مدل سازی یک آنتن دومخروطی برای آزمایش EMI / EMC

Modeling a Biconical Antenna for EMI/EMC Testing

آنتن‌های دومخروطی برای اندازه‌گیری فرکانس بسیار بالا (VHF) پرطرفدار هستند؛ زیرا از طیف وسیعی از فرکانس پشتیبانی می‌کنند. آن‌ها همچنین برای تست سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) که در آن می‌توان آنتن را به عنوان منبع RF در تست حساسیت یا ایمنی بدن استفاده کرد، مفید هستند.

     این مدل یک آنتن دومخروطی ساخته شده از قاب‌های شش ضلعی سبک را شبیه‌سازی می‌کند که ترجیحا از مخروط‌های جامد برای ساخت استفاده می‌شوند. شبیه‌سازی شامل محاسبۀ الگوی تابش از دور و نسبت موج ایستاده ولتاژ (VSWR) است.