کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

سنتز ایبوپروفن

Ibuprofen Synthesis

تجزیه و تحلیل جنبشی واکنش­های کاتالیزوری برای درک رفتار میزان و همچنین مکانیسم واکنش ضروری است. توسعۀ دانش سینتیک واکنش ذاتی و معادلات سرعت برای مطالعات مهندسی واکنش با هدف بهبود طراحی راکتور از اهمیت اساسی برخوردار است.

     این مدل سینتیک واکنش یک شیمی پیچیده در یک راکتور مخزن کاملاً همزن را نشان می­دهد. کاتالیز همگن 1- (4-ایزوبوتیل فنیل) اتانول در داروی ضد التهابی ایبوپروفن به عنوان شیمی مثال است. مدل غلظت واکنش­دهنده­ها، واسطه­ها و محصولات را به عنوان توابع زمان برای شبکۀ واکنش­های شیمیایی تعیین می­کند.

     این مدل بر استفاده از ماژول مهندسی واکنش شیمیایی برای تحقیقات سینتیک تمرکز دارد. شما به راحتی فرمول­های واکنش شیمیایی را از صفحه کلید وارد کرده و سپس رابط مهندسی واکنش به طور خودکار عبارات نرخ و تعادل مواد را تولید می­کند؛ آنگاه این معادلات را حل کرده و شما نتایج را مستقیماً در دسک­تاپ کامسول تجزیه و تحلیل می­کنید.

‘ icon_select=’yes’ icon=’ue823′ font=’entypo-fontello’ custom_id=”]