کامسول

آکوستیک یک سیستم لوله‌ای با خم و اتصالات سه‌بعدی

Acoustics of a Pipe System with 3D Bend and Junction

در این آموزش نحوۀ مدل‌سازی انتشار امواج صوتی در سیستم‌های بزرگ لوله‌ای با اتصال رابط آکوستیک لوله به رابط آکوستیک فشار نشان داده شده است. آموزش در هر دو دامنۀ زمان و دامنۀ فرکانس تنظیم شده است.

     از آکوستیک لولۀ یک‌بعدی برای مدل‌سازی انتشار در قسمت‌های لولۀ مستقیم استفاده می‌شود. یک مدل سه‌بعدی از اتصالات لوله و خم لوله به مدل لولۀ یک‌بعدی وصل شده است تا بتواند جزئیات این قسمت‌ها را مدل‌سازی کند.

     از این نوع مدل می‌توان برای مدل‌سازی و پیش‌بینی پاسخ سیستم‌های لوله‌ای مانند تشخیص نشت یا تغییر شکل استفاده کرده و در صنعت نفت و گاز و سیستم‌های لوله‌ای انتقال آب دارای اهمیت است.