5/5 - (3 امتیاز)
نرم افزار کامسول comsol

طراحی لوله‌های اندامی

Organ Pipe Design

طراحی لوله‌های اندامی به شما این امکان را می‌دهد تا طراحی یک لولۀ اندامی را مطالعه کرده و سپس صدا و سیمای طراحی تغییر یافته را در یک برنامۀ کاربرپسند پخش کنید. صدای لوله شامل اثر هارمونیک‌های مختلف با دامنه‌های مختلف است.
لولۀ اندامی با استفاده از رابط آکوستیک لوله، فرکانس دامنه در کامسول مالتی‌فیزیک مدل‌سازی شده است. برنامۀ شبیه‌سازی به شما این امکان را می‌دهد تا بررسی کنید که اولین فرکانس تشدید بنیادی با شعاع لوله و ضخامت دیواره، و همچنین با فشار و دمای محیط متفاوت است.
با استفاده از برنامه، می‌توانید پاسخ فرکانس کامل، از جمله فرکانس اساسی و هارمونیک‌ها را بیابید. با یک روش نوشتاری کد Java®، برنامه مکان و دامنۀ همۀ هارمونیک‌های موجود در پاسخ را تشخیص داده و بنابراین تجزیه و تحلیل فراتر از قابلیت داخلی ساخته شده رابط کاربری کامسول مالتی‌فیزیک را گسترش می‌دهد.

خرید بسته آموزش کامسول