نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

تحلیلگر جرثقیل سوار شده روی کامیون

Truck Mounted Crane Analyzer

بسیاری از کامیون‌ها برای جابجایی بار مجهز به جرثقیل هستند. چنین جرثقیل‌هایی دارای تعدادی سیلندر هیدرولیک برای کنترل حرکت جرثقیل هستند. این سیلندرها و سایر اجزای سازندۀ جرثقیل هنگام حمل بارهای سنگین در معرض نیروهای بزرگی قرار دارند. برای تعیین ظرفیت حمل بار جرثقیل، این نیروها باید محاسبه شوند.

در برنامۀ تحلیلگر جرثقیل سوار شده روی کامیون، یک تجزیه و تحلیل بدنۀ سفت و سخت از یک جرثقیل انجام شده تا بتوانید ظرفیت بارگیری را برای جهت‌یابی مشخص و کابل جرثقیل پیدا کنید.

ورودی‌ها شامل زاویۀ بین بازوهای جرثقیل، کل طول کابل، ظرفیت سیلندرهای بازوی داخلی و بیرونی، و سیلندرهای کابل ظرفیت است. نتایج حاصل از این برنامه شامل ظرفیت بار و استفاده از سیلندر هیدرولیک است.