5/5 - (2 امتیاز)

پروژه های آماده کامسول

مسیرهای مرطوب و خشک کردن برای خاک‌های اشباع شده جزئی با مدل اساسی بارسلونای گسترش‌یافته – Wetting and Drying Paths for Partially Saturated Soil with the Extended Barcelona Basic Model

5/5 - (4 امتیاز)

آزمایشاتی روی نمونه‌های خاک خشک و مرطوب انجام می‌شود تا درکی از رفتار آن‌ها در شرایط بارگیری مختلف به وجود آید.

     در این مثال، مدل خاک Extended Barcelona Basic (BBMx) برای شبیه‌سازی مسیرهای خیس و خشک کردن در نمونه‌های خاک اشباع شدۀ جزئی تحت بارگذاری چرخه‌ای استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

حفاری تونل – Tunnel Excavation

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل تخمینی از رفتار خاک در طی حفاری تونل را ارائه می‌دهد. استقرار سطح و عرض ناحیۀ پلاستیک اطراف تونل پارامترهای مهمی است که به منظور پیش‌بینی آرماتورها برای استفاده در حین حفاری لازم است.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

آزمایش سه‌محوره – Triaxial Test

5/5 - (2 امتیاز)

آزمایش سه‌محوره یکی از متداول‌ترین آزمایش‌هایی است که در آزمایشگاه تست خاک به کار می‌رود. نمونۀ خاک معمولاً درون یک غشای لاستیکی قرار گرفته و با حفظ فشار شعاعی فشرده می‌شود.

کامسول

مقاومت‌پذیری وابسته به دما در مخازن تحت فشار – Temperature-Dependent Plasticity in Pressure Vessel

3.7/5 - (3 امتیاز)

این مثال چگونگی استفاده از مواد وابسته به دما را در ماژول مصالح ساختاری غیرخطی نشان می‌دهد.
یک ظرف بزرگ آب گرم تحت فشار را در خود نگه می‌دارد. چندین لوله به ظرف فشار وصل شده‌اند. در صورت سرد شدن اضطراری، این لوله‌ها می‌توانند به سرعت آب سرد را انتقال دهند. مخزن فشار از جنس استیل کربن بوده که دارای روکش داخلی از استیل ضد زنگ است. در صورت گذرا بودن دمای سریع، اختلاف در خصوصیات انبساط حرارتی بین مواد باعث ایجاد تنش زیاد می‌شود.

کامسول

قلاب قفل – Snap Hook

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال درج قلاب قفل در شیار آن را شبیه‌سازی می‌کند. اتصال‌دهنده‌هایی مانند این در صنعت خودرو متداول هستند؛ به عنوان مثال در کنترل پنل یک ماشین. در این حالت دانستن نیرویی که باید برای قراردادن قلاب در شکاف و همچنین نیروی لازم برای خارج کردن آن مورد استفاده قرار گیرد، بسیار مهم است. از نقطه نظر عددی، این یک تحلیل ساختاری بسیار غیرخطی است؛ به دلیل تعامل تماس بین قلاب و شکاف، قانون ساختاری الاستوپلاستیک برای قلاب انتخاب شده است، و غیرخطی هندسی از جابجایی بزرگ سرچشمه گرفته است.

کامسول

پایداری شیب در خاکریز یک سد – Slope Stability in a Dam Embankment

5/5 - (1 امتیاز)

تجزیه و تحلیل پایداری شیب انجام شده و فاکتور ایمنی خاکریز سد با استفاده از روش کاهش مقاومت برشی محاسبه می‌شود. فشار آب منافذ با قانون دارسی توصیف شده و از مدل سازنده مهر-کولمب برای توصیف رفتار خاک استفاده می‌شود.

کامسول

شکل‌گیری ورقه فلزی – Sheet Metal Forming

5/5 - (1 امتیاز)

این مثال یک مدل اعتبارسنجی NAFEMS از یک مسألۀ تماس اصطکاکی با یک مدل مادۀ الاستوپلاستی را محک می‌زند. یک ورقۀ فلزی نازک توسط یک منگنه به قالب می‌رود. هر دو جابجایی فشرده‌سازی و آزادسازی منگنه به منظور محاسبۀ زاویۀ شکل‌گیری (در حداکثر جابجایی منگنه) و زاویۀ بعد از آزادسازی منگنه مدل می‌شوند.

