پپروژه آماده کامسول comsol

چکش آبی

Water Hammer

هنگامی که یک دریچه به سرعت در یک شبکۀ لوله‌ای بسته می‌شود، یک گذر هیدرولیک معروف به چکش آبی ایجاد می‌کند. انتشار این گذار هیدرولیک در موارد شدید ممکن است باعث خرابی سیستم‌های لوله‌ای ناشی از فشار بیش از حد شود. این یک مدل از یک سیستم لوله بازکنی ساده است که از یک مخزن، لوله و یک دریچه تشکیل شده است. دریچه در این مدل فوراً بسته می‌شود.