نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

جرثقیل سوار شده روی کامیون

Truck Mounted Crane

بسیاری از کامیون‌ها برای جابجایی بار مجهز به جرثقیل هستند. اینگونه جرثقیل‌ها دارای تعدادی سیلندر هیدرولیک، کنترل حرکت و مکانیسم‌های مختلف هستند.

     سیلندرها و سازوکارهایی که جرثقیل را تشکیل می‌دهند در هنگام حمل بارهای سنگین در معرض نیروهای بزرگی قرار دارند. برای تعیین ظرفیت حمل بار، این نیروها باید محاسبه شوند.

     در این مدل از ماژول دینامیک چندبدنه به همراه ماژول سازه ساختاری برای انجام تجزیه و تحلیل بدنۀ سفت و سخت جرثقیل استفاده می‌شود. نتایج شامل نیروهای موجود در سیلندرها و لولاها در طی چرخۀ بار است.