کامسول

تغییر شکل پلاستیک در طول گسترش یک استنت زیست‌پزشکی – Plastic Deformation During the Expansion of a Biomedical Stent

5/5 - (1 امتیاز)

استنت یک لولۀ مشبک سیمی است که برای بازکردن شریان کرونر در طی آنژیوپلاستی استفاده می‌شود، فرآیندی برای برداشتن یا فشرده‌سازی پلاک. طراحی آن برای آنژیوپلاستی جلدی از طریق پوست با استفاده از استنت از اهمیت برخوردار است. در طی این روش، استنت با استفاده از بالون در رگ‌های خونی مستقر می‌شود. استنت منبسط شده به عنوان داربست عمل کرده که رگ خونی را باز نگه می‌دارد.

کامسول

تیر بتنی پارامتری – Parameterized Concrete Beam

3/5 - (2 امتیاز)

تیرهای بتن آرمه به دلیل استحکام و دوام آن‌ها معمولاً در ساخت و سازهای مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهندسان با شبیه‌سازی چنین تیرهایی، اطمینان حاصل می‌کنند که ساختارهای به دست آمده هم عملکرد خوبی دارند و هم ایمن هستند. با استفاده از برنامه‌های شبیه‌سازی، مهندسین تمام سطوح تخصصی می‌توانند طرح‌های مختلفی را با سهولت تحلیل و آزمایش کنند.

نرم افزار کامسول

باریک‌شدگی نوار فلزی الاستوپلاستیک – Necking of an Elastoplastic Metal Bar

به این مقاله رای دهید !

نوار فلزی دایره‌ای متشکل از مواد الاستوپلاستیک با رفتار سفت‌کنندۀ ایزوتروپی غیرخطی در معرض تنش تک‌محوره قرار دارد. تحت تأثیر تنش‌های قابل توجه، نوار انعطاف‌پذیری بالایی را تجربه می‌کند. پدیدۀ باریک‌شدگی مهار شده و رشد آن دقیقا شبیه‌سازی می‌شود. تغییر شعاع با نتایج یافته‌های دیگر مطابقت دارد. این مثال یک معیار کلاسیک برای کدهای انعطاف‌پذیری کرنش بزرگ است.

نرم افزار کامسول

فشرده‌سازی ایزوتروپیک با مدل مواد کام-خاک رس اصلاح شده – Isotropic Compression with Modified Cam-Clay Material Model

به این مقاله رای دهید !

فشرده‌سازی ایزوتروپیک یک تمرین متداول در آزمایش خاک است. مدل کام-خاک رس اصلاح شده رابطۀ بین نسبت خلأ و لگاریتم فشار را توصیف می‌کند. در این مثال، یک نمونه خاک در داخل استوانه‌ای به قطر ۱۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر قرار می‌گیرد. با توجه به تقارن، مدل در تقارن محوری دوبعدی حل می‌شود. یک بار مرزی شرایط فشرده‌سازی ایزوتروپیک را ایجاد می‌کند.

نرم افزار کامسول

نوار انعطاف‌پذیر و صاف پایه ستون روی لایه خاک رس – Flexible and Smooth Strip Footing on Stratum of Clay

به این مقاله رای دهید !

یک مدل تأییدی رایج برای مسائل ژئوتکنیکی، یک لایۀ کم عمق از خاک رس است.

نرم افزار کامسول

تجزیه و تحلیل فرسودگی کم-چرخه الاستوپلاستیک استوانه‌ای با یک سوراخ – Elastoplastic Low-Cycle Fatigue Analysis of Cylinder with a Hole

5/5 - (1 امتیاز)

یک مؤلفۀ حمل بار از یک سازه در معرض بارگذاری چرخه‌ای چندمحوری قرار دارد که در طی آن بازده موضعی مواد رخ می‌دهد. در این مدل شما یک تجزیه و تحلیل فرسودگی کم-چرخه از بخش را بر اساس مدل Smith-Watson-Topper (SWT)  انجام می‌دهید.

