کامسول فارسی

مدل‌سازی مش‌های متغیر

Modeling Deforming Meshes

این ارائه و سری مدل‌ها نحوۀ استفاده از رابط‌های مش تغییر شکل یافته را برای مدل‌سازی تبدیلات و چرخش‌های کوچک و بزرگ اشیاء نشان می‌دهد. توضیحات دقیق‌تر این مدل‌ها را می‌توانید در پست وبلاگ “حرکت تبدیلی مدل با رابط‌های مش تغییر شکل یافته” و “رابط‌های مش تغییر شکل یافته: چرخش‌ها و تبدیلات خطی”.

     مدل‌های موجود در 5.3a  به روز شده‌اند تا عملکرد جدید Moving Mesh را منعکس سازند.