5/5 - (1 امتیاز)
نرم افزار کامسول comsol

جریان غیر هم‌دما در هم‌زن دوبعدی – Nonisothermal Flow in a 2D Mixer

5/5 - (3 امتیاز)

این مثال مدل‌سازی توزیع دما در یک هم‌زن ساده را نشان می‌دهد.

نرم افزار comsol

هم‌زن سطح آزاد – Free Surface Mixer

5/5 - (3 امتیاز)

این مثال از جریان آشفته در هم‌زن آشفته تا حدی مغشوش را نشان می‌دهد که چگونه می‌توان ماشین‌های چرخان، رابط‌های جریان آشفته را از ماژول هم‌زن با سطح آزاد و ویژگی‌های سطح ثابت تنظیم نمود. هر دو شبیه‌سازی وابسته به زمان گردونۀ یخ‌زده و وابسته به زمان انجام شده و مقایسه می‌شوند.

پمپ سانتریفیوژ – Centrifugal Pump

5/5 - (2 امتیاز)

پمپ‌های گریز از مرکز در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و در بسیاری از صنایع یافت می‌شوند. اندازۀ پمپ در این مدل برای کاربردهای خودروی معمولی است. این مدل نحوۀ تنظیم شبیه‌سازی ماشین‌آلات دوار را با استفاده از تقریب گردونۀ یخ زده برای مدل‌سازی پمپ‌های گریز از مرکز نشان می‌دهد.

خرید بسته آموزش کامسول