کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

بهینه‌سازی یک میکروراکتور کاتالیزوری

Optimization of a Catalytic Microreactor

در این برنامه، یک محلول از طریق بستر کاتالیزوری -یک نوع مادۀ حل­شده- پمپ می­شود که در اثر تماس با کاتالیزور، واکنش نشان می­دهد. هدف از این مثال به حداکثر رساندن سرعت واکنش کل برای یک اختلاف فشار کلی داده شده در بستر با یافتن توزیع بهینۀ کاتالیزور است. توزیع کاتالیزور متخلخل میزان واکنش کل در بستر را تعیین می­کند. مقدار زیادی از کاتالیزور باعث می­شود میزان جریان کمی در داخل بستر ایجاد شود، در حالی که کاتالیزور کمتر سرعت بالایی دارد اما تبدیل کم مادۀ واکنش­دهنده را در پی خواهد داشت.