نرم افزار کامسول

تجزیه و تحلیل الاستوپلاستیک صفحۀ سوراخ – Elastoplastic Analysis of Holed Plate

5/5 - (1 امتیاز)

این مثال تجزیه و تحلیل یک صفحۀ سوراخ شدۀ بارگذاری شده در رژیم پلاستیک را نشان می‌دهد. بخشی از مثال یک معیار است که می‌توانید آن را در بخش ۷٫۱۰  The Finit Element Element  نوشتۀ O.C. Zienkiewicz پیدا کنید. تخلیۀ صفحه و تنش‌های باقیمانده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نرم افزار کامسول comsol

گودبرداری عمیق – Deep Excavation

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل حفاری عمیق از یک تمرین معیار که توسط یک گروه کاری از انجمن ژئوتکنیک آلمان مشخص شده است الهام گرفته شده است. در این مدل، یک خاکبرداری ۲۰ متری با ده مرحله با استفاده از یک جاروی پارامتری مدل‌سازی شده است. تعامل بین خاک و دیوارۀ نگهدارنده با زوج‌خای تماسی مدل‌سازی شده و با رسیدن گودبرداری به عمق آن‌ها، بندها فعال می‌شوند.

نرم افزار کامسول comsol

شکافتگی یک تیر شکاف‌دار – Cracking of a Notched Beam

5/5 - (1 امتیاز)

در این مثال، دو مدل از آسیب شکننده برای ارزیابی شکستگی تیر بتونی شکاف‌دار که در معرض خم شدن سه نقطه قرار دارد، استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

تیر بتونی با میله‌های تقویتی – Concrete Beam With Reinforcement Bars

5/5 - (1 امتیاز)

سازه‌های بتونی تقریبا همیشه حاوی آرماتورهایی به شکل میله‌ای فولادی (“میلگرد”) هستند. در کامسول می‌توان با اضافه کردن یک رابط خرپا به رابط جامد که برای بتن استفاده شده است، میلگردهای جداگانه را مدل‌سازی کرد. مش جامد برای بتن و مش میلگرد می‌تواند مستقل باشد، زیرا جابجایی‌ها از درون جامدات روی یک میلگرد در یک موقعیت مشخص نقشه‌برداری می‌شوند.

نرم افزار کامسول comsol

فشرده‌سازی لوله الاستوپلاستیک – Compression of an Elastoplastic Pipe

5/5 - (1 امتیاز)

در کاربردهای داخل دریا، گاهی اوقات لازم است به سرعت لوله را به عنوان بخشی از جلوگیری از ترکیدن، آب‌بندی کنید. این مثال یک شبیه‌سازی را نشان می‌دهد، که در آن یک لولۀ دایره‌ای بین دو شاخۀ سفت و صاف فشرده می‌شود. این مدل به عنوان نمونه‌ای از تجزیه و تحلیل با تنش‌ها و تماس‌های پلاستیکی بسیار بزرگ عمل می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

آسیب شکننده در تنش تک‌محور – Brittle Damage in Uniaxial Tension

5/5 - (1 امتیاز)

در این مدل آموزشی، روش‌های مختلفی برای مدل‌سازی آسیب شکننده در یک مدل ساده از یک نوار باردار تک‌محور مقایسه می‌شود. محلی‌سازی تغییر شکل در هنگام شکستگی با استفاده از دستورات گسسته‌سازی مختلف و روش‌های منظم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

نرم افزار کامسول comsol

تأیید مسدود کردن – Block Verification

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک آزمایش فشرده‌سازی تک‌محوره را در یک نمونه خاک از پیش آماده شده نشان داد. با توجه به فشرده‌سازی تک‌محوره و مقادیر تنش اولیۀ ساده، می‌توان تنش عملکرد عمودی را به صورت تحلیلی تعیین کرد. نمونه خاک با انعطاف‌پذیری خاک و معیار مهر-کولمب مدل‌سازی شده است.

خرید بسته آموزش کامسول