کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خنک‌کننده بهینه یک راکتور لوله‌ای

Optimal Cooling of a Tubular Reactor

به حداکثر رساندن عملکرد محصول، یک کار اصلی در مهندسی واکنش شیمیایی است. به ویژه در صورتی که محصول مورد نظر پس از تشکیل، با واکنش­های بیشتری قابل مصرف باشد، این مسئله می­تواند چالش­برانگیز باشد. این مثال چنین مجموعه واکنشی را بررسی می­کند؛ زیرا در یک راکتور لوله­ای رخ می­دهد. شما با تنظیم معادلات توازن جرم و انرژی محکم همراه با توصیف راکتور با استفاده از رابط­های از پیش تعریف شده از ماژول مهندسی واکنش شیمیایی، شروع به کار خواهید نمود. در مرحلۀ دوم، رابط بهینه­سازی را به مدل راکتور اضافه کرده و شرایط دما را در راکتور محاسبه می­کنید که تولید محصول واسطه را به حداکثر می­رساند.