کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راه‌اندازی یک راکتور مخزن هم‌زدۀ پیوسته

Startup of a Continuous Stirred Tank Reactor

هیدرولیز پروپیلن اکسید به پروپیلن گلیکول یک فرایند مهم شیمیایی با 400000 تن متریک است که سالانه در سراسر جهان تولید می‌‌شود. پروپیلن گلیکول کاربرد گسترده‌‌ای را به عنوان مرطوب‌‌کننده در مواد غذایی، دارویی و مواد آرایشی می‌‌یابد.

     در این مثال، مرحلۀ راه‌‌اندازی یک راکتور مخزن مداوم (CSTR) که برای تولید پروپیلن گلیکول استفاده می‌‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است. فرآیند غیر هم‌‌دما با مجموعه‌‌ای از توازن جرم و انرژی همراه است که شما به راحتی آن را تنظیم و حل می‌‌کنید.

     این مدل استفاده از نوع راکتور CSTR از پیش تعریف شده را برجسته کرده و همچنین نحوۀ ورود داده‌‌های ترمودینامیکی مورد نیاز برای تعادل انرژی را نشان می‌‌دهد. نتایج نشان می‌‌دهد که چگونه شرایط اولیه خاص منجر به نقض حدود ایمنی راکتور می‌‌شود.