کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

میکروکانل H-Cell

Microchannel H-Cell

این نمونه در ابتدا توسط آلبرت ویتارسا تحت نظارت استاد بروس فین لیزون در دانشگاه واشنگتن سیاتل تدوین شده است. این بخشی از دوره تحصیلات تکمیلی بوده که در آن تکالیف شامل ارزیابی پتانسیل ثبت اختراعات در زمینۀ میکروفلوئیدها از طریق مدل­سازی ریاضی بود.

     این مدل از سلول H-میکرو برای جداسازی از طریق انتشار استفاده می­کند. سلول دو جریان چند لایه مختلف را برای مدت زمان کنترل شده در تماس قرار می­دهد. سطح تماس به خوبی تعریف شده است و با کنترل سرعت جریان می­توان میزان گونه­های انتقال یافته از یک جریان به جریان دیگر را از طریق انتشار کنترل کرد.

     این مدل با استفاده از رابط لمینار و حمل و نقل رابط گونه­های رقیق شده به طور کامل جدایی در سلول را ضبط می­کند.