کامسول

جداسازی گلبول‌های قرمز

Red Blood Cell Separation

دی‌الکتروفوروز (DEP) هنگامی اتفاق می‌افتد که نیرویی بر روی یک ذرۀ دی‌الکتریک اعمال شود؛ زیرا این ماده در معرض میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار دارد. DEP کاربردهای بسیاری در زمینه دستگاه‌های پزشکی دارد که برای حسگرهای زیستی، تشخیصی، دستکاری ذرات و تصفیه (مرتب‌سازی)، مونتاژ ذرات و موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

     نیروی DEP به اندازه، شکل و خاصیت دی‌الکتریک ذرات حساس است. این موضوع اجازه می‌دهد تا DEP برای جداکردن انواع مختلف ذرات مانند انواع مختلف سلول از مخلوط استفاده شود. برنامۀ جداسازی گلبول‌های قرمز نشان می‌دهد كه چگونه سلول‌های قرمز خون می‌توانند به طور انتخابی از نمونۀ خون فیلتر شوند تا سلول‌های قرمز خون را از پلاكت جدا كنند.

     در دستگاه فیلترDEP ، گلبول‌های قرمز که از پلاکت‌ها بزرگتر هستند، نیروی بیشتری احساس کرده و از این طریق بیشتر از بین می‌روند. این دو خروجی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که خروجی بالا ذرات غیرمترقبه را جلب کرده و فقط ذراتی که تخریب شده‌اند بتوانند از پریز برق خارج شوند.

     این برنامه به شما امکان می‌دهد ویژگی‌های گلبول‌های قرمز و پلاکت‌ها و همچنین میدان الکتریکی را تغییر دهید.