کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

دیالیز(تجزیه) غشایی

Membrane Dialysis

دیالیز یک روش جداسازی گونۀ شیمیایی است که به طور گسترده استفاده می­شود. یک نمونه از این روش همودیالیز است که به عنوان کلیۀ مصنوعی برای مبتلایان به نارسایی کلیوی عمل می­کند. در دیالیز، فقط اجزای خاص مجاز به انتشار از طریق غشاء، بر اساس تفاوت در اندازۀ مولکول و حلالیت هستند.

     برنامه Membrane Dialysis فرایندی را برای کاهش غلظت آلاینده­ها در یک مایع شبیه­سازی می­کند. این دستگاه از یک ماژول فیبر توخالی تشکیل شده است، جایی که دیواره­های الیاف توخالی به عنوان غشایی برای از بین بردن آلاینده عمل می­کنند.

     نتایج حاصل از این برنامه می­تواند به انتخاب مواد غشایی، ابعاد الیاف و شرایط کار کمک کند.