کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

سیستم راکتور مخزن هم‌زدۀ ایده‌آل

Ideal Stirred Tank Reactor System

در صنایع شیمیایی و بیوشیمیایی، به عنوان مثال در فرآیندهای تخمیر، راکتورهایی که دارای شرایط کاملاً مختلط و کنترل سطح مایع هستند، متداول هستند.

     این مثال مدل­سازی یک سیستم ایده آل صفربعدی از راکتورهای مخزن به صورت سری با جریان خوراک کنترل­شده و جریان خروجی محصول را نشان می­دهد. تغییر حجم در هر راکتور نیز کنترل می­شود.