیکی چاه‌های چندجانبه را با آستر یا محفظه تثبیت کنند که می‌تواند میلیون‌ها دلار قیمت داشته باشد. رهاسازی چاه بی‌مصرف هزینه‌های ساخت را کاهش می‌دهد، اما خطر نسبتاً بالای خرابی فاجعه‌بار را هم در هنگام نصب و هم پس از شروع پمپاژ به دنبال دارد.

نرم افزار comsol

تبخیر در محیط متخلخل با میزان تبخیر زیاد – Evaporation in Porous Media with Large Evaporation Rate

تبخیر در رسانه‌های متخلخل یک فرآیند مهم در صنایع غذایی و کاغذی، در میان دیگر موارد است. بسیاری از اثرات جسمی را باید در نظر گرفت: جریان مایعات، انتقال حرارت و انتقال مایعات و گازهای شرکت‌کننده. همۀ این تأثیرات کاملاً همراه هستند و از رابط‌های از پیش تعریف شده برای مدل‌سازی این اثرات با ماژول انتقال حرارت استفاده می‌شود.

نرم افزار comsol

تخمین نفوذپذیری از ساختارهای متخلخل میکروسکوپی – Estimating Permeability from Microscale Porous Structures

این مثال چگونگی تخمین نفوذپذیری یک مادۀ متخلخل را با ایجاد یک مدل جریان دقیق سیال در یک سلول واحد کوچک نشان می‌دهد. نتیجۀ مدل، نفوذپذیری گسترده مواد است که با استفاده از قانون دارسی یا معادلات برینکمن می‌توان در مدل‌های همگن استفاده کرد. نفوذپذیری را می‌توان در زیر گرۀ نتایج مشتق مقادیر یافت.

نرم افزار comsol

شکستگی گسسته – Discrete Fracture

این مثال جریان آزاد را از طریق شکستگی در یک بلوک از محیط متخلخل مدل‌سازی می‌کند، جایی که جریان در شکستگی بسیار سریع‌تر از بلوک ماتریس است.

خنک‌سازی و جامدسازی فلز – Cooling and Solidification of Metal

این مثال الگویی از یک فرآیند ریخته‌گری مداوم است. فلز مایع در قالب یک مقطع یکنواخت ریخته می‌شود. قسمت بیرونی قالب خنک شده و همانطور که جریان می‌یابد فلز جامد می‌شود. هنگامی که فلز قالب را ترک می‌کند، در قسمت خارجی کاملاً جامد می‌شود، اما هنوز درون آن مایع است. این فلز همچنان به خنک شدن ادامه می‌دهد و در نهایت به طور کامل جامد می‌شود که در این مرحله می‌توان آنرا به بخش‌هایی برش داد.

نرم افزار comsol

میکروهم‌زن انتشار کنترل‌شده – Controlled Diffusion Micromixer

این مدل یک میکرو سلولی به شکل H را شبیه‌سازی می کند که برای مخلوط کردن کنترل‌شده طراحی شده است. سلول دو جریان چندلایۀ مختلف را برای مدت زمان کنترل شده در تماس قرار می‌دهد.

نرم افزار comsol

ریخته‌گری مداوم – Continuous Casting

این مثال فرآیند ریخته‌گری میله فلزی را از حالت مایع به حالت جامد با استفاده از رابط چندرسانه‌ای غیر هم‌دمای جریان -که ترکیبی از انتقال گرما و جریان سیال است- مدل‌سازی می‌کند. این مدل جریان و انتقال گرما و جریان جامد، از جمله انتقال فاز از مذاب به جامد را توصیف می‌کند. این تغییر فاز باعث تغییر در حرکت، انتشار گرمای نهان و تغییر در خصوصیات فیزیکی می‌شود.

مدل باکلی لورت – Buckley Leverett Model

این معیار جریان دو فاز را در یک محیط متخلخل در یک‌بعد مدل‌سازی می‌کند، جایی که جریان را می‌توان با استفاده از معادلۀ باکلی لورت به صورت تحلیلی توصیف کرد.

فوق کشسانی بایوت – Biot Poroelasticity

رابط Poroelasticity برای ارزیابی تغییر شکل در محیط متخلخل که ناشی از برداشت مایعات است، قانون دارسی و مکانیک جامد را جفت می‌کند.

Aquifer Characterization

خصوصیات آبخوان – Aquifer Characterization

این مدل با استفاده از رابط بهینه‌سازی برای حل مسألۀ معکوس برای تعیین هدایت هیدرولیک متغیر فضایی بر روی یک شبکۀ درجه دوم گسسته از تعدادی از تست‌های پمپ آبخوان استفاده می‌کند. از آنجا که تعدادی از مشاهدات از تعداد پارامترهای ناشناخته کوچکتر است، از یک تاوان جغرافیایی آمار برای تمایز