کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راکتور لوله‌ای چند مؤلفه‌ای با خنک‌کنندۀ ایزوترمال

Multicomponent Tubular Reactor with Isothermal Cooling

این برنامه از ماژول مهندسی واکنش شیمیایی برای مطالعه یک واکنش ابتدایی، گرمازدایی، برگشت­ناپذیر در یک راکتور لوله­ای(فاز مایع، رژیم جریان لمینار) استفاده می­کند. برای پایین آوردن دمای خود، راکتور از پوشش خنک­کننده با دمای خنک­کنندۀ ثابت استفاده می­کند. رفتار حالت پایدار راکتور مورد بررسی قرار می­گیرد.

     این نرم­افزار تجسم می­کند که چگونه می­توان از رابط­های شیمی و حمل و نقل گونه­های رقیق­شده، در دسترس با ماژول مهندسی واکنش شیمیایی، برای مدل­سازی ساده و بررسی سینتیک واکنش پیچیده و انتقال جرم چندجزئی استفاده کرد.

     راه­اندازی در اینجا را می­توان با استفاده از بسته­بندی پایۀ کامسول مالتی­فیزیک که فاقد سینتیک واکنش چند قطعه داخلی و فرمولاسیون حمل و نقل انبوه است، با راکتور لوله­ای با کاربرد غیر خنک­کنندۀ گرمایی مقایسه کرد.

     این مدل، مثال را توسطS. Fogler  در عناصر مهندسی واکنش شیمیایی ویرایش چهارم (Prentice Hall, 2005)، ص. 557 (مثال 8-12 اثر شعاعی در راکتور لوله­ای) حل می­کند.