کامسول

طراحی لوله‌های اندامی – Organ Pipe Design

طراحی لوله‌های اندامی به شما این امکان را می‌دهد تا طراحی یک لولۀ اندامی را مطالعه کرده و سپس صدا و سیمای طراحی تغییر یافته را در یک برنامۀ کاربرپسند پخش کنید. صدای لوله شامل اثر هارمونیک‌های مختلف با دامنه‌های مختلف است.

کامسول

آکوستیک یک سیستم لوله‌ای با خم و اتصالات سه‌بعدی – Acoustics of a Pipe System with 3D Bend and Junction

در این آموزش نحوۀ مدل‌سازی انتشار امواج صوتی در سیستم‌های بزرگ لوله‌ای با اتصال رابط آکوستیک لوله به رابط آکوستیک فشار نشان داده شده است. آموزش در هر دو دامنۀ زمان و دامنۀ فرکانس تنظیم شده است.

کامسول

تمرکز اینرسی بین دو دیواره موازی – Inertial Focusing Between Two Parallel Walls

بیش از 50 سال است که این موضوع شناخته شده است که ذرات شناور خنثی در یک کانال جریان تمایل به مکان‌های خاص در مقطع کانال دارند. برای یک لولۀ استوانه‌ای یا دو صفحۀ موازی که دارای جريان خطى ناروان هستند، موقعیت تعادل در حدود 0.6 برابر شعاع لوله یا فاصله از دیواره‌های موازی به ترتیب حدود 0.2 برابر عرض کانال است. به این اثر Segre-Silberberg گفته می‌شود، در حالی که حلقه‌ای از ذرات با شعاع 0.6 برابر شعاع لوله گاهی اوقات حلقۀ Segre-Silberberg نامیده می‌شود.

پپروژه آماده کامسول comsol

چکش آبی – Water Hammer

هنگامی که یک دریچه به سرعت در یک شبکۀ لوله‌ای بسته می‌شود، یک گذر هیدرولیک معروف به چکش آبی ایجاد می‌کند.

مثال آماده کامسول comsol

جریان غیر قابل انعطاف ثابت از پشت صحنه – Stationary Incompressible Flow over a Backstep

این مدل آموزشی معادلات ناپایدار نویر-استوکس را در یک هندسه پشت صحنه با استفاده از رابط جریان لایه‌ای حل می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

میکروفن لوله‌ای کاوشگر – Probe Tube Microphone

غالباً می‌توان یک میکروفون معمولی را مستقیماً در قسمتی که در آن صدا اندازه‌گیری می‌شود، وارد نکنید. میکروفون ممکن است خیلی بزرگ‌تر از آن باشد که بتواند داخل سیستم اندازه‌گیری بشود، مانند اندازه‌گیری داخل گوش برای اتصالات سمعک.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پارامتری یک میکرودریچه تسلا – Parameter Optimization of a Tesla Microvalve

از میکروشیر تسلای بهینه‌شده توپولوژی به عنوان الهام‌بخش برای هندسۀ پارامتری استفاده می‌شود. بهینه‌سازی این هندسه با بهینه‌سازی بیش از یک جارو پارامتری، فرسایش و اتساع هندسه را در نظر می‌گیرد.

نرم افزار کامسول comsol

طراحی لوله‌های اندامی – Organ Pipe Design

طراحی لوله‌های اندامی به شما این امکان را می‌دهد تا طراحی یک لولۀ اندامی را مطالعه کرده و سپس صدا و سیمای طراحی تغییر یافته را در یک برنامۀ کاربرپسند پخش کنید. صدای لوله شامل اثر هارمونیک‌های مختلف با دامنه‌های مختلف است.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه سازی یک میکرودریچه تسلا – Optimization of a Tesla Microvalve

این مدل یک بهینه‌سازی توپولوژیکی را برای یک میکروشیر تسلا انجام می‌دهد. یک میکروشیر تسلا جریان رو به عقب را با استفاده از نیروهای اصطکاک به جای قطعات متحرک مهار می‌کند.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

عایق‌کاری یک بخش لوله‌کشی – Insulation of a Pipeline Section

در جریان روغن عبوری از طریق خط لوله، گرما به دلیل کار نیروهای اصطکاک داخلی در سیال آزاد می‌شود. با داشتن عایق‌بندی خوب لوله، این گرمای تولید شده می‌تواند برای جلوگیری از پیش‌گرم‌شدن روغن استفاده شود، علیرغم اینکه قرار است در مسافت های طولانی در محیط سرد منتقل شود.

نرم افزار comsol

بازیابی حرارت زمین برای گرمایش کف تابشی – Ground Heat Recovery for Radiant Floor Heating

گرمایش زمین‌گرمایی روشی سازگار با محیط زیست و کارآمد برای تأمین گرما در خانه‌های مدرن و عایق‌بندی شده است. مبدل‌های حرارتی که در عمق کافی در زمین زیر خانه قرار دارند از گرمای زیرسطحی استفاده می‌کنند؛ جایی که دما در طول سال تقریباً ثابت است.

نرم افزار comsol

گرمایش زمین‌گرمایی از یک حلقه استخر – Geothermal Heating from a Pond Loop

استخرها و دریاچه‌ها می‌توانند به عنوان مخزن حرارتی در کاربردهای گرمایش زمین‌گرمایی خدمت کنند. در این مثال، سیال از طریق لوله‌کشی پلی‌اتیلن در یک سیستم بسته در زیر آب گردش می‌کند. لوله‌ها به شکل باریک پیچیده شده و بر روی سورتمه‌ها گروه‌بندی می‌شوند.

نرم افزار comsol

مخزن تخلیه – Discharging Tank

این مدل آموزش نحوۀ محاسبۀ افت فشار و سرعت جریان اولیه در سیستم لوله‌ای متصل به مخزن آب را نشان می‌دهد. رابط لوله‌ای جریان شامل استفاده از مدل‌های اصطکاک برای زبری سطح لوله‌ها و همچنین افت فشار در خم‌ها و دریچه‌ها است.

خنک‌سازی قالب تزریق – Cooling of an Injection Mold

این مدل نشان می دهد که چگونه می توانید از رابط جریان لوله‌ای غیرهم‌دما به همراه انتقال حرارت در رابط جامدات استفاده کرده تا از خنک کردن یک قسمت پلی‌اورتان قالب تزریق شده برای فرمان خودرو استفاده شود.

جریان همرفت در صفحه مبدل حرارتی – Convective Flow in a Heat Exchanger Plate

این نمونه با اتصال یک رابط جریان سطحی در سه بعدی به یک رابط جریان لوله‌ای که در یک مبدل حرارتی میکروکانال جریان می‌یابند، جریان را مدل‌سازی می‌کند. با استفاده از رابط جریان لوله‌ای برای مدل‌سازی جریان در میکروکانال‌ها، اندازۀ مسأله به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

آکوستیک یک سیستم لوله‌ای با خم و اتصالات سه‌بعدی – Acoustics of a Pipe System with 3D Bend and Junction

در این آموزش نحوۀ مدل‌سازی انتشار امواج صوتی در سیستم‌های بزرگ لوله‌ای با اتصال رابط آکوستیک لوله به رابط آکوستیک فشار نشان داده شده است. آموزش در هر دو دامنۀ زمان و دامنۀ فرکانس تنظیم شده است.