کامسول فارسی

هندسه بوسبار پارامتربندی‌شده

Parameterized Busbar Geometry

این یک پرونده MPH قالب است که شامل رابط‌های فیزیکی و هندسۀ پارامتربندی‌شده شده برای LiveLink™ برای مثال مدل‌سازی MATLAB® است.