5/5 - (1 امتیاز)
کامسول

پایداری شیب در خاکریز یک سد – Slope Stability in a Dam Embankment

5/5 - (1 امتیاز)

تجزیه و تحلیل پایداری شیب انجام شده و فاکتور ایمنی خاکریز سد با استفاده از روش کاهش مقاومت برشی محاسبه می‌شود. فشار آب منافذ با قانون دارسی توصیف شده و از مدل سازنده مهر-کولمب برای توصیف رفتار خاک استفاده می‌شود.

کامسول

جداسازی گلبول‌های قرمز – Red Blood Cell Separation

5/5 - (1 امتیاز)

دی‌الکتروفوروز (DEP) هنگامی اتفاق می‌افتد که نیرویی بر روی یک ذرۀ دی‌الکتریک اعمال شود؛ زیرا این ماده در معرض میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار دارد. DEP کاربردهای بسیاری در زمینه دستگاه‌های پزشکی دارد که برای حسگرهای زیستی، تشخیصی، دستکاری ذرات و تصفیه (مرتب‌سازی)، مونتاژ ذرات و موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کامسول

تمرکز اینرسی بین دو دیواره موازی – Inertial Focusing Between Two Parallel Walls

5/5 - (1 امتیاز)

بیش از ۵۰ سال است که این موضوع شناخته شده است که ذرات شناور خنثی در یک کانال جریان تمایل به مکان‌های خاص در مقطع کانال دارند. برای یک لولۀ استوانه‌ای یا دو صفحۀ موازی که دارای جريان خطى ناروان هستند، موقعیت تعادل در حدود ۰٫۶ برابر شعاع لوله یا فاصله از دیواره‌های موازی به ترتیب حدود ۰٫۲ برابر عرض کانال است. به این اثر Segre-Silberberg گفته می‌شود، در حالی که حلقه‌ای از ذرات با شعاع ۰٫۶ برابر شعاع لوله گاهی اوقات حلقۀ Segre-Silberberg نامیده می‌شود.

کامسول فارسی

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد. BHE به عنوان سینک حرارتی استوانه‌ای با سرعت استخراج یکنواخت ساده می‌شوند. آرایه در یک مدل زیرسطحی لایه‌دار با جریان آب زیرزمینی در یکی از لایه‌ها تعبیه شده است.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان اشباع و حمل و نقل متغیر — سوربینگ املاح – Variably Saturated Flow and Transport—Sorbing Solute

5/5 - (2 امتیاز)

در این مثال آب ریخته شده در حلقۀ روی زمین به یک ستون نسبتاً خشک خاک منتقل شده و یک ماده شیمیایی را با خود حمل می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان اشباع متغیر – Variably Saturated Flow

5/5 - (2 امتیاز)

در این مثال از رابط معادلۀ ریچاردز برای ارزیابی چگونگی مشاهدۀ حسگرهای آبیاری ژئوفیزیکی سطح واقعی اشباع مایع در خاک‌های اشباع‌شدۀ متغیر استفاده شده است.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان دوفازی بر روی لنزهای با نفوذ ناچیز – Two-Phase Flow over a Low Permeable Lens

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال جریان دوفازی را در محیط متخلخل نشان می‌دهد که حاوی یک لنز با نفوذپذیری کم است. فاز سنگین‌تر به محیط متخلخل نفوذ می‌کند، بنابراین لنز با نفوذ کم فقط در صورت رسیدن اشباع بحرانی در خارج از آن نفوذ می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

آزمایش جریان دو فازی – Two-Phase Flow Experiment

5/5 - (2 امتیاز)

مدل اول جریان هم‌زمان دو سیال غیرقابل نفوذ در محیط متخلخل را توصیف می‌کند – در اینجا هوا در آزمایش فشار ورودی چند مرحله‌ای آب را جابجا می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

حمل و نقل در دریچه الکتروکینتیک – Transport in an Electrokinetic Valve

5/5 - (2 امتیاز)

این برنامه نمونه¬ای از جریان محور فشار و الکتروفورز را در یک سیستم میکروکانال سه¬بعدی ارائه می¬دهد.

