5/5 - (3 امتیاز)
نرم افزار کامسول comsol

میکروفن لوله‌ای کاوشگر

Probe Tube Microphone

غالباً می‌توان یک میکروفون معمولی را مستقیماً در قسمتی که در آن صدا اندازه‌گیری می‌شود، وارد نکنید. میکروفون ممکن است خیلی بزرگ‌تر از آن باشد که بتواند داخل سیستم اندازه‌گیری بشود، مانند اندازه‌گیری داخل گوش برای اتصالات سمعک. اندازۀ میکروفون نیز ممکن است در مقایسه با طول موج خیلی بزرگ باشد، به طوری که باعث می‌شود زمینه آکوستیک مختل شود. در این موارد، یک لولۀ کاوشگر به منظور فاصله دادن میکروفون از نقطۀ اندازه‌گیری، می‌تواند به میکروفون وصل شود. در این مدل، تأثیر بر حساسیت میکروفون به دلیل افزودن این کاوشگر کوچک بررسی خواهد شد.

     این یک مدل وابسته به زمان از یک میکروفون لوله‌ای کاوشگر عمومی است که از یک حوزۀ صوتی خارجی، یک لولۀ کاوشگر الاستیک و حفرۀ جلوی دیافراگم میکروفون تشکیل شده است. لولۀ کاوشگر، با استفاده از لولۀ آکوستیک، رابط فیزیکی گذرا، به دو حوزۀ آکوستیک فشار سه‌بعدی جداگانه متصل شده که منجر به یک شبیه‌سازی آکوستیک کاملاً جفت‌شده می‌شود. این مدل به ماژول جریان لوله‌ای نیاز دارد.

خرید بسته آموزش کامسول