کامسول فارسی

وارد کردن داده‌های منحنی و انحنا دادن به یک جامد

Importing Curve Data and Lofting a Solid

یکی از قالب‌های ممکن هنگام کار با داده‌های اسکن شده، فایل‌های متنی با داده‌های مختصات است که از تصاویر برای برش‌های MRI یا سی‌تی‌اسکن ایجاد شده است. این یک نمونه با پرونده‌های مختصات سه‌بعدی از مقاطع مختلف سطوح سر انسان است. هر پرونده مختصات یک منحنی از سطح بیرونی سر در آن سطح خاص را نشان می‌دهد.

     به طور خلاصه، این روش -که شامل ایجاد اشیاء منحنی از هر یک از فایل‌های متنی است- این اطمینان را می‌دهد که نقاط با تقسیم‌بندی لبه‌های منحنی‌ها و انحنابخشی جسم، در جهت انحناء هم‌تراز شده‌اند. به عنوان آخرین مرحله، لبه‌ها پنهان شده تا شکل زیبایی را نتیجه دهند.