کامسول

بهینه‌سازی چندمطالعه‌ای یک قلاب – Multistudy Optimization of a Bracket

در این مثال بهینه‌سازی شکل، با تغییر اندازه و موقعیت تعدادی از اشیاء هندسی، جرم یک براکت به حداقل می‌رسد.

کامسول فارسی

براکت – بهینه سازی توپولوژی – Bracket — Topology Optimization

این مثال نحوۀ انجام بهینه‌سازی توپولوژی با چندین مورد بار و محدودیت را نشان می‌دهد.

کامسول فارسی

سیم‌پیچ چندچرخشی در اطراف یک فرومغناطیس – Multi-Turn Coil Winding around a Ferromagnet

یک مدل نمایشی از یک سیم‌پیچ 50 هرتزی AC که در اطراف یک هستۀ فرومغناطیس (خطی) پیچیده شده است. این مدل به عنوان یک آموزش برای نشان دادن چگونگی ایجاد یک هندسۀ نسبتاً پیچیده و تنظیم ویژگی‌های جدید سیم‌پیچ چندچرخشی برای شبیه‌سازی در نظر گرفته شده است.

کامسول فارسی

وارد کردن داده‌های منحنی و انحنا دادن به یک جامد – Importing Curve Data and Lofting a Solid

یکی از قالب‌های ممکن هنگام کار با داده‌های اسکن شده، فایل‌های متنی با داده‌های مختصات است که از تصاویر برای برش‌های MRI یا سی‌تی‌اسکن ایجاد شده است. این یک نمونه با پرونده‌های مختصات سه‌بعدی از مقاطع مختلف سطوح سر انسان است. هر پرونده مختصات یک منحنی از سطح بیرونی سر در آن سطح خاص را نشان می‌دهد.

سیم‌پیچ چندچرخشی در اطراف یک فرومغناطیس – Multi-Turn Coil Winding around a Ferromagnet

یک مدل نمایشی از یک سیم‌پیچ 50 هرتزی AC که در اطراف یک هستۀ فرومغناطیس (خطی) پیچیده شده است. این مدل به عنوان یک آموزش برای نشان دادن چگونگی ایجاد یک هندسۀ نسبتاً پیچیده و تنظیم ویژگی‌های جدید سیم‌پیچ چندچرخشی برای شبیه‌سازی در نظر گرفته شده است.

مدل سازی یک آنتن دومخروطی برای آزمایش Modeling a Biconical Antenna for EMI/EMC Testing – EMI / EMC

آنتن‌های دومخروطی برای اندازه‌گیری فرکانس بسیار بالا (VHF) پرطرفدار هستند؛ زیرا از طیف وسیعی از فرکانس پشتیبانی می‌کنند. آن‌ها همچنین برای تست سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) که در آن می‌توان آنتن را به عنوان منبع RF در تست حساسیت یا ایمنی بدن استفاده کرد، مفید هستند.