کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راکتور متخلخل با سوزن تزریق

Porous Reactor with Injection Needle

مدلسازی بسترهای بسته‌‌بندی شده، راکتورهای یکپارچه، و دیگر راکتورهای ناهمگن کاتالیزوری، بطور قابل ملاحظه‌‌ای با Reacting Flow در رابط چندرسانه‌‌ای Porous Media ساده شده است. این امر انتشار، همرفت، مهاجرت و واکنش گونه‌‌های شیمیایی برای جریان متخلخل رسانه‌‌ها را بدون نیاز به رابط‌‌های جداگانه و ایجاد زوج، تعریف می‌‌کند. رابط مالتی‌‌فیزیک بطور خودکار تمام اتصالات و اتصالات فیزیکی مورد نیاز برای مدل‌‌سازی کاتالیز ناهمگن را با جریان رسانۀ متخلخل و حمل و نقل گونه‌‌های شیمیایی رقیق و غلیظ مورد نیاز ترکیب می‌‌کند.

     از آنجا که این رابط چندرسانه‌‌ای مکمل‌‌هایی مشابه برای جریان چندلایه و آشفتگی است، می‌‌توانید بدون نیاز به تعریف مجدد و ایجاد یک رابط جدید برای پدیده‌‌های بدنی شرکت کننده، اتصالات جدید را به سایر مدل‌‌های جریان تغییر دهید یا تعریف نمایید. پنجرۀ تنظیمات به شما امکان می‌‌دهد نوع جریان برای مدل‌‌سازی و همچنین حمل و نقل گونه‌‌های شیمیایی بدون از بین بردن هیچ یک از خصوصیات مواد تعریف شده یا سینتیک واکنش را انتخاب کنید. این بدان معنی است که می‌‌توانید ساختارهای مختلف راکتور یا جریان مدل را در هر دو راکتور آزاد و متخلخل در یک راکتور مقایسه کنید، حتی اگر این دو رژیم به هم متصل باشند.