کامسول

موتور متناوب سه‌سیلندره

Three-Cylinder Reciprocating Engine

در این مثال، یک تجزیه و تحلیل پویا از یک موتور متناوب سه‌سیلندره برای بررسی تنش‌های ایجاد شده در حین کار، صورت گرفته و در نتیجه امکان شناسایی اجزای حساس را فراهم می‌آورد. تقاضای تولید انرژی زیاد نسبت به وزن موتور نیاز به طراحی دقیق اجزای آن دارد.

     این مدل از موتور رفت و برگشتى شامل ترکیبی از قطعات سفت و انعطاف‌پذیر است.