نرم افزار کامسول فارسی رایگان

گرمایش برقی در یک مونتاژ بوسبار

Electrical Heating in a Busbar Assembly

این مدل آموزشی اثر گرمایش ژول در یک بوسبار، چگونگی تنظیم مونتاژ بین دو نرم‌افزار سالیدورک و کامسول مالتی‌فیزیک، نحوۀ تغییر هندسه از کامسول مالتی‌فیزیک، و نحوۀ اجرای یک جابجایی پارامتری هندسی را نشان می‌دهد.