مثال آماده کامسول comsol

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد.

مثال آماده کامسول comsol

تراکم Terzaghi Compaction – Terzaghi

5/5 - (2 امتیاز)

مایعاتی که از طریق منافذ در آبخوان یا مخزن حرکت می‌کنند می‌توانند محیط متخلخل را از تنش محافظت کنند؛ زیرا بخشی از بار را شامل می‌شوند؛ به عنوان مثال، پوشانندۀ سنگ‌ها، رسوبات، مایعات و ساختمان‌ها.

مثال آماده کامسول comsol

جریان غیر قابل انعطاف ثابت از پشت صحنه – Stationary Incompressible Flow over a Backstep

4.7/5 - (4 امتیاز)

این مدل آموزشی معادلات ناپایدار نویر-استوکس را در یک هندسه پشت صحنه با استفاده از رابط جریان لایه‌ای حل می‌کند.

مثال آماده کامسول comsol

حمل و نقل ذرات محلول در مدل از پیش تعیین شده جریان آب زیرزمینی مشخص – Solute Transport in Prescribed Groundwater Flow Preset Model

5/5 - (2 امتیاز)

پیش‌بینی حمل و نقل املاح که با مایعات زیرسطحی حرکت می‌کنند از نظر عمومی در مهندسی محیط زیست و علوم زمین مورد توجه است. املاح ممکن است نه تنها آلاینده باشند بلکه ردیاب‌های مصنوعی نیز برای اهداف تحقیق به آب‌های زیرزمینی اضافه می‌شوند.

مثال آماده کامسول comsol

تزریق ذرات محلول – Solute Injection

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل یک آلودگی را ردیابی می‌کند که در یک نقطه از طریق آبخوان مانند چاه تزریق یا نشت سمی وارد آبخوان شود و با گذشت زمان از طریق سفرۀ آب پخش می‌شود.

مثال آماده کامسول

مخزنی با چاه‌های افقی – Reservoir with Horizontal Wells

5/5 - (3 امتیاز)

در این مثال یک مخزن نفتی با دو چاه افقی مدل‌سازی شده است. این مخزن شامل دو فاز، آب و روغن است. با تزریق آب از طریق چاه پایین، نفت بازیابی می‌شود، بنابراین سرعت تولید روغن و نسبت تولید آب به روغن با گذشت زمان محاسبه می‌گردد.

مثال آماده کامسول

جداسازی گلبول‌های قرمز – Red Blood Cell Separation

5/5 - (3 امتیاز)

دی‌الکتروفوروز (DEP) هنگامی اتفاق می‌افتد که نیرویی بر روی یک ذرۀ دی‌الکتریک اعمال شود؛ زیرا این ماده در معرض میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار دارد.

نرم افزار کامسول comsol

جریان منافذ – Pore-Scale Flow

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل غیر متعارف از جریان رسانای متخلخل، از جریان خزنده (استوکس) در میان رسانه‌های متخلخل استفاده می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

تغییر فاز – Phase Change

5/5 - (4 امتیاز)

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک تغییر فاز را مدل‌سازی نمود و تأثیر آن را در تجزیه و تحلیل انتقال حرارت پیش‌بینی کرد. وقتی یک فاز تغییر می‌کند، به عنوان مثال از جامد به مایع، انرژی به جامد اضافه می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

انتقال سم دفع آفات و واکنش در خاک – Pesticide Transport and Reaction in Soil

5/5 - (3 امتیاز)

آلدی‌کرب یک سم دفع آفات تجاری است که در انواع محصولات کشاورزی از جمله پنبه، میوه، سیب‌زمینی و لوبیا استفاده می‌شود. این امر از این احتمال به وجود می‌آید که جمعیت عمومی ممکن است از طریق خوردن آب و غذاهای آلوده در معرض آلدی‌کرب قرار گیرند.

