کامسول

شبیه‌سازی منجنیق با وزنه تعادل

Simulation of a Counterweight Trebuchet

در این مدل دینامیک چندبدنه از یک منجنیق با وزنه تعادل ساده، از یک جاروی پارامتری برای مطالعۀ فاصله پرتاب به عنوان تابعی از طول قلاب‌‌سنگ‌ استفاده می‌شود.

     برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انجام تجزیه و تحلیل چندبدنه از یک منجنیق با وزنه تعادل، به این پست وبلاگ مراجعه کنید: فیزیک پشت منجنیق با وزنه تعادل چیست؟