کامسول فارسی

متعادل‌سازی الکترود باتری لیتیوم-یون با استفاده از داده های تجربی OCV

Electrode Balancing of a Lithium-Ion Battery Using Experimental OCV Data

متعادل‌سازی الکترود عامل مهمی در طراحی باتری‌های لیتیوم-یونی است.

     در این مدل، از ولتاژ آزمایشی مدار باز یک سلول و برخی فرضیات اساسی و به دنبال آن یک حل‌کنندۀ بهینه‌سازی، برای یافتن تعادل مناسب الکترود استفاده کنید.

     جزئیات بیشتری را در این پست وبلاگ جامع به دست آورید: متعادل‌سازی الکترود باتری لیتیوم-یون با کامسول