نرم افزار کامسول comsol

چاه حفره‌دار – Perforated Well

5/5 - (2 امتیاز)

توانایی توصیف چگونگی قیف مایعات به سوراخ‌های ریزگرد در مورد چاه‌های حفره‌ای، موضوع تعداد زیادی از بررسی‌های در حال رشد است.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پارامتری یک میکرودریچه تسلا – Parameter Optimization of a Tesla Microvalve

4.5/5 - (4 امتیاز)

از میکروشیر تسلای بهینه‌شده توپولوژی به عنوان الهام‌بخش برای هندسۀ پارامتری استفاده می‌شود. بهینه‌سازی این هندسه با بهینه‌سازی بیش از یک جارو پارامتری، فرسایش و اتساع هندسه را در نظر می‌گیرد.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پراکندگی باند در یک جریان الکتریکی از طریق میکروکانال خمیده – Optimizing Band Dispersion in an Electroosmotic Flow Through a Curved Microchannel

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل پراکندگی باند گونۀ خنثی را از طریق میکروکانال منحنی در یک جریان الکترواسمزی (EOF) بررسی می‌کند. با استفاده از ماژول بهینه‌سازی، بهینه‌سازی هندسی برای به حداقل رساندن پراکندگی ناشی از منحنی انجام می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه سازی یک میکرودریچه تسلا – Optimization of a Tesla Microvalve

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل یک بهینه‌سازی توپولوژیکی را برای یک میکروشیر تسلا انجام می‌دهد. یک میکروشیر تسلا جریان رو به عقب را با استفاده از نیروهای اصطکاک به جای قطعات متحرک مهار می‌کند.

نرم افزار comsol

دوقلوی زمین‌گرمایی – Geothermal Doublet

5/5 - (3 امتیاز)

این یکی از دو مدل ارسال شده در وبلاگ در مورد انتقال گرما در زیرسطح است: انتقال حرارت جفت‌شده با جریان متخلخل زیرسطحی

نرم افزار comsol

همرفت آزاد در یک محیط متخلخل – Free Convection in a Porous Medium

5/5 - (4 امتیاز)

این مثال مدل‌سازی جریان زیر سطح را که در آن همرفت آزاد در محیط متخلخل تجزیه و تحلیل می‌شود، بررسی می‌کند. نتایج با نوشته‌جات منتشر شده در این زمینه مقایسه می‌شوند.

نرم افزار comsol

جریان Forchheimer Flow – Forchheimer

5/5 - (3 امتیاز)

این مثال یک مدل آموزشی از اتصال بین جریان یک سیال در یک کانال باز و یک بلوک متخلخل متصل به یکی از دیواره‌های کانال است. این جریان توسط معادله نویر-استوکس در منطقۀ آزاد و نسخۀ اصلاح‌شدۀ Forchheimer از معادلات Brinkman در منطقۀ متخلخل شرح داده شده است.

نرم افزار comsol

خرابی چاه چندجانبه – Failure of a Multilateral Well

5/5 - (3 امتیاز)

چاه‌های چندجانبه -آن‌هایی که دارای پاهای متعدد هستند که از یک چاه جدا می‌شوند- می‌توانند به طور موثری روغن تولید کنند؛ زیرا پاها می‌توانند به چندین ناحیۀ تولیدی رسیده و در اطراف نواحی غیرقابل نفوذ حرکت کنند. متأسفانه مهندسان حفاری اغلب باید مکانیکی چاه‌های چندجانبه را با آستر یا محفظه تثبیت کنند که می‌تواند میلیون‌ها دلار قیمت داشته باشد. رهاسازی چاه بی‌مصرف هزینه‌های ساخت را کاهش می‌دهد، اما خطر نسبتاً بالای خرابی فاجعه‌بار را هم در هنگام نصب و هم پس از شروع پمپاژ به دنبال دارد.

نرم افزار comsol

تبخیر در محیط متخلخل با میزان تبخیر زیاد – Evaporation in Porous Media with Large Evaporation Rate

5/5 - (3 امتیاز)

تبخیر در رسانه‌های متخلخل یک فرآیند مهم در صنایع غذایی و کاغذی، در میان دیگر موارد است. بسیاری از اثرات جسمی را باید در نظر گرفت: جریان مایعات، انتقال حرارت و انتقال مایعات و گازهای شرکت‌کننده. همۀ این تأثیرات کاملاً همراه هستند و از رابط‌های از پیش تعریف شده برای مدل‌سازی این اثرات با ماژول انتقال حرارت استفاده می‌شود.

نرم افزار comsol

تخمین نفوذپذیری از ساختارهای متخلخل میکروسکوپی – Estimating Permeability from Microscale Porous Structures

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال چگونگی تخمین نفوذپذیری یک مادۀ متخلخل را با ایجاد یک مدل جریان دقیق سیال در یک سلول واحد کوچک نشان می‌دهد. نتیجۀ مدل، نفوذپذیری گسترده مواد است که با استفاده از قانون دارسی یا معادلات برینکمن می‌توان در مدل‌های همگن استفاده کرد. نفوذپذیری را می‌توان در زیر گرۀ نتایج مشتق مقادیر یافت.

نرم افزار comsol

شکستگی گسسته – Discrete Fracture

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال جریان آزاد را از طریق شکستگی در یک بلوک از محیط متخلخل مدل‌سازی می‌کند، جایی که جریان در شکستگی بسیار سریع‌تر از بلوک ماتریس است.

خنک‌سازی و جامدسازی فلز – Cooling and Solidification of Metal

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال الگویی از یک فرآیند ریخته‌گری مداوم است. فلز مایع در قالب یک مقطع یکنواخت ریخته می‌شود. قسمت بیرونی قالب خنک شده و همانطور که جریان می‌یابد فلز جامد می‌شود. هنگامی که فلز قالب را ترک می‌کند، در قسمت خارجی کاملاً جامد می‌شود، اما هنوز درون آن مایع است. این فلز همچنان به خنک شدن ادامه می‌دهد و در نهایت به طور کامل جامد می‌شود که در این مرحله می‌توان آنرا به بخش‌هایی برش داد.

نرم افزار comsol

میکروهم‌زن انتشار کنترل‌شده – Controlled Diffusion Micromixer

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل یک میکرو سلولی به شکل H را شبیه‌سازی می کند که برای مخلوط کردن کنترل‌شده طراحی شده است. سلول دو جریان چندلایۀ مختلف را برای مدت زمان کنترل شده در تماس قرار می‌دهد.

نرم افزار comsol

ریخته‌گری مداوم – Continuous Casting

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال فرآیند ریخته‌گری میله فلزی را از حالت مایع به حالت جامد با استفاده از رابط چندرسانه‌ای غیر هم‌دمای جریان -که ترکیبی از انتقال گرما و جریان سیال است- مدل‌سازی می‌کند. این مدل جریان و انتقال گرما و جریان جامد، از جمله انتقال فاز از مذاب به جامد را توصیف می‌کند. این تغییر فاز باعث تغییر در حرکت، انتشار گرمای نهان و تغییر در خصوصیات فیزیکی می‌شود.

مدل باکلی لورت – Buckley Leverett Model

5/5 - (2 امتیاز)

این معیار جریان دو فاز را در یک محیط متخلخل در یک‌بعد مدل‌سازی می‌کند، جایی که جریان را می‌توان با استفاده از معادلۀ باکلی لورت به صورت تحلیلی توصیف کرد.

فوق کشسانی بایوت – Biot Poroelasticity

5/5 - (2 امتیاز)

رابط Poroelasticity برای ارزیابی تغییر شکل در محیط متخلخل که ناشی از برداشت مایعات است، قانون دارسی و مکانیک جامد را جفت می‌کند.

Aquifer Characterization

خصوصیات آبخوان – Aquifer Characterization

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل با استفاده از رابط بهینه‌سازی برای حل مسألۀ معکوس برای تعیین هدایت هیدرولیک متغیر فضایی بر روی یک شبکۀ درجه دوم گسسته از تعدادی از تست‌های پمپ آبخوان استفاده می‌کند. از آنجا که تعدادی از مشاهدات از تعداد پارامترهای ناشناخته کوچکتر است، از یک تاوان جغرافیایی آمار برای تمایز

خرید بسته آموزش کامسول