کامسول فارسی

قیف یونی

Ion Funnel

قیف یونی الکترودینامیکی وسیله‌ای کارآمد برای انتقال یون‌ها از مناطقی با فشار زیاد به خلاء بالا فراهم می‌کند. قیف یونی می‌تواند دستگاه‌هایی را که عموماً با فشارهایی از مرتبۀ بزرگی مختلف کار می‌کنند، از جمله طیف‌سنج‌های حرکتی یونی و طیف‌سنج‌های جرمی، به هم جفت کرده و اجازه می‌دهد تا مخلوطی از گازهای یونیزه شده از هم جدا شده و در عین حال به حداقل برسند.

     این مدل اثر تمرکز یک قیف یونی الکترودینامیکی را بررسی می‌کند. این مثال از یک مدل برخورد مونت کارلو برای مدل‌سازی برهم‌کنش یون‌ها با گاز پس‌زمینۀ خنثی استفاده می‌کند.