کامسول فارسی

درونیابی بین نقاط با استفاده از یک برنامۀ کامسول

Interpolation between points using a COMSOL App

این برنامه با استفاده از توابع پایۀ شعاعی یک سطح را از طریق مجموعه‌ای از نقاط متناسب کرده و یک پرونده با فرمت کامسول از یک سطح NURBS صاف که از تمام نقاط عبور می‌کند را خواهد نوشت. عملکردی که سطح را توصیف می‌کند، می‌تواند برای یک فایل متنی نیز نوشته شود. داده‌های نقطه‌ای از فايل مجزا توسط ويرگول خوانده شده و توابع پایه شعاعی باریک صفحۀ نازک برای متناسب‌سازی سطح استفاده می‌شوند. حداکثر 5000 نقطه در این برنامۀ نمایشی قابل استفاده است.

     این برنامه به طور مفصل در پست وبلاگ زیر توضیح داده شده است: استفاده از توابع پایۀ شعاعی برای درونیابی سطح.