کامسول

زیرمدل در لبه یک چرخ

Submodel in a Wheel Rim

در تجزیه و تحلیل تنش، معمولا مناطقی که دارای تنش زیادی هستند، در مقایسه با کل ساختار کوچک هستند. گاهی اوقات داشتن مشی که در آن واحد هم رفتار سراسری را مهار کرده و هم شدت تنش را با دقت بالا بازحل نماید، امکان‌پذیر نیست. این به ویژه در مسائل غیرخطی یا پویا صادق است.

می‌توانید با تکنیکی که به عنوان submodeling شناخته می‌شود با این نوع مسائل کنار بیایید. در ابتدا شما می‌توانید مدل کامل را با مش حل کنید تا برای گرفتن سختی سازه کافی باشد. در تجزیه و تحلیل دوم شما یک مدل محلی (زیرمدل) منطقۀ پیرامون شدت تنش را با یک مش ریز ایجاد کرده و آن را با استفاده از جابجایی‌های مدل سراسری به عنوان شرایط مرزی حل می‌کنید. این مثال نحوۀ انجام تجزیه و تحلیل زیرمدل در کامسول مالتی‌فیزیک را نشان می‌